ONDERZOEK NAAR SUBSYSTEMEN DELEN EEN ONDERZOEKSRAPPORT VAN BIRTE KETTING - PDF Gratis download (2023)

[Januari 2014]. Prettenthaler, Franz E. en Karl W. Steininger, Van eigendom tot dienstgebruik Lifestyle: het potentieel van carpoolen, ecologische economie 28 (1999), pp. 443-453. Schwarz, Michiel, “Sustainisme vraagt ​​om bottom-up design”, Het Financieele Dagblad (essaybijlage), maandag 7 oktober 2013, pp. 14-19. Stockmann, Loes, "Ik bezit, dus ik ben", <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=97219> [november 2013]. Walker, John A., ontwerpgeschiedenis en ontwerpgeschiedenis, Londen (Pluto Press) 1989.

36

BIJLAGEN

BIJLAGE A – OEFENING ZO

PR_PZ bijwerken

OPEN WOONKOOP Oktober 2013

In het kader van het programma Publieke Ruimte – Publieke Zaak ontwikkelen DUS Architects en Partizan Publik strategieën voor samenwonen in de 21e eeuw. De woningmarkt ligt lam terwijl het aantal mensen dat op zoek is naar een appartement toeneemt. Getroffen of onaangetast door de crisis, staan ​​mensen vaak open voor het delen van onroerend goed. Woningcorporaties staan ​​onder financiële en maatschappelijke druk. Misstanden in bestaande bedrijven wekken publieke verontwaardiging op. Met name in Amsterdam is er een grote groep mensen die al jaren een eigen inkomen kan verdienen, maar momenteel geen hypotheek kan krijgen bij banken. Deze nieuwe arbeidersklasse zoekt toegang tot de vastgoedmarkt. Gezien de sterk teruglopende bouwaanvragen lijkt de woningproductie van de woningcorporaties fors terug te lopen. 1 Op basis van bovenstaande observaties onderzoeken we in vijf stappen of en hoe in Amsterdam een ​​alternatieve wooncoöperatie kan worden opgericht: De Open Woon Coop.

Manifest De eerste stap was het schrijven van een manifest waarin de principes van de Open Woon Coop werden verkend. De tweede stap was een diner voor twaalf personen om het thema en het manifest te bespreken. Uit dit gesprek kwamen twee essentiële elementen naar voren voor de totstandkoming van de nieuwe Open Woon Coop: 1. nieuwe organisatievormen (communities) en 2. nieuwe woonvormen (typologieën).

Gemeenschappen De derde stap (en dit is de fase waarin het project zich nu bevindt) heeft betrekking op de analyse van vijf organiserende principes van de gemeenschappen door middel van een grafische analyse. De principes worden geschetst: hoe gemeenschappen worden gevormd; wat/wie zijn de verschillende actoren; Hoe ze eruit zien; welke financiële structuur gewenst is; wat is de aard van de sociale "gemeenschap"; enz.

1

Zie ook: Duurzame bereikbaarheid van de Amsterdamse vastgoedmarkt voor starters (UvA, Centre for Urban Studies, september 2013).

1

38

Deze vijf principes zijn: 1. Ultimaker model: symbiose tussen bedrijf en gemeenschap (delen tussen bedrijf en gemeenschap) 2. Community curator: individuele trainer van het collectief (delen onder begeleiding) 3. Gedeeld levensmodel: geschiedenis (delen via ideologie) 4 Global Housing/shared space model: meerdere onafhankelijke appartementen delen 5. Facebook/datingsite model: individuen ontmoeten individuen (delen tussen individuen)

Woningbouwproject Nieuwegein: samenwonen voor de 21e eeuw. (DUS Architecten)

Locaties In de vierde stap worden de verschillende gemeenten gekoppeld en getest met vijf potentiële ontwikkellocaties in Amsterdam. Het resultaat is een aantal prikkelende “ontwikkelscenario's voor nieuwe woningbouwcoöperaties”, gepresenteerd in een conceptueel model en een grafisch stappenplan met ontwikkelaanpak. Tot slot worden de verschillende ontwikkelscenario's voor gemeenten en locaties gepresenteerd in een matrix om de slagingspercentages van de verschillende modellen te kunnen vergelijken. Tijdens deze onderzoeksstap worden de modellen gepresenteerd aan het expertteam (hobbyisten) om de modellen te testen en te verfijnen.

Oprichting Open Woon Coop De mogelijke vijfde stap betreft de uitwerking van de algemene statuten van Open Woon Coop, waarbinnen 2 verschillende ontwikkelingspotentieel scenario's worden aangeboden

39

Leden Het sluitstuk van deze onderzoeksfase is een brochure voor de overkoepelende organisatie van Open Woon Coop met: - Plan van aanpak voor de voorziening. - Concept statuten Open Woon Coop (geldt ook voor de vijf ontwikkelscenario's) - Vijf prikkelende ontwikkelscenario's

Het doel van het vervolg is om de Open Woon Coop daadwerkelijk op te richten en in een vervolgonderzoek één of meerdere van bovengenoemde ontwikkelstrategieën verder te ontwikkelen. Zie voor de ideeën achter Open Woon Coop ook: - De 7 principes van Rochdale uit 1844. > Lees meer - 14 observaties van Open Woon Coop. > Lees verder

PR_PZ - Open Woon Coop is een studio van DUS Architecten in samenwerking met. Partizan Publik, als onderdeel van het project Trancity Public Space – Public Affairs onder leiding van Hedwig Heinsman, Hans Vermeulen, Thijs Middeldorp en Joost Janmaat. www.dusarchitects.com en www.partizanpublik.com Met de steun van

3

40

BIJLAGE B – ALGEMENE INTERVIEWVRAGEN Algemene interviewvragen die altijd als leidraad dienden voor het interview. Uiteraard verschilden de interviews zowel in de specifieke vraagstelling als in de volgorde. Ook worden de vragen afgestemd op het interview/onderwerp.

Introductie Geef de reden van het gesprek aan: Kunt u uzelf en uw functie in het bedrijf voorstellen?

Organisatie/bedrijf: Hoe is het bedrijf/de organisatie (/beurs) tot stand gekomen en wie waren de actoren? Aanname: dat de organisatie in 3 stappen tot stand is gekomen: initiatieffase b. Pioniersfase c. Werkmodel: wat waren de omslagpunten van fase a - b - c (wat eigenlijk een werkende organisatie werd) - organigram - hoe open zijn de verschillende actoren/platforms in het organigram (hoe open is de organisatie?) - wat is het verdienmodel?

Community Sharing – Wat is de gemene deler? dat wordt gedeeld - hoe wordt het gedeeld, hoe komt het in handen? - Eigendom of administratie? - wat is het gemeenschappelijk eigenbelang; Waarom delen mensen? - Wat is het voordeel van delen boven hebben? - Heeft delen een meerwaarde boven hebben? Matching - Hoe komt een community tot stand? - Hoe komt het eerste contact tot stand? Eigen initiatief/ Neemt de organisatie het initiatief/ Vraag/... - Doelgroep? - minimum / maximum aantal deelnemers? Aanname: Aan de ene kant wil je een zo groot mogelijke groep, aan de andere kant bestaat het risico dat het “groepsgevoel” kapot gaat. de inzet / hoe lang blijven mensen in de gemeenschap / hoe lang delen ze? - Hoe behoud je de kwaliteit van het “aandeel”? - Hoe participeren de leden (actief) in de community? Anders - Waarom (denk je) is het zo succesvol? - Gevaren, vallen?

41

BIJLAGE C – INTERVIEW IRMA ELLENS MAAT Deelnemers: Irma Ellens Maat (IEM) en Birte Ketting (BK) Beroep: Datingcoach Datum: donderdag 12 december 2013 Locatie: Telefonisch

Opening van de BK-gesprekken

Kan je jezelf voorstellen?

DAT BETEKENT

Ik ben Irma Ellens Maat en ik ben al meer dan 10 jaar datingcoach. Eerst schreef ik artikelen voor […] en ook voor andere kranten en online sites en op een gegeven moment vroegen ze me via e-matching om artikelen voor hen te schrijven, jawel elke maand, maar ook om workshops te geven, maar ook om te leiden. Mensen online en dat is e-mail. Het gaat er vaak om je profiel te verhogen of mensen te leren hoe ze beter kunnen communiceren dus hoe ze goede engagement e-mails kunnen schrijven en ja dat is heel communicatief en de workshops die allemaal komen na het versturen van e-mails komen, dus de eerste ontmoeting, maar ook de afwijzing, hoe doe je iemand afwijzen, hoe ga je ermee om, nou, uh, ja, dat vult dan de workshops, vult de online gids aan, en ik heb ook nog dat feit dat ik elke maand toneelstukken schrijf en uh een artikel bijvoorbeeld, nou dat kan , ja ik, je eerste mail of welke foto's zet je online of hoe ga je ermee om als je partner al kinderen heeft, of hoe ga je om met een beperking dus ja eigenlijk is alles wat met liefde te maken heeft bespreekbaar.

BK

En ik zou het moeten zien als, eh, je maakt het spel niet echt, maar je helpt mensen het spel te maken, of, of...

DAT BETEKENT

Ja, ik help mensen de match te vinden, ik help mensen zich beter uit te drukken, want vaak, nou ja, in plaats van te zeggen wie ze zijn, gaan ze bijvoorbeeld op internet, mannen kunnen het vaak doen, zeggen wat ze Doen. Begrijp je dat? Van daaruit krijg je een hele lijst met hobby's en/of over werk en ja eh in een goed profiel heb je altijd een karakterbeschrijving nodig eh maar kijk ik hoef geen mensen te linken maar ik leer mensen betere mensen. te verwoorden als je toch communicatief beter wordt dus uh ja hoe voer je een goed gesprek welke vragen stel je wel en welke niet op de eerste date eigenlijk alles over communicatie en ook alles wat met liefde te maken heeft.

BK

En dan eigenlijk, eh, vooral over online daten en wat daarna komt, maar met het online evenement als eerste stap.

DAT BETEKENT

Ja, hij begint al een goed profiel te schrijven, eh, als je iets over jezelf vertelt, maar dat moet niet te lang duren want dat vinden mensen ook niet leuk, of eh, je kunt beter meerdere dingen gebruiken, bijvoorbeeld Leuk. Karaktereigenschappen maar geen hele verhalen over je minder sympathieke kanten hou ja dat is heel eerlijk maar een profiel moet kort krachtig beknopt zijn en een totaalindruk geven wees een soort visitekaartje en zoek de online gids ja die het meest bij je past over interessant profielberichten e.d. en bekijk de workshops vooral first date hoe je een gesprek voert hoe je iemand en alles om je heen afwijst. Tot en met waar ze zijn, zelfs deze vragen, zelfs mensen denken dat het een huh is, het lijkt niet zo moeilijk, maar zelfs sommige mensen vinden soms een punt. Wat doe je op de eerste date?

BK

Soort van, ja. En uiteindelijk is het natuurlijk voor iedereen anders denk ik.

DAT BETEKENT

Ja Ja, maar je hebt algemene richtlijnen omdat iemand van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat een hele leuke dag heeft gevuld en na vijf minuten wist die persoon dat het helemaal geen leuke date is of dat het helemaal niet goed voor mij is. en dan hangen ze de hele dag rond.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Ja, nou uh, mensen kunnen soms zo opgewonden raken dat ze een programma doen om de dag te vullen, uh, en nou, ik raad altijd aan, ten eerste, je kunt voor jezelf beslissen, het is jouw leven, maar het is nog maar net beginnen ermee te denken aan een etentje of een koffietje ergens waar je na een paar uur weer weggaat want als je iemand echt leuk vindt, dan zie je die persoon wel weer.

BK

Ja Ja En aangezien een fysieke ontmoeting altijd nodig is, kan duidelijk zijn of er een match is zonder fysieke ontmoeting? Of hmm?

42

DAT BETEKENT

Ja ja, want ik zie dat veel in eh, al meer dan 10 jaar zie ik mensen die helemaal gek op elkaar zijn en hij schrijft zo goed en is zo geïnteresseerd en attent, maar dan ontmoeten ze elkaar. Je kijkt elkaar in de ogen en weet eigenlijk binnen een paar minuten dat nee dat is het niet, dus ik raad altijd aan, ook al heet het internetdaten, maar om zo snel mogelijk iemand te ontmoeten. Want dat is de enige manier om te weten hoe de ander is, mimiek, die persoon in de ogen kijken, hoe ze praten, maar zelfs hoe iemand ruikt, het is echt nodig om elkaar fysiek te kennen. Op een gegeven moment krijgen we allemaal modernere apparaten, weet je, ze zien er echt uit zoals ze deden in d3 en ja, dat is wat je zult vinden, maar daar is het nog niet mee te vergelijken fysieke ontmoeting die je als het ware echt kan raken.

BK

En dat zou alleen van toepassing zijn op liefde of meer in het algemeen op mensen die elkaar online ontmoeten waarvan je niet echt kunt zien hoe iemand is zonder het te zien, of is het echt de klik van liefde om zo te zeggen. Of geldt dat voor alle vormen?

DAT BETEKENT

Nou ik denk hm, want 60% van de communicatie is non-verbaal, wat sowieso belangrijker wordt in elke vergadering, maar kijk hm, soms heb je een hm zakelijke meeting of ben je lotgenoot en moet je jezelf voorstellen. dat je een gekke ziekte hebt, een zeldzame ziekte en je ontmoet zieke vrienden als het in china of amerika is dan lijkt het me fantastisch via internet maar vooral in de liefde denk ik dat je die klik daar nodig hebt. Kijk, of het nu een bedrijf is of een hobby of een ziekte, nou, ik denk dat mensen het redelijk goed doen met internet. Al zeg je het zelf, als je hier was gekomen was je een hele dag kwijt voor een sollicitatiegesprek, het was niet aan te raden, maar dat versta je altijd als een stem aan de telefoon.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Zo werkt het, alleen met liefde moet je elkaar leren kennen. Maar wat ik gewoon leuk vind of moet weten, je begrijpt wat ik bedoel, dat is alleen maar aan te raden want dan weet je of je die fysieke aantrekkingskracht hebt.

BK

JJ

DAT BETEKENT

Ja, en ik realiseer me omdat we zoveel apparaten hebben, weet je, het is niet alleen internet, het zijn iPods, smartphones, nou ja, wat dan ook, het is allemaal zo leuk, maar wat me opvalt is dat soms mensen, niet jij, zou ik zeggen , maar mensen worden lui. Mensen willen iemand die dichtbij is, hm, ergens worden mensen een beetje lui, hm, toen hoorde ik van een vrouw, nou, de man was erg aardig, maar dan zit er 150 km of zo tussen, bedenk dan waar heb ze zijn weg. alles gedaan, 150 km, je moet verliezen om je geliefde te ontmoeten, misschien is hij je man. Maar mensen zijn vrij gemakkelijk in de omgang, vreemd genoeg willen ze een schat waarvoor ze geen lange afstanden hoeven af ​​te leggen om die te vinden. Ja, op een paar na, maar ach, de meeste mensen zijn nogal lui in die zin.

BK

En jij schrijft dat toe aan nieuwe vormen van communicatie?

DAT BETEKENT

Ja, omdat ze zo makkelijk met elkaar in contact kunnen komen, maar wat ze ook hebben, soms heeft iemand het, en ik begrijp het helemaal, sommige kinderen en die zitten op school en dan zegt zo'n vrouw, ja, ik ben in Amsterdam, nee, dat kan ik. Ik verhuis naar Groningen, mijn kinderen zijn al gescheiden, ze gaan hier naar school, ze hebben hier, uh, uh, vrienden. Kijk, en dan, ja, ik denk eigenlijk dat dat een goede reden is, maar wat me soms een beetje opvalt, wat me de afgelopen jaren is opgevallen, is dat mensen, nou ja, soms lijkt het alsof ze willen dat ze niet bedekken afstand van elkaar. of zo.

BK

Dat wat is veranderd.

DAT BETEKENT

Ja, er zijn dingen veranderd. Ik heb het gevoel dat het 10 jaar geleden was dat mensen oké waren als het 100k was, wat maakt het uit, ik heb een date, maar tegenwoordig zijn we allemaal zo gemakkelijk, het is niet alleen via datingsites, je hebt ook Twitter, Linkedin, Facebook , we zijn allemaal erg toegankelijk voor elkaar, nietwaar?

BK

En, eh, omdat ik zelf het idee had, dat, eh, misschien door dit soort nieuwe vormen van communicatie, daten makkelijker zou zijn, of matchmaking makkelijker zou zijn, maar als er minder voor elkaar over is. 't. Ik weet niet of dat zo is. Is het gemakkelijker voor mensen om met elkaar om te gaan, of zijn dates sneller, frequenter, of... zie je daar een verschil in?

DAT BETEKENT

Nou, wat ik zie is, ja, ik hou echt van mensen, anders zou ik niet met mensen werken...

BK

Nee nee nee.

43

DAT BETEKENT

Ja, ik wil niet gemeen zijn, maar ik dacht altijd dat iedereen alles zou doen voor grote romantische liefde, maar tegenwoordig zijn we zo benaderbaar dat ik vaak merk dat iemand niet aardig is of dat sommige e-mails dat wel zijn. Niet mooi, nou, na deze komt een betere. Er is bijna te veel variatie. Vroeger, heel lang geleden, was alles heel klein en klein voor onze voorouders via de kerk, het dorp of de dorpsvereniging. Maar tegenwoordig, eh, relaties lijken soms minder hecht, mensen nemen soms veel, niet alles, ik wil niet generaliseren, gewoon een beetje wegwerpmentaliteit. Oh, die man die niet genoeg interesse toont, nou ja, the next best thing. Weet je, ik heb deze meneer Bakas zelf geïnterviewd, weet je, deze trendsetter?

BK

Y

DAT BETEKENT

Tja, en hij schreef ook een boek over de liefde, hij nam contact met me op, uh, hij vroeg of zijn carrièremensen of ik iets met zijn boek konden doen en Bakas zelf zegt dat een huwelijk misschien 10 jaar duurt en dan inschrijven. , dus dat wil niet zeggen dat we allemaal slechter af zijn of egoïstischer, maar we zijn meer nonchalant in relaties. We zijn gewoon losser met relaties. Scheidingen nemen toe, maar mensen hebben ook vaak meerdere relaties. Het is niet slecht of zo, maar als we iemand hebben, nou, mensen kunnen nu 100 worden, misschien zelfs langer, mensen leefden niet zo lang daarvoor en toen was het huwelijk voor het leven. Maar als zij of onze kinderen of zoiets na 120, dan is dat een huwelijk, dan is het leven heel lang, tenzij het heel goed gaat. Ik zie dus dat mensen wat relaxter zijn met relaties en ook omdat het op internet is maar ook op Linkedin, Facebook, nou Hyves is uit nu mensen ook makkelijker een andere persoon kiezen als een relatie niet zo mooi is. . Alles is een beetje makkelijker.

BK

Omdat contact maken ook makkelijker is geworden?

DAT BETEKENT

Nou, omdat we mensen gemakkelijk kunnen bereiken. Kijk naar iemand die denkt dat ik een andere relatie wil, je kunt je vanavond aanmelden op drie datingsites en vanavond beginnen met berichten sturen en proberen nieuwe mensen te ontmoeten.

BK

Y.

DAT BETEKENT

En vroeger had je minder kansen... De wereld is nu een dorp geworden. Kijk, vroeger was je een beetje afhankelijk van je familiekring of vrienden van kennissen of moest je kijken wie je kende in je eigen kring of op je werk, en nu zijn er opties, dat lijkt me te leuk. nogmaals, maar op dit moment zijn er veel meer opties.

BK

En zijn de criteria veranderd, omdat er waarschijnlijk vaste criteria zijn voor een match? Wat, wat mensen met elkaar verbindt, behalve dat onverklaarbare, dit onverklaarbare klikken, om zo te zeggen, omdat het niet, ja, het hoort niet in...

DAT BETEKENT

kan het niet precies omschrijven...

BK

Meisje

DAT BETEKENT

... maar je kunt zien dat mensen, eh, kijk, de eisen zijn ook veel hoger, je bent eerder getrouwd en toen, ja, misschien kreeg je na verloop van tijd de kinderen samen, en, en, en de scheiding was gemakkelijk daar. Mode. En tegenwoordig willen mensen, eh, echt eh, wat ik vaak merk, ik kom dat woord ook vaak tegen, mensen e-mailen me dat ik mijn soulmate wil ontmoeten, ik wil me echt op mijn gemak voelen bij iemand, dus de romantische standaard is eigenlijk vrij hoog als je erover nadenkt, dat je zoveel scheidingen hebt, alleenstaande ouders, lappendeken gezinnen, maar aan de ene kant, zoals ik al zei, mensen zijn kalm, er zijn zoveel profielen op internet, dat heel vaak, nou ja , 100 of 200 km hiervoor, soms is het problematisch voor ze omdat er bijna te veel mogelijkheden zijn op internet, hoewel we alleen in dit kleine kikkerlandje zijn met 2,5 miljoen singles, maar aan de andere kant zie ik dat mensen ook verlangen voor zielsverwanten en iemand die ze voltooit. Deze romantische ideeën zijn er in overvloed en het lijkt erop dat mensen ook een beetje gelijkheid willen, zoals ik van veel vrouwen heb gehoord, dus doen ze het met een man die minstens zo ontwikkeld is als zijzelf, dus soms gaat dat ook wel eens, wat is problematisch. , dat gaat misschien op termijn veranderen, maar vrouwen die eigenlijk al meer opleiding hebben dan mannen. Toen ik op de universiteit zat, waren 60% van de mensen op de universiteit jongens en 40% meisjes, en nu is het andersom.

BK

Ja ja, dat.

DAT BETEKENT

En toch merk ik dat vrouwen, of ze nu 60 of 30 zijn, kinderen willen, ja dat kan nog wel eens veranderen, maar ze willen vaak iemand die minstens zo goed is als zij. Onderwijs.

BK

J

44

DAT BETEKENT

En mensen houden erg van hun onafhankelijkheid, sommige mensen vinden het nog steeds heerlijk om een ​​eigen huis te hebben, samen te wonen, te trouwen, veel mensen hebben daar geen behoefte aan, die denken alleen maar aan mijn eigen appartement, ik denk dat het wel goed komt.

BK

En dat is ook een nieuwe, uh, nieuwe trend of ontwikkeling die je ziet.

DAT BETEKENT

Nou, dat is al een tijdje zo, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld twee of drie keer gescheiden zijn, mensen die aan de ene kant, eh, ze gaan wat sneller van relatie naar relatie, maar aan de andere kant aan de andere kant heb je ook ja, ik wil dat ik me helemaal op mijn gemak voel bij iemand, want ik heb mijn huis, mijn baan, alles al verlaten, en als het misgaat, kan ik opnieuw beginnen.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Ook wat je ziet zijn gewoon mensen die latten willen. Nou, dat was 20 jaar geleden, dat was al zo. Maar je ziet ook dat het veranderd is, klopt, dat gaat voor hem ook veranderen [onverstaanbaar], want in Nederland was het altijd zo dat je per definitie in gemeenschap van goederen trouwde als je niet naar de notaris ging en dat was in Europa al anders en dat gaat ook veranderen in Nederland, die nu per definitie gebaseerd zijn op huwelijkscontracten. Dat heb je waarschijnlijk ook gehoord.

BK

Ik heb er inderdaad wat aan.

DAT BETEKENT

Ja, dat is aan het veranderen, daarom hechten mensen veel waarde aan hun onafhankelijkheid.

BK

Ja, en eh, kun je me vertellen wat voor soort? Ik hoor eigenlijk dezelfde opleiding, maar zijn er meer criteria die mensen aantrekkelijk voor elkaar maken, of dat zou in ieder geval ja kunnen zijn, dat zouden deze klikcriteria kunnen zijn om in ieder geval een match te hebben, of, of...

DAT BETEKENT

Tja, vrouwen vinden het erg belangrijk om een ​​goed gesprek te kunnen voeren met een man, en met hun vriendinnen kunnen ze meestal nog betere gesprekken voeren omdat vrouwen nu eenmaal meer, beter en vaak dieper praten. Soms denken ze ook dat mannen oppervlakkig zijn, maar mannen hebben een andere manier van communiceren. Je weet wel, vrouwen die alles bespreken met hun beste vriendinnen, tja, hoe gaat het, hoe gaat het, en je bespreekt bijna alles met elkaar en mannen denken soms eerst en melden dan iets en een vrouw komt terwijl ze aan het praten is langs ze komen naar boven met oplossingen, maar ik hoor alleen van vrouwen die gewoon een goede gesprekspartner willen. Dus naast het IQ, laten we zeggen opleiding, en ja, een beetje succes natuurlijk, want dat hoort erbij, ze willen ook dat zo'n man een goede baan heeft, zeker in deze tijd van recessie, je ziet dat mensen willen ook, vrouwen willen meestal dat een man een beetje een hoog EQ heeft, empathisch is, empathisch, een goede luisteraar. En ja, heel ouderwets, dat merk ik bij mannen, ik vind het ook een beetje vervelend, maar als datingcoach merk ik het bij mannen want je kunt natuurlijk heen en weer surfen op e-matching met al die profielen. Meestal kijken ze naar de mooie foto's, de mooie gezichten. Dan zijn ze zelf zestig, dan zoeken ze nog een leuk meisje van 40 of mannen van pakweg 48, schrijven ze nog vrouwen van 32 en dan zou je zeggen, hé, wat ouderwets, nu heb je Patricia Paay -Jongens, deze vrouwen zijn jonger, maar wat me net opviel op internet is dat ik dat denk, deze mannen, dus ze zien er zelf ook een beetje zo oud uit, maar ze voelen zich zo jong. Ja, maar een 50-jarige vrouw voelt zich natuurlijk ook geen 80, dus voelt ze zich nog jong, en dan klagen die 50-jarige vrouwen bij mij over Irma, ik krijg allemaal mails van mannen die 68 of zijn 70, weet je? , dat is een beetje. Wat een grote factor is, uh, dat komt vrij vaak voor, dus helaas zijn mannen vaak op zoek naar uiterlijk, of frisse jonge mannen en vrouwen zeggen, uh, nou, ze willen eigenlijk een uh, iemand die naar hen wil luisteren wat is goed voor ze, waar voelen ze zich goed bij. Dat zijn dus enkele van de criteria. Ik zeg niet dat alle mannen er jong en knap uitzien, maar ik vind ze erg...

BK

[Optellen bij]. Ik ben er erg tegen... En er zijn, eh, ik dacht dat er misschien, eh, andere criteria zijn, zoals dezelfde hobby's, juist, maar...

DAT BETEKENT

Ja, ja, want het is heel saai met mensen die een beetje dezelfde achtergrond hebben, dat is ook een belangrijk criterium, dus je ziet bijvoorbeeld eh, nou jongens, de ouders hebben ergens in het huis een groot huis Gooi of soort van zoiets, elkaar opzoeken, een beetje dezelfde omgeving, maar dan zie je, je hebt ook boerderijdating, juist, voor mensen die van het platteland komen, ze willen iemand van het platteland. Mensen lijken zich ook aangetrokken te voelen tot of zich thuis te voelen bij iemand die een beetje dezelfde achtergrond heeft, dus de baanmensen van mijn ouders zijn nogal saai op die manier, ze zeggen dat tegenpolen elkaar enorm aantrekken, maar je kunt zien dat de meeste mensen iemand kiezen die net zo mooi is, hoewel mannen altijd mooier willen zijn, bijna altijd kijken ze ook naar iemands sociale achtergrond en je zou zeggen dat daar in de 21e eeuw tegenwoordig niet zo'n rol speelt

45

het maakt echter wel uit. Want dan zie je dat er uiteindelijk iemand in zee gaat met iemand die een enigszins vergelijkbare achtergrond heeft. voor Christus

En is dat een bewuste benadering of dat het ergens in zou spelen, qua uiterlijk, of

DAT BETEKENT

Nou, ik denk meer dat iemand zich thuis voelt bij iemand die herkenbaar is, kijk, stel je komt uit een normaal gezin en dan kom je bij iemand waar alles heel duur en luxe is, je weet wel, die expats of een bankier of ik don weet niet wat, je voelt je misschien minder op je gemak dan naar iemand in dezelfde kring te gaan.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Het is je thuis voelen in dat iets, dat het iets herkenbaars is, dat je, ja mensen, heel saai bent, ze kiezen vaak voor wat ze al weten, dat is duidelijk.

BK

En eh, is een voortzetting daarvan ook nodig om de relatie in stand te houden, of wat zijn ze, wat zijn ze, wat is er nodig om de relatie in stand te houden?

DAT BETEKENT

Wel, heel saai, vreemd genoeg, maar het blijkt vaak dat mensen die een beetje hetzelfde zijn, alle dingen hebben die ik net heb gezegd, over dezelfde opvoeding, over dezelfde achtergrond, over hetzelfde geld, dezelfde religie, of geen religie, die mensen die onderzoek hebben gedaan naar zo'n huwelijk hebben vaak een grotere kans op succes. Dat uh, ja, ze hebben een grotere kans op succes. Ja, ik denk dat het komt omdat deze mensen beter met elkaar konden opschieten of zoiets.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Het is eigenlijk heel voorspelbaar, terwijl je in de liefde altijd verwacht dat het spannend, romantisch en een onbekend en, eh, ja, een beetje avontuur is, het is, eh, ik bedoel, ik zou het zelf zo kunnen zeggen, maar het lijkt op die manier gaan mensen voor het vaak voorspelbare. Dus welk type zoekt type? En dan moet je het heel breed zien, het heeft met veel aspecten te maken. En natuurlijk heb je dat, dus ik vind het goed dat je ook een pagina hebt voor mensen die moslim zijn. En dan denken sommige mensen dat ze zeggen, wacht even, dat is geen goede integratie, toch? Laat deze moslims elkaar opzoeken. Nou, zei ik, ik vind het een heel goed teken van integratie dat deze mensen al meedoen aan internetdating. Dus, uh, omdat ik hier zit, werk ik vooral voor e-matching, ik bedoel, dan moet je een volledige opleiding hebben van HBO/WO en die mensen uitkiezen voor de opleiding, dus dat ben ik vooral werken voor, e-matching. . Maar ik heb ook mensen gevonden via mijn eigen site. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld kiezen voor iemand die van het platteland komt, of die vegetariër is, een vegetariër, deze kant bestaat al. Maar ook sites voor mensen, maar ik denk dat dat spiritueel is of iets dat een spirituele focus heeft, dus er zijn zoveel sites op internet en je kunt kiezen wat je belangrijk vindt.

BK

Ja, daar begint de eerste selectie, of eigenlijk de belangrijkste criteria...

DAT BETEKENT

Ja ja kijk ook eens naar e-matching, al deze mensen willen iemand die een beetje slim is, dus deze mensen vinden het belangrijk dat je slim bent. En dan heb je zo'n spirituele kant, nou deze mensen geloven meer in reïncarnatie en karma en ze mediteren en ze willen een zielsverwant hebben die dat ook voelt. En dan is er een plek, ja ik weet de naam niet, dat is voor mensen die vegetarisch zijn, en ik heb een vriendin die veganist is, maar ze heeft het zo sterk dat als ze, nou ja, als ze iemand ziet die vlees eet, ze vindt het zo vreselijk, want dan eet je een dier op. Dat zou ze wel, haar man wordt nu gedwongen vegetariër te worden omdat ze kookt omdat ze niet kan samenleven met iemand die vlees eet. Dat vindt ze echt een van de belangrijkste dingen. Als ik single was, zou ik op basis daarvan stemmen.

BK

Kiezen.

DAT BETEKENT

En je hebt ook een plek voor mensen, ik vind dat een beetje overdreven, voor mooie mensen. Dit zijn dus mensen die willen, die zich heel mooi voelen, die ook zelf checken of ze een beetje mooi zijn, en die op een pagina staan ​​met alleen maar mooie mensen.

BK

Een bijzonder hè, ik zou willen zeggen dat het natuurlijk nog steeds een onmeetbaar criterium is.

DAT BETEKENT

Dat dacht ik ook en deed het haha. Ik heb gekeken, nou, je ziet er heel normaal uit, maar kijk, ja, dat is niet een plek waar ik naar uitkijk. Maar dat is ook, als je een beetje zwaar bent of zoiets, weet je dat je het niet gaat krijgen. Maar ik denk het wel, wie controleert dat, want het lijkt mij altijd heel relatief. Sterker nog, ik denk dat als iemand wat meer charisma heeft dan zo'n model, je het wel zult begrijpen.

46

BK

Y.

DAT BETEKENT

Hoe dan ook, deze mensen zeggen weer, nou, dus ik ben op een normale plek op een relatieplaneet en dan word ik helemaal lastiggevallen en dat vind ik helemaal niet leuk, dus ik ben liever op een plek waar iedereen is mooi en dan wil ik sowieso een mooi paar.

BK

Maar dat

DAT BETEKENT

Kijk, dat is heel persoonlijk en daar moeten we ook niet over oordelen, alleen ja, persoonlijk, eh, kijk naar de mensen die er zo over denken, maar dat vind ik wauw, wat oppervlakkig, want ik vind er goed uitzien wennen en nooit wen aan een lelijk karakter, dus ik denk dat karakter veel belangrijker is dan uiterlijk. Nou, het is hun recht, als ze willen, het zij zo.

BK

En natuurlijk, want dat is ook een van mijn vragen, hoe bouw je onderling vertrouwen op, zeker via, zeker via online matches. Eh, hoe echt is een profiel, of is het een foto, um

DAT BETEKENT

Tja, ik zeg altijd plaats een foto die niet splinternieuw is, die niet ouder is dan een half jaar, maar helaas is het zo menselijk om een ​​foto te plaatsen die er heel mooi uitziet of een foto die helemaal niet is een recente foto of een zwaar bewerkte foto, dat kan bijna iedereen tegenwoordig en ik moet zeggen dat ik dat vanaf toen vaak hoor ik ben bijvoorbeeld een vrouw van 58 aan het helpen en dan krijgt ze een foto van iemand , de man is dan 59 jaar en dan denk ik wauw, hij lijkt wel 40 jaar en dan heeft ze hem ontmoet, ze heeft zoiets een paar keer meegemaakt en dan blijkt de foto al 10 jaar oud te zijn, dan ze had een man, nog een, ik weet het niet, veel wilde krullen en een slank figuur, en toen kon ze hem niet herkennen omdat hij op dat moment eigenlijk heel weinig haar had, maar zij niet. Het kan me niet schelen. veel maar ze kon hem niet herkennen hij was ook ontwikkeld en eh het is heel verleidelijk en menselijk om niet een beetje vals te spelen maar ook met het gewicht en soms vals spelen met onderwijs of met e-matching je kunt je inkomen invoeren, je weet wel, van, van, irrelevant of gemiddeld of bovengemiddeld, nou, dat is nogal een addertje onder het gras. Dus ja, helaas, vreemdgaan en doen alsof je wat optimistischer bent, is inherent aan internetdaten.

BK

En dat vertrouwen dat online bijna niet te bouwen is, toch?

DAT BETEKENT

Joah, sommige mensen doen dat, maar je ziet ook veel mensen zeggen, ja, maar ik ben boos, hij was best aardig, maar toch omdat ik me vorige week realiseerde dat ik iemand had die destijds manager was en hij een heel interessant beroep had verlaten en hij ontmoette deze vrouw deze man en deze vrouw zeg nou ja hij vond zijn baan niet erg maar deze man was vrachtwagenchauffeur ja het lijkt mij een moeilijke en moeilijke baan maar afgezien daarvan maar ze zei dat ik totaal verbaasd ben omdat hij had een vaag verhaal over de recessie van de boer dat hij daarom van carrière veranderde, maar het bleek helemaal niet waar te zijn dat deze man er interessant uit wilde zien, dus ja, coaching quotes. Vertel mensen altijd dat ze de waarheid moeten vertellen, want ze komen er toch achter, als je iemand ontmoet of iemand die je kent, dan zullen mensen de waarheid ontdekken. Het is niet eens omdat de man of wat dan ook het niet leuk vindt dat de vrouw 20 pond zwaarder is, het is omdat, of vier jaar ouder, het is het feit dat de vrouw loog over de man.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Bij vrouwen komt het heel vaak voor dat je het in kilo's ziet of uh ja het is al een tijdje geleden dat je dacht dat je heel geëmancipeerd was geen enkele vrouw liegt minder over salaris of werk dan bijvoorbeeld mannen. Bij vrouwen is het vaak, nou ja, dan wegen ze 180 pond en dan gaan ze 150 pond omdat dat er een beetje mager uitziet, weet je?

BK

ik eieren.

DAT BETEKENT

Mannen liegen vaak over hun lengte. Ja, nu is het, nu lijkt het alsof iedereen liegt, maar ach, je moet maar denken, ik ken veel mensen en vooral de mensen bij wie het niet lukt, dus en tja, dan hoor je te veel , je weet vanaf daar waar zo'n man 5'2 is, zo'n vrouw is 5'7 en dan ontmoet ze deze man en dan zegt ze oh jammer dat ik zoveel langer ben. Ja, en dan denk je een beetje stom dat die mens ook een universiteit heeft, dan denk je, nou ja, dat staat blijkbaar los van intelligentie, maar het is niet zo slim om te liegen over je maat bijvoorbeeld. Maar toch, liegen is niet slim, over je baan of iets anders. Je wilt tenslotte een relatie en dan komt de ander er toch achter, maar kijk, mensen doen dat omdat ze in het begin meer kans hebben om meer mensen te ontmoeten, nou ja, meer mensen zoals zij, alleen als je er echt van houdt het ik heb iemand anders ontmoet kijk dan heb je een paar leukere mailtjes alles gaat iets beter maar ja kijk dat is bij wijze van spreken geaard hier bij de daadwerkelijke vergadering want dan komen de lijken uit de kast

BK

Ja Ja inderdaad, dus huh. Dus dit vertrouwen, dat, dat eh, of de bevestiging ontstaat pas weer bij de fysieke ontmoeting, want dan wordt het duidelijker.

47

DAT BETEKENT

Ja, maar weet je dat het blijkbaar niet eens uniek is voor internetdating? Want als je op Facebook kijkt, heeft iedereen hippe feestjes, voelt iedereen zich gelukkig omdat het lijkt alsof sommige tieners zich een beetje down voelen omdat ze denken dat Facebook al die vrienden heeft die een geweldig leven hebben, en mensen, mensen die alles beschrijven. . . over jezelf op Facebook, maar vaak erg enthousiast over al dat geweldige, dus mensen hebben de neiging om een ​​tandje bij te zetten. Het is ook een manier om aandacht te krijgen zodat mensen denken dat ze een beetje aardiger of gelukkiger zijn dan ze zijn, niet alleen via internetdating maar ook via sociale media zoals Facebook.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Er werd ook een onderzoek ingesteld. Zie gewoon Facebook is heel goed van allemaal,

BK

Ja, en dat is eigenlijk de negatieve of de slechte kant van online vergaderen, terwijl het natuurlijk ook veel nieuwe kansen biedt, maar die dualiteit

DAT BETEKENT

Nou, ik denk. Hartslag! Ik vind nog steeds dat de pluspunten zwaarder wegen dan de minpunten. De zilveren voering is dat je veel meer opties hebt, ja, je hebt bijna te veel opties, maar ik experimenteer ook veel, dus iemand is een weduwnaar of weduwnaar die denkt, nou, ik heb liever iemand die ook weduwnaar of weduwnaar is is . weduwnaar en niet gescheiden. Tja, dat moet je zelf weten, maar kijk, je vindt elkaar toch een stuk makkelijker. Als je boven de 40 bent en weer vrijgezel bent of nog steeds vrijgezel, gebeurt dat ook, het zit toch niet op je voorhoofd, en in de supermarkt zien ze het ook niet, thuis ook niet. Maar met internetdating is het een stuk eenvoudiger en heb je ook veel meer opties. Kijk, als je in een plattelandsstadje woont, kijk dan in Amsterdam, je hebt sowieso veel mensen en misschien veel opties, maar als je in een klein plattelandsstadje bent, weet je gewoon waar je een gracht kunt vinden. heeft een beetje dezelfde interesses dus zeg ik als datingcoach vind ik nog steeds een heerlijk, heerlijk medium, ik heb ook al vaker gezien dat er een leuke relatie is ontstaan, of dat ik straks een geboortekaartje of kreeg een wenskaart bruiloft of ik weet veel dingen die ze kregen van mensen die heel blij werden maar kijk het is niet perfect. Eh, dat, kijk je kunt gewoon niet verbergen dat er veel valkuilen zijn dat er getrouwde mensen op internet zijn die toch een affaire willen, gelukkig heb je nu een tweede liefde en uh meer datingsites voor mensen die al in een relatie en dat zijn er volgens mij al drie en ik wil een tweede relatie hebben en dat is eigenlijk alleen maar positief voor sites als e-matching en zo want dan hebben we minder getrouwde mensen op de site, snap je?

BK

Ja Ja zeker.

DAT BETEKENT

Dat is heel positief en ja, mensen voelen zich ook minder alleen en kunnen sneller communiceren en je kunt ook direct communiceren met iemand als je aan het werk bent geweest en mensen hebben het erg druk en je hebt een drukke baan en je hebt nog een kind en moet de huishoudelijk werk, nou ja, dan internetdaten, het scheelt veel meer tijd dan naar de kroeg gaan, of de kroeg niet leuk vinden, of naar hobbyclubs moeten, het is een heel, eh, nou, medium dat ook heel goed werkt, je weet wel.

BK

En eh, als mensen niet weten wat je zoekt of, of, eh, omdat ik het begrijp eh, als je weduwe bent en je zoekt een weduwnaar, dan kun je makkelijker scheiden, of specifieker zoeken, als mensen niet weten wat een man of een vrouw zoekt, wat adviseer je dan?

DAT BETEKENT

Dus ik adviseer ze, nou, nou, ik had iemand die zei, nou, ik kan niet eens stemmen omdat ik ook geen mensen wil afwijzen, nou, ik zeg oh, als je niemand wilt afwijzen , dan zou je niet moeten beginnen met internetdaten, want afwijzing hoort er zo ongeveer bij, maar de vrouw zei dat ik geen beslissing kan nemen omdat ik het gewoon niet weet. Ergens is iedereen aardig, nou, het klonk heel vriendelijk en ze was waarschijnlijk achter in de dertig en toen zei ik dat ze aardig is, want er zijn veel jongens van in de zestig die bij iemand van in de dertig willen zijn. . 30, dus je krijgt een hoge score. Nou, toen begon deze vrouw heel erg te schreeuwen, toen bleek dat ze geen man wilde die ouder was dan vier jaar, toen bleek dat ze haar oordeel had, maar ze dacht dat ze erg sociaal was, ik kan niet besluit heel goed, maar toen zei ik wat volgens jou echt belangrijk is in het leven, oké, toen vond hij een nummer. En uh, mensen die geen besluit kunnen nemen, dus ik deed hetzelfde met haar, dus ik vertelde haar wat volgens jou heel belangrijk is, nou, dan zegt ze dat ik goed met iemand kan praten, uh, nou, de vrouw was toevallig vegetariër, ik ben vegetariër, ik zou heel graag willen dat hij ook vegetariër was, niet autorijden, nou, toen bleek dat de vijver niet zo groot was, wat ze gevraagd voor de vis. Zo vaak weten mensen heel goed wat ze willen, ze weten alleen niet dat ze het zelf weten.

BK

[voegt toe] dat ze weten...

DAT BETEKENT

Want dat, dat was het grappige, want die vrouw dacht goed, ik kan eigenlijk met iedereen overweg, de meeste mensen zijn aardig, maar toen bleek dat ze iemand van 10 jaar ouder te oud vond. maar het lijkt zo

48

In het hypothetische geval dat iemand echt zou zeggen, ik ken het bos door de bomen echt niet meer, dan zou ik toch tegen ze zeggen, nou, kijk vier jaar ouder, vier jaar jonger, ongeveer dezelfde opleiding, ongeveer dezelfde buurt tenzij je van veel reizen houdt, maar kijk naar iemand uit Groningen en iemand uit Limburg, dan moet je vele uren per week met de auto of trein doorbrengen, en als je dat doet, ja, er zijn genoeg Singles dus jij bent in Amsterdam dus geloof me ja er zijn nogal wat singles in Amsterdam en best veel singles die goed voor je kunnen doen maar die zouden ook aan die afstandscriteria voldoen. voor Christus

Y.

DAT BETEKENT

Wat heel belangrijk is, en eh, het feit dat veel mensen op internet al eerder getrouwd zijn geweest, eh, het is ook heel belangrijk als je het leuk vindt dat iemand anders al kinderen heeft. Sommige mensen vinden het supergrappig, hé, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dan hebben ze zelf ook kinderen, ze vinden het ook leuk dat ze andere kinderen hebben, maar soms komt het ook voor dat iemand een gezin wil stichten en eigenlijk niet wil beginnen met twee stiefkinderen. En ik denk altijd dat dat ook heel belangrijk is, want ik heb vaak veel pijn gezien waarvan ik denk dat ik nooit wil dat kinderen het slachtoffer worden, dus besef dat als je iemand leuk vindt die al een paar kinderen heeft, want je moet nooit negeren of ontken dat. Kinderen, want dan horen deze kinderen echt bij deze man of deze vrouw. Wat ook gebeurt, is dat mensen op internet zwijgen over het krijgen van kinderen.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Ik ben dit een paar keer tegengekomen. Dat is gewoon absurd. En dan ging iemand een paar keer met iemand uit en hij is aardig, en plotseling blijkt dat de man drie kinderen heeft. Het is heel persoonlijk, maar een beetje vals spelen met het gewicht, ik kan er niet van slapen, maar ik vind het schokkend als iemand dan verbergt dat ze kinderen hebben. Omdat ik dat zo belangrijk vind in het leven en dat kun je deze kleine mensen niet aandoen.

BK

Meisje

DAT BETEKENT

Nee, ze horen er helemaal bij en ik denk het ook, dat is ook heel belangrijk als je kinderen hebt, dus ja, natuurlijk in de eerste plaats onder een liefdevolle relatie en dat je je prettig en gelukkig en verliefd voelt op een man , maar je kijkt ook of je kinderen, vooral als ze klein zijn, of ze goed overweg kunnen met deze man of deze vrouw, dat is ook heel belangrijk.

BK

En dat zijn allemaal criteria die je noemt die heel direct zijn, als ze heel uh zijn, is het echt een omstandigheid, de buurt of de opleiding, de kinderen of niet, is het ook met interesses of met uh, ja je zei alleen vegetarisch of niet.Is het belangrijk dat ze dezelfde hobby's hebben of maakt dat niet uit?

DAT BETEKENT

Ja, deze hobby's zijn voor mij niet zo belangrijk, wat mij verbaast is dat soms iemand van klassieke muziek houdt, dat weet ik ook of nou ja, van een ander, van het theater of van de kunst, en dan vind ik dat heel belangrijk, maar ik vind het persoonlijk veel belangrijker dat je iemand kunt vertrouwen, dat ze eerlijk zijn dan zij, dat je jezelf met respect behandelt, maar je kunt zien dat sommige mensen zelfs zo kieskeurig zijn oké, iemand moet atletisch zijn, hij moet liefhebben dat bepaalde soort muziek, hij moet zich goed kleden, dus dat gebeurt al. Ik denk het wel jeminee, het is niet zo belangrijk dat een man met een vriend fietst. Ik heb ooit iemand ontmoet die gek was op fietsen en ja, het belangrijkste aan een vrouw die ik zocht was dat ze graag fietst.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Nou, als datingcoach krijg je een beetje kippenvel omdat je denkt: "Oh, help" is een criterium. Ja, nou, wie ben ik om te oordelen dat fietsen er niet toe doet?

BK

ik, ik en...

DAT BETEKENT

Ja, maar het gebeurt terwijl je denkt, al die verbroken relaties en mensen die niet met elkaar kunnen praten, die zorgen er gewoon voor dat je een beetje kunt communiceren, dat je aardig bent. En dan zie je mensen echt bizarre beweringen doen over hobby's terwijl ik vind dat hobby's bijzaak zouden moeten zijn?

BK

En natuurlijk zou het hebben van dezelfde achtergrond en opvoeding helpen omdat ze meer op hetzelfde niveau zitten en elkaars normen en waarden misschien beter kennen, dus hobb...

49

DAT BETEKENT

Ja, dat is waar en wat het ook is, je kunt hopelijk zien dat dat zal veranderen, maar mannen vinden dat leuk als ze wat ouder zijn, als ze wat meer inkomen hebben, als ze een beetje hoger opgeleid zijn, omdat het lijkt, ja, die vrouwen die Oscars wonnen, vaak, uh, zoveel Oscarwinnaars gingen binnen twee jaar scheiden, omdat sommige mannen nog steeds een probleempje hebben als de vrouw succesvoller is.

BK

Hond.

DAT BETEKENT

Ja, het klinkt zo afgezaagd, maar het is goed onderzocht dat mannen het leuker vinden als ze meer geld verdienen. En dan heb je zoiets van, ja ik denk waar praten ze over zolang ze samen gelukkig zijn, maar dat is nog steeds een beetje mannelijk ego.

BK

Dus dat is nog min of meer.

DAT BETEKENT

Rustig! In het jaar 2000, nou ja, we zitten bijna in het jaar 2014, het is er nog steeds, soms gebeurt het dat de vrouw de man inhaalt in haar carrière. En dat vinden veel mannen nog steeds niet leuk.

BK

De,

DAT BETEKENT

Dus je wilt gewoon domineren.

BK

lustig.

DAT BETEKENT

Ja, ja, en dan heb ik zoiets van, oh mijn god, een beetje ouderwets, maar zo is het nog steeds.

BK

Echt fantastisch.

DAT BETEKENT

En,

BK

Eh, en doet bijvoorbeeld de fysieke uitwisseling van dingen binnen een relatie of een match er nog toe of is dat niet relevant?

DAT BETEKENT

Uh, nou, nu gaan we naar een meer verdeelde samenleving waarin zelfs de buren auto's delen, maar ik realiseer me dat er veel alleenstaanden zijn die, nou ja, in het begin graag hun eigen plek behouden, zoals, bijvoorbeeld als ze zijn gescheiden of hebben een paar keer samengewoond, mensen worden voorzichtiger als ze wat ouder worden, maar ik denk dat we uiteindelijk veel meer zullen delen. Natuurlijk lenen we ook veel meer, we ruilen meer, mensen delen auto's, dat is ook goed voor het milieu, je hebt de groene auto of zoiets, meerdere mensen in een stad delen een auto, dus laten we een beetje van richting wisselen , deel, ja we gaan die kant op.

BK

En binnen een relatie, is het daar nog relevant of niet specifiek?

DAT BETEKENT

Uh, nou, vreemd genoeg zie ik weer dat je het nu zo wilt regelen dat, uh, nou, je niet meer rechtstreeks in gemeenschap van goederen trouwt, dat eigenlijk iedereen in huwelijkscontract trouwt, zo lijkt het heel paradoxaal ja.

BK

Eigenlijk.

DAT BETEKENT

En wat ik ook denk is dat het soms echt een probleem is als sommige mensen betalen voor het avondeten. En ik ben zelf zo romantisch dat ik denk, ja, ik denk dat dat een beetje moeilijk is, weet je? Vroeger was alles, je had alles, je had regels. De jongen moet betalen enzovoort, waar, ja, waarom moet de jongen tegenwoordig betalen als het meisje ook een baan heeft?

BK

Y.

DAT BETEKENT

De samenleving als geheel is dus veranderd. Nu heb je er ook meer, ja, deze mannen willen eigenlijk nog domineren, maar steeds meer vrouwen in Nederland zijn de kostwinners. Maar wat zie je in gezinnen waar de vrouw kostwinner is, zeg maar [...onbegrijpelijke] emancipatie, maar dan zie je weer dat deze gezinnen minder verdienen dan waar de man kostwinner is. Het is dus niet allemaal hetzelfde.

BK

Het is nog niet helemaal opgehelderd.

50

DAT BETEKENT

Nee, nee, het is dan niet erg egalitair, want het lijkt erop dat ze op hun beurt een salaris verdienen dat heel, uh, veel lager is dan gezinnen waar de man de belangrijkste kostwinner is. Want tegenwoordig heb je vaak twee kostwinners, maar het aantal vrouwen dat de hoofdkostwinner is, die het meest verdient, is de laatste vijf jaar enorm gestegen, en dan zie je het jaarinkomen van het stel samen weer dalen.

BK

Wel ik.

DAT BETEKENT

Maar kijk, dat gaat ook veranderen, tegenwoordig heb je, het is niet meer zo gênant dat de man een huisman is. Want twintig jaar geleden had je het maar soms werd er gegiecheld als meisje, wat een slappe man maar vandaag, nou, ik ken ze ook, en jij waarschijnlijk ook, hm, het is niet gênant meer, als de man een huisman is.

BK

Meisje

DAT BETEKENT

Ja, dat vind ik ook een positieve ontwikkeling. Ik denk dat het meer gelijk is.

BK

Dus het begint te komen, zij het langzaam.

DAT BETEKENT

Dat begint langzaam merkbaar te worden, met het verschil dat deze gezinnen nog altijd minder verdienen dan wanneer de man een carrière had. Maar het blijft ook een feit dat mannen voor hetzelfde werk meer betaald krijgen dan vrouwen, hoeveel procent weet ik niet.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Maar het lijkt er ook op dat vrouwen minder goed kunnen onderhandelen, als vrouw wil je vaak aardig gevonden worden en je collega's zijn aardig en je kunt goed opschieten met je baas en een man is veel professioneler, nou ik wil loonsverhoging, ga maar met mij naar de chatbaas en naar een vrouw die vooral gastvrij en gezellig wil zijn.

BK

Y.

DAT BETEKENT

En je ziet ook dat bazen nou ja, die willen eigenlijk bevriend zijn met de werknemers. Dus soms zie je daar wrijving, ja, vrouwen willen vaak dat het gezellig en leuk is, en een man gaat vaak slimmer om met onderhandelingen enzovoort en [onverstaanbaar].

BK

Maar een andere aanpak...

DAT BETEKENT

Maar als een vrouw moet onderhandelen voor iemand anders dan eh, dan is ze daar heel goed in.

BK

Het is grappig dat de verschillende karaktereigenschappen tussen mannen en vrouwen bij hem duidelijk worden.

DAT BETEKENT

Ja, maar ik denk het wel, dat is natuurlijk ook een gat in de markt, je zou, ja, daar maak ik me geen zorgen over, maar je zou workshops kunnen geven om vrouwen beter te leren onderhandelen over hun salaris.

BK

Ja [lacht].

DAT BETEKENT

Maar je hoort ook veel meer vrouwen zeggen, ja eigenlijk hebben we allemaal geld nodig, maar mijn werk moet vooral leuk zijn. Weet je, ik heb dat eigenlijk zelf, wat kan ik zeggen, ik verdien liever minder geld aan wat ik echt leuk vind, dan veel aan wat ik niet leuk vind. En ik denk dat dat ook typisch is voor vrouwen.

BK

Dat, uh, ja, daar, misschien is dat een vrouw, ik weet het niet zeker omdat ik veel mannen ken die dat ook hebben, maar dat, eh...

DAT BETEKENT

Ja, maar misschien ben je weer een beetje jonger dan ik?

BK

Ja, dat uh, ik ben 27.

DAT BETEKENT

Ja, zie je, dat verandert nogal, want ik ben al 49 en jij behoort al tot de categorie waarvan ik denk dat meer meisjes hebben gestudeerd dan jongens en mijn nichtje, die nu medicijnen studeert, is 20 jaar oud en daar de meisjes doen het al een stuk beter dan de jongens en toen ik op de universiteit zat, waren 60 procent van de studenten jongens en 40 procent meisjes. Dus het is eigenlijk veel veranderd, gewoon eh, alleen in dat leeftijdsverschil tussen ons. Want vanaf mijn generatie zie je ook veel vrouwen die 2 dagen of zo werken.

51

BK

En,

DAT BETEKENT

Dus ze zijn, ja, 40, 50, maar dan werken ze parttime en de man werkt fulltime. Dat, uh, kijk, maar ik denk dat dat op de lange termijn ook gaat veranderen.

BK

Ja, eh, ja, dat hoop ik ook, maar dat [lacht]. Het is echter ook lastig in te schatten of dit echt zo door zal gaan, aangezien veel aspecten natuurlijk een rol spelen.

DAT BETEKENT

Maar weet je wat het is, ik heb sowieso veel dingen opgemerkt, mannen willen een beetje meer prestige hebben, een beetje meer, een beetje meer geld verdienen, maar weet je, dat is iets dat al aan de gang is eeuwenlang. . en ergens denken we misschien dat het ook langzaam gaat, maar dat is eigenlijk niet het geval, want als je ziet hoeveel we veranderen in een paar generaties, dat, dat...

BK

Ja, dan gaat het ineens snel.

DAT BETEKENT

Ja, dat lijkt ons een lange tijd omdat het ons hele mensenleven is, maar er is veel veranderd in slechts een paar generaties.

BK

Van nature.

DAT BETEKENT

Ja, het gaat heel snel ergens heen.

BK

Ja, helemaal mee eens. EN…

DAT BETEKENT

Ja, en kijk, ja, relaties, ja, ik vind liefde iets prachtigs, anders zou ik dit werk ook niet kunnen doen, maar ja, in deze korte, korte, ja 12 jaar, ik zie dat ik . was een datingcoach die mensen flexibeler maakt met relaties. Dus ergens moeten we veel meer delen, ruilen, carpoolen vormen, dus is er veel meer samen, een deelmaatschappij en ook juist omdat alles ook duurder wordt en de mensen, we moeten op ons milieu letten, maar kijk aan de andere kant. Ik vind het dus heel persoonlijk dat mensen erg gehecht zijn aan hun eigen leven en het toch makkelijker vinden om een ​​relatie aan te gaan, van relatie te veranderen of misschien wat makkelijker uit het huwelijk te stappen.

BK

Ja, ja, want, eh, we praten nu de hele tijd, heel logisch, want zo is het, dat is ook jouw taak, over een relatie tussen twee mensen, maar eh, ik vraag het me ook af, dus ik ben ook kijkend naar gemeenschappen, hoe ze tot stand komen, en ik ben benieuwd of, wat vind je ervan, of dat, of eh, de gemeenschappen die, ja, die elkaar vinden, of mensen, zulke grote groepen die elkaar vinden of die dezelfde soort criteria gebruiken of wanneer dat tussen twee mensen heel anders is.

DAT BETEKENT

Eh, ik denk dat het soepeler loopt. Liefde is zo vreselijk gespannen weet je, er is veel, oude pijn, bijvoorbeeld uit je eigen opvoeding, dat breng je in de relatie, nou ja, het seksuele aspect, want ik ken ook mensen die in een coëxistentiegroep zitten, nou, dat is genoeg. meer ontspannen en de eisen zijn minder hoog. Ik bedoel, je hebt daar niet iedereen nodig, je hebt geweldige seks met iedereen of iedereen moet je volledig begrijpen, in de liefde zijn de romantische eisen verschrikkelijk hoog.

BK

En de basiscriteria die je net noemde, zoals dezelfde opleiding of dezelfde achtergrond, zouden een rol spelen of minder. Want zoals, zoals mensen...

DAT BETEKENT

Ja, ik ben er nog een beetje over aan het nadenken, want tja, even het voorbeeld van mensen die heel christelijk zijn, echt eh, nou pinkstercommunie ofzo, ik zie dat die mensen alleen contacten willen leggen in hun eigen kring, die ze brengen ook hun vrije tijd alleen door met de mensen van de pinksterkerk of van de baptistenkerk en daar zie je bijvoorbeeld mensen die heel milieubewust zijn, tja, die voelen zich niet zo op hun gemak bij iemand die heel erg in vliegtuigen stapt vaak, die drie auto's heeft en die denkt dat ik de zondvloed ben die van het leven geniet en ik weet wie zijn afval niet goed sorteert, dus ik denk dat mensen een beetje rondkijken om te zien of de ander op dezelfde golflengte zit. Ik bedoel, ja, ook politiek. Ja, een VVD'er zou sneller vriendschap sluiten met een VVD'er dan een SP'er, maar ach, het is minder benauwd, eh, soms accepteer je veel meer van vrienden dan van je eigen partner, wat mensen meestal willen, dus het is toch een romantisch beeld, daar word je zo gelukkig van, de eisen die je aan je partner stelt zijn veel hoger. Umm je moet heel eerlijk en betrouwbaar en geweldig zijn en in staat zijn om de liefde leuk en aardig te bedrijven, maar kijk eens naar de eisen die je stelt aan iemand in een gemeenschap die meer basale eisen zijn, kan ik je vertrouwen? Houdt u zich aan de afspraken? een beetje, kunnen we samenwerken.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Je kunt dus eigenlijk met veel meer mensen samenwonen, uh, gelukkig samenleven, laten we zeggen, of een kamer delen, of samen koken, dat lijkt mij ook makkelijk, van mij naar mij en mijn man elke dag, maar kijk, dat , het is gemakkelijker dan alles in één persoon te vinden.

52

BK

Y.

DAT BETEKENT

De ideale minnaar, goede luisteraar, beste vriend, maat en

BK

omdat er meer variatie is

DAT BETEKENT

het moet ook romantisch blijven, dus ik denk dat je in een liefdesrelatie hogere eisen en vaak wrijving hebt, maar ik denk nog steeds dat je in een gemeenschap, ja, politiek aan de kant van elkaar moet staan ​​omdat, nee, ja, denk bijvoorbeeld aan deze eis van de omgeving. Ik vind het heel belangrijk om plastic en ander afval te scheiden, wat ik prima vind, daar draag ik ook aan bij, maar als je samenwoont met iemand die het niet zo serieus neemt, denk ik dat je je hele set regels op een rijtje kunt krijgen .

BK

Ja, ja, ja, dus het is op een ander, en uh, een ander niveau en er kunnen meer deals worden gesloten terwijl je wacht tot je partner het doet.

DAT BETEKENT

Je moet ze tevreden houden en kijken in een gemeenschap is het mogelijk dat je mensen ziet, hé, dat komt ook een beetje door de recessie, maar je kunt ergens gaan eten waar iedereen het zo druk heeft, maar dan kun je voor een keer ergens heen gaan lage prijs wat gebruikelijk is in amsterdam waar je voor 5 of 7 euro goed kunt eten.

BK

Y.

DAT BETEKENT

Maar dat soort dingen is heel grappig en ik denk dat ik wat zwaarder ben geworden, ik was een beetje mager, maar ik geef bijvoorbeeld mijn kleren aan een vriend die geen kleren kan kopen en die een beetje slank is. Dus ik denk ja, delen en doen, dat is de toekomst. Maar ook dat mensen veel meer gaan delen, veel meer gaan uitwisselen.

BK

En waar denk je dat vandaan, waar komt dat vandaan?

DAT BETEKENT

Nou, we worden allemaal bewuster, misschien loopt dit tijdperk van mij binnenkort ten einde en ja, we moeten ook rekening houden met het milieu en er komen steeds meer mensen op de wereld. Dat is het eigenlijk ook, deze eindeloze communicatie, com, steeds meer consumentisme voor mij en steeds meer gadgets en steeds meer dingen in mijn huis, ja man, ik denk dat jongere mensen eigenlijk ook heel sociaal zijn. Ik ken zelfs mensen die de gereedschapskisten delen. Laat ze nadenken waarom ik een hamer en al die schroeven en al die dingen nodig heb, laat ze het samen doen. En ik denk dat dat ook komt omdat iedereen het doet, niet iedereen, maar we moeten gewoon rekening houden met het milieu.

BK

Y.

DAT BETEKENT

En onderweg, met alle files, is met vier personen in een auto zitten ook veel comfortabeler dan hele grote auto's met maar één persoon.

BK

Ja, ja, dat...

DAT BETEKENT

Het gaat niet om een ​​recessie, het gaat ook een beetje om een ​​sociaal geweten, daar heb je ook wat mee, ja bijna de vrouwelijke waarden, die worden steeds belangrijker en die delen we met elkaar en daar hoor je veel mensen over die moeder aarde en je moet oppassen en ook dat mensen hun warmte bij elkaar zoeken weet je wel, die en ook een heimwee naar mensen die weer samen willen eten, iedereen, we hebben al heel lang fastfood en het moest wees snel en wees klaar - kant-en-klare maaltijden, mensen willen nu vaak weer wat eten, het is een ervaring dat je het samen maakt, met lokale producten of dat je ziet hoe het gemaakt wordt, of wat als ik het zelf zie, ik heb ik heb het zelf ook gemaakt, maar dan zie ik ook mensen die hun eigen komkommers en tomaten op het balkon hebben staan, daar zie je er ook veel van. Ik woon op het platteland, maar uh stad, eigenlijk verticaal tuinieren, weet je, de mensen die in appartementen wonen, hebben nog steeds al die cherrytomaatjes op het balkon en kweken hun eigen kruiden, ja.

BK

Dus terug naar het knutselen en die vent, ja...

DAT BETEKENT

Ja ja, aan de ene kant heb je alle moderne snufjes en snufjes en aan de andere kant willen mensen terug naar zuiverheid, je weet wel, raw food, terug naar boerenmarkten, als iemand liever achter een kraampje staat met een boer, ik heb gebracht waar mijn eten wordt gemaakt of, uh, zodat mensen kunnen zien waar mijn eten wordt gemaakt, dus meer, ja, dat authentieke meer. Ja.

53

BK

Ik denk dat ik nog een laatste vraag voor je heb. Eh, en, eh, dat maakt je een goede datingcoach, is bijvoorbeeld zo intuïtief, of eh, dat interesseert me. Niet dat ik eraan twijfel, maar ik vraag me af wat de noodzakelijke karaktereigenschappen zijn.

DAT BETEKENT

Ja, ik heb twee literatuurstudies gedaan, het lijkt me altijd erg leuk om iets onder woorden te brengen, een goed artikel te schrijven, een mooi profiel te maken en ik heb ook wat psychologie gestudeerd, dat vind ik dat karakter van iemand erg leuk, of kijken met iemand wat die persoon echt belangrijk vindt maar ik denk ook dat het een beetje intuïtie is want wat ik heb meegemaakt, en het is meerdere keren gebeurd, iemand was erg onhandig en kon helemaal geen profiel vinden en hij zegt dat ik dat echt niet doe weet goed dat is een beetje raar, maar toen gaf ik hem een ​​voorbeeldprofiel en toen zei deze persoon hey, dat is hem en toen stuurde ik hem een ​​e-mail met mijn profiel, wat een voorbeeldprofiel was, maar toen deze ene persoon zei ik toch ja, maar Ik herken mezelf in hem, hij was bijna een doelwit, dus ik denk, eh, soms merk ik in de workshops dat mensen zeggen, je weet dat je dicht bij me kunt komen [lacht], dat klinkt een beetje als sciencefiction, maar dicht bij iemand kunnen komen, dat is het allerbelangrijkste, want heel vaak ontdek je iets over iemand, bijvoorbeeld lijkt het belangrijk, terwijl degene die iets wist maar het niet vond toch iets ontdekte. Dichterbij iemand komen, dat doe je, iemand een beetje, ja een beetje meer in contact met jezelf, eh, eh Ik had bijvoorbeeld eens iemand die om deze man vroeg, ze moest van dit en dat houden muziek, en ze mocht geen neplaarzen dragen en ze moest dit en dat doen en ze was zo perfectionistisch en toen begon ze ineens te huilen omdat we aan het praten waren en toen bleek dat haar moeder altijd erg negatief en verachtelijk en ze nam het ook echt aan en ze vond eigenlijk alles wat ze zei onzin, maar toen bleek dat ze ook de liefde had gevonden. een beetje ambivalent en griezelig, kijk, weet je, de datingcoach zou weer onzichtbaar moeten worden en jij zou heel snel overbodig moeten worden. Ik vind het gewoon heel belangrijk om dicht bij iemand te komen, die intuïtie is belangrijk en bovendien wordt het nooit een lopende bandbaan, iedereen is tot nu toe anders. Dus dat vind jij ook leuk, ik hou echt van mensen. Daarom moet je altijd geïnteresseerd zijn in mensen, want er zijn geen vaste regels die je,

BK

Nee, dat eh [lacht]

DAT BETEKENT

.. want je hebt veel van die boeken over hoe leer ik, eh, hoe vang ik een goede man ofzo, al zijn hier niet echt regels voor, het is heel individueel, dat maakt het ook zo spannend .

BK

Dat inderdaad. Misschien hoopte ik dat je ook een paar vaste punten zou kunnen noemen,

einde gesprek

54

BIJLAGE D – FEMKE DEKKER INTERVIEW Deelnemers: Femke Dekker (FD) en Birte Ketting (BK) Beroep: oprichter van My Little Underground en, zoals ze zichzelf omschrijft, “een onafhankelijke curator, creatieveling en adviseur gespecialiseerd in creatieve concepten en hedendaagse cultuur” . Datum: maandag 10 januari 2014 Locatie: Studio My Little Underground, This is the Place, Crynssenstraat 33, Amsterdam

DF

Ja, delen en kunst en hedendaagse kunst. Ik denk dat jij, ik denk dat het lang geleden is dat bepaalde sociale bewegingen ook in hedendaagse kunstbewegingen hebben plaatsgevonden en vooral als je bijvoorbeeld naar de jaren zestig kijkt, was het vrij gelijkaardig. Al merk ik de laatste jaren, uh, dat je aan de ene kant een soort groep beeldend kunstenaars hebt die er de neiging toe hebben het de rug toe te keren...

BK

Y.

DF

...de maatschappij waarin we leven en daarmee de maatschappelijke problemen die daarbij horen, maar ook de oplossingen en daarom heeft hij het erg druk met zijn eigen werk. Het is daar erg op gericht en eh, ja, ik wil geen bubbel zeggen omdat ik er geen waardeoordeel over wil vellen, maar het idee, ja, dit zijn artiesten die het erg druk hebben met hun eigen ding. werk, en je hebt ook een heel grote groep wiens werk misschien niet zo belangrijk meer is, maar de ideeën die ze daadwerkelijk verspreiden en dat heeft veel te maken met delen, met de gemeenschap, met de rol van de kunstenaar op die gebieden en eh . Nou, het meest recente voorbeeld dat veel in de pers is geweest, is Metahaven, een ontwerpbureau, maar eigenlijk ook een kunstenaar, het zijn eigenlijk ook activisten die erg betrokken zijn bij de hele beweging rond WikiLeaks-lekken, rond de informatie. Bepaling. Informatie geven als activisme, ook over delen, over informatie delen, uh, dat heb je dus aan de andere kant. Ook, ik weet het, denk er even over na, je zag een jaar of twee geleden een tentoonstelling over Essen en de stad bij Bureau Europa, en die varieerde inderdaad van kunstenaars die zich bezighouden met afvalduiken tot kunstenaars die zich bezighouden met nieuwe manieren van, ja, ontwikkel een soort zelfvoorzienende stad. Dus,

BK

Y.

DF

Dus ik kijk nu naar twee treinen en ik ben erg opgewonden als ze samenkomen en als ze dat zien ja, dat is echt terug. Ik heb het gevoel dat we nu echt op een soort omslagpunt zitten, niet alleen binnen een beweging binnen de kunst, maar juist dat,

BK

Dat het er twee zijn, hmm...

DF

Ja, nou, ik denk dat we sowieso op een kantelpunt in de samenleving zitten en dat er iets gaat gebeuren. Dat is een beetje een vage omschrijving.

[lacht] DF

Er gaat iets gebeuren, maar ik weet niet wat het is [lacht]. Maar je hebt het gevoel dat er een verandering gaande is, en veel, dat mensen nog steeds erg druk zijn met een of ander onderzoek binnen deze verandering, wat zou er moeten veranderen en wat zal er veranderen en wat we denken dat het zal veranderen, en de vraag is nu: gaat er echt iets veranderen? En dat is het meest opwindende, denk ik.

BK

En dat zou iets te maken hebben met bewuster zijn, ik heb het gevoel dat mensen zich steeds meer bewust worden van hoe ze leven en wat dat op dit moment beïnvloedt...

DF

bij.

BK

Y.

DF

Ja dat denk ik ook. Ik denk dat dat voorbehouden is aan een heel kleine kliek. En dat is nog steeds een soort avant-garde, hoeveel je dat ook om je heen hebt. Kijk, ik denk dat als je in een meer culturele kring zit, ook in termen van vrienden en nou ja, waar je woont, en ja, weet je, het logisch is dat mensen in mijn omgeving erg bezorgd zijn over duurzaamheid, sociale ontwikkelingen. , want zo zijn de dingen, dat zijn de dingen die ons interesseren. Maar ik ben bang dat, eh, de gemiddelde, goedgemutste Apeldoornse familie zich daar misschien minder druk om maakt en kipfilets met mais en plofkip gewoon in hun winkelmandje stopt.

55

BK

Y

DF

Dus eh, er is een verschuiving, het interessante is om te zien hoe je van avant-garde naar mainstream gaat.

BK

Y.

DF

En hoe voorkom je ook dat je, als een soort eh Randstedelijke elite, ja, dat verspreidt in een soort mainstream en ervoor zorgt dat niet alleen, je weet wel, heel Markt met een q, winkelt. Ik denk ja, ja, het voelt soms heel elitair en het voelt heel, heel ja, wij, onze kring van kanalen. En soms kan het me gewoon niet elitair genoeg zijn, want ik denk ook dat ik de afgelopen tien jaar niet zou zeggen dat het door idioten wordt gerund, maar er is een soort van, nou ja, de popularisering van de samenleving waar dingen stil gaan is echt een term die je veel hebt gehoord. Alles moet makkelijk zijn, alles moet toegankelijk zijn, alles moet makkelijk zijn, en soms denk je, nou, het kan een beetje elitairer en het kan een beetje moeilijker en het kan uitdagender zijn. Je moet alleen oppassen dat je je niet volledig afzondert van de rest van de samenleving.

BK

Ja, dat het een stroom is die zich verspreidt in plaats van...

DF

Ja, precies dat, alleen heel, ja, precies.

BK

Ja, dat is, uh, ja, ik hoop dat deze deelinitiatieven een begin zijn. Misschien is de markt wel een goed voorbeeld.

DF

ja het is een voorbeeld Dat heeft natuurlijk veel met handel te maken, wat natuurlijk ook heel Hollands is. Goed werk, goed acteerwerk en, eh, maar het is waar, en er zijn natuurlijk nog veel meer van dit soort initiatieven. Want je had het net over die buurt-app om dingen te delen, maar je hebt natuurlijk ook die auto-app, eh...

BK

Car2Go?

DF

Nee, niet Car2Go, je hebt...

BK

Snapcar?

DF

Snapcar. Ja weet je, dit is Snappcar en je hebt natuurlijk ook eten bij je buren, dus je kunt eten halen bij iemand die wat over heeft, kleine lokale initiatieven dus, die zie je natuurlijk steeds meer. van deze en die zijn denk ik dat ze ook zijn ontstaan, misschien onbewust, uit een behoefte om opnieuw contact te maken met mensen en niet, eh, nou, deze angst om 10 jaar dood in je huis te zijn voordat iemand merkt dat dat onder de mensen is. En je beseft dat de behoefte aan menselijk contact...

BK

Nog een keer meer...

DF

Ja, het is erg aanwezig.

BK

Y.

DF

En ja, daarom zijn de markten natuurlijk erg populair, weet je, zoals die dingen zoals IJ-lounges, waar veel mensen naartoe gaan, niet alleen omdat ze iets goedkoops vinden, maar omdat het zo is, is een bepaald soort interactie dat we zijn misschien bang om te verliezen.

BK

Ja, dat, eh, ik had er niet echt over nagedacht, maar ik denk dat je absoluut gelijk hebt. De.

[lacht] DF

Ja, ik schreeuw, ik luister naar een of ander orakel, want, nou, nou, nou, wat ik de laatste tijd zeg, heb je het gevoel dat er een gevoel in de beeldende kunst is dat verloren is gegaan. ook een beetje van die connectie, tenzij het heel sociale projecten zijn en/of projecten zoals Metahaven, die meestal gewoon conceptueel en heel academisch zijn, veel meer onderzoek.

BK

Y.

56

DF

En dan zijn er eigenlijk nog de individuele artiesten die gewoon hun eigen projecten doen en die misschien een stuk zelfstandiger zijn en zich minder bekommeren om anderen om hen heen.

BK

Y.

DF

Hoe dan ook, het is ook een, ja, het is ook iets dat ik zou kunnen veranderen, en...

BK

Want dat merk je ook als je een tentoonstelling samenstelt, dat er...

DF

Wel, ik realiseer me dat ik als curator veel thema's zoek die veel met actie te maken hebben.

BK

OK.

DF

Waar ik misschien, nou ja, bijvoorbeeld, momenteel werk aan Nuit Blanche, een festival in Amsterdam...

BK

Y.

DF

... wat er gebeurt in de rosse buurt en daarom ben ik nu voorzitter van de programmaadviesraad, en we hebben eigenlijk meteen een eerste brainstormsessie gehad met de programmaadviesraad, we hadden eigenlijk een onderwerp en dat is activisme.

BK

OK.

DF

En dat heeft achteraf misschien te maken met, nou ja, volgend jaar is het 50 jaar geleden dat de Provo-beweging werd gevormd, dus er hangt iets in de lucht, en nou ja, ook over onszelf, maar dat geeft ons. We ontdekken dat dit iets is dat we zijn er erg druk mee en zouden er graag iets mee doen. En als dat, of als ik me bijvoorbeeld ook nog iets realiseer waar ik voorheen helemaal niet in geïnteresseerd was, eh, maar feminisme, dan is dat ineens ook een onderwerp waarvan ik als curator denk, oh, dat wil ik doen. er iets mee doen, of dat ik er iets mee wil doen en wat dat precies is, dat weet ik nog niet, maar ik wil er iets mee doen.

BK

En dan, uh, vanuit een activistisch perspectief, om dat naar buiten te brengen of...

DF

Nee, ik denk meer om de beeldend kunstenaars samen te brengen die er vanaf het begin bij zijn denk ik. Dus degenen die bijvoorbeeld bezig zijn met, nou ja, activisme, die eigenlijk bezig zijn met een soort verzet, en Metahaven bijvoorbeeld, maakt daar een groot deel van uit. Maar je kunt je ook voorstellen dat iemand als Mark Bain, een kunstenaar die ook veel met bijvoorbeeld architectuur doet, een van zijn beroemdste werken was, zeg maar, ja, wat was dat? , een machine die bijvoorbeeld gebouwen kan laten trillen. En inderdaad veroorzaakte het een soort mini-aardbeving. Tja, dat is iemand die natuurlijk altijd het verderf zoekt in zijn job en huh.

BK

[lacht]

DF

Dat is interessant, het is natuurlijk ook een vorm van activisme en dat heeft zich vertaald in installaties die behoorlijk dreigend zijn en die ik erg interessant vind om in zo'n activistische setting te plaatsen. Ja.

BK

Omdat je altijd een concept voor ogen hebt...

DF

en en

BK

Begin je met het concept?

DF

Ja, ja, ik werk meestal zo, ik moet zeggen dat er anderen zijn die helemaal niet zo werken, maar ik vind het heel fijn om een ​​kapstok te hebben om op te hangen, en ik niet, ik niet moet altijd heel academisch zijn, maar ik vind het erg leuk als ik, eh, oké, een opdracht krijg, van een instituut of van mezelf, om een ​​tentoonstelling te maken, en dan denk ik, nou, wat nu? Ik heb het nu druk en ik zou liever een onderzoeksperiode doen om niet alleen te zoeken naar artiesten die bij je vraag passen, maar ook naar, ja, wat er al bestaat op dit gebied en wat we nog meer kunnen uithouden en ook, ja, theoretisch , wat kun je ermee. En dan krijg je goed te zien wat de exposure gaat zijn en soms kan die academische laag helemaal worden overgeslagen en dan is de exposure voldoende en soms wil je gewoon dat die academische laag wat langer is, dus uh, en dat is one Kunstbalans en ook je rol als curator is goed, het is alleen dat je de kunstenaars zelf kent aan wie je rapporteert

57

Je hebt een bepaald thema verzameld of het is een soort bewegwijzering en laat dat zien via je tentoonstelling. voor Christus

En bedoel je met dat laatste echt een statement of...?

DF

Ja, ja, en dan hoeft het niet eens zo'n statement te zijn, want dat is het echt niet, en van tijd tot tijd zal ik de samenleving vertellen wat...

BK

Nee, gewoon een bericht.

DF

Ja, ja, er is, ja. En, maar die boodschap hoeft niet per se een actie bij je bezoeker op gang te brengen, het hoeft niet per se even goed te zijn, nu moeten ze allemaal worden volgehouden. Na 10 van die...

BK

Maar misschien een vraag?

DF

Dat is. Vragen stellen. En iets laten zien dat mensen aan het denken zet en iets mee naar huis nemen, ja, meer dan alleen oh ik ben nu naar een tentoonstelling geweest en heb moderne kunst gezien en dat is het. Ja.

BK

En dat is ook jouw handelsmerk of jouw stijl als curator, welk advies kun je hem daarbij geven?

DF

Ja, ik denk dat je dat wel kunt, ik denk dat als ik kijk naar wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, het wel een rol speelt, maar niet heel dominant is. Ik denk dat het me de laatste paar jaar echt interesseert om te zien hoe, ik weet dat ik geen door Appel opgeleide curator ben, dus ik heb niets meegemaakt, ik heb geen kunstgeschiedenis gestudeerd, ik heb ook film en film gestudeerd. televisiewetenschap en je kunt daar niet echt iets doen behalve een beetje goed analytisch denken. Dus ik ben niet door, ik ben niet gevormd door de regels van de Raad van Toezicht. En wat ik altijd heb geprobeerd te doen, en daarom organiseer ik ook tentoonstellingen, maar ook evenementen, is proberen de mensen die ik leuk vind bij elkaar te brengen, of in ieder geval bij elkaar te brengen. En dan maakt het me niet uit of het muzikanten zijn of grafisch ontwerpers of beeldend kunstenaars of modeontwerpers, het zijn gewoon mensen die ik echt wil samenbrengen rond een bepaald onderwerp. En dat kan ook architectuur zijn. Ja, in mindere mate bijvoorbeeld theater of iets anders. Maar het is waar, ja, dus ik werk veel aan de vraag en ik werk veel aan een soort verhaal waaraan ik werk...

BK

En niet door een bepaalde artiest of.

DF

Nee. Al kan het gebeuren dat ik een bepaalde artiest zie, of ik zie het werk van een bepaalde artiest, en ik denk dat ik hier heel graag iets wil. Sterker nog, hij is hier nu, hij is een jongere kunstenaar uit Maastricht, ik heb een paar jaar geleden een project met hem gedaan toen hij net was afgestudeerd en ik heb hem altijd gevolgd, zijn naam is Chaim van Luit en ik denk dat alles wat hij doet echt zo heel goed en ja kijk waar ik zijn werk echt leuk vind, dus ik wil echt iets met hem doen ...

BK

er is iets of

DF

Ja, doe iets. Dus ik wacht op de juiste gelegenheid.

BK

Ja, want het klinkt alsof je ideeën hebt en, laten we zeggen, op zoek bent naar een platform om ze uit te voeren.

DF

Y.

BK

Komt het echt altijd voort uit jouw initiatief?

DF

Y.

BK

Of één vraag en dan denk je hey eindelijk he...

DF

Ja soms. En ja, het is een beetje 50-50. Eh, nou, bijvoorbeeld de Nuit Blanche is ja, die vraag heb ik gekregen, vanaf nu wil je nadenken over de interpretatie van de Nuit Blanche. Um, maar ik werk bijvoorbeeld ook aan een tentoonstelling in Stockholm en dat is de context van, er is weer een jaar zoals dit jaar, Holland-Zweden is dit jaar...

BK

ik oké.

58

DF

En niemand uit Nederland wil er iets mee doen, maar Zweden wil wel heel graag, nou ja, dus nu zie ik er goed uit, ik heb er een heel, er is hier een geweldige community van Zweedse artiesten.

BK

OK.

DF

Dus ik dacht dat ik er heel graag iets mee wilde doen en bedacht een format voor een tentoonstelling in Zweden.

BK

vers

DF

Ja, nu ben ik locaties aan het verkennen en dingen aan het doen. Maar ja, nou, en dat heb ik eigenlijk zelf besteld.

BK

En dat heeft ook nog een ander, een boodschap of een vraag of een eh? Wat verbindt dat, of is het...

DF

Nee, dat, dat, de connectie is eigenlijk, dat is er veel over, deels over de Zweedse kunstenaars die in Nederland wonen maar nu hun werk naar Stockholm brengen, anderzijds is het het thema, en dat ben ik samen met iemand else Als curator hebben we een werk bedacht dat nog niet af is of een werk dat wel is bedacht maar nooit als thema is uitgevoerd. Daar zijn we nu druk mee bezig, om te kijken hoe we dat samen kunnen brengen in een tentoonstelling en een lezingenreeks, zo je wilt.

BK

Omdat het ineens een voltooide staat krijgt.

DF

Ja, dan kan het af. Vooral als je, wat laat je zien, je laat niets zien, je laat een idee zien, je laat een ontwikkeling zien, een model, een proces, dus het is interessant om naar te kijken, en het is, eh, is dat wat we zijn? Moet men onvoltooide werken zien? Of op het moment dat je een artiest vraagt ​​of ze in orde zijn, weet je dat je iets doet met een project dat je nooit hebt afgemaakt, en wie weet komt er iets gloednieuws of komt er iets naar ze toe, je weet wel Zij.

BK

Een nieuwe toepassing van...

DF

Ja, nou, um, het is erg conceptueel, maar het is erg leuk om op te zitten.

BK

Klinkt erg goed.

DF

Ja, ik kijk er ook naar uit, wat betekent dat er een project is en ik ben erg benieuwd wat eruit komt. Drie Zweedse kunstenaars die allemaal hier aan de Rietveld woonden, van wie er één nog steeds hier woont namelijk Jonas Ohlsson en de andere twee Magnus Monfeldt en Pär Strömberg die nu elders wonen maar vroeger veel met ze alle drie samenwerkten zoals ik me kan voorstellen dat ze wilde 100 projecten samen doen wat ze nooit hebben gedaan, nu zijn we 10 jaar later, ik geniet er echt van om deze groep weer bij elkaar te krijgen en er goed uit te zien, wat nu, kun je blijven werken? samen? Want iedereen is zijn eigen weg gegaan, echt iedereen staat er alleen voor, wat betekent dat Jonas Ohlsson echt een heel ander werk doet dan Magnus Monfeldt, dus het is heel interessant om te zien of dit nog in elkaar te zetten is of dat het een flop wordt . . En dat lijkt mij ook heel interessant. Ontmoeting…

BK

Ja, dus je weet niet precies wat het verband is.

DF

Nee nee.

BK

Wat als hij...

DF

En als er geen is. En falen is ook een optie. Dus dat is goed, ja.

BK

Ja, dat was het onderwerp, een symposium van twee jaar geleden, wat was dat, ik weet het niet, er was laatst een onderwerp...

DF

Ja, dat denk ik ook, ik zeg het...

BK

Nee, bedankt Urbanus.

DF

Oh, dat was het Stedelijk eigenlijk wel.

BK

Zo'n mislukking zou ook een optie zijn...

59

DF

Nou, uiteindelijk gaat het om het proces, weet je, en dan maakt het niet echt uit of je faalt of uiteindelijk niet faalt of wat eruit komt. Het gaat dus heel erg om dat proces.

BK

Ja, en zeker niet met het onafgemaakte werk dat [verwijder laatste deel van zin]

DF

en en

BK

Ja, ik besteed veel aandacht aan wat een groep bindt en hoe je als curator die verbindende factor ziet of zoekt.

DF

Nou, je kunt als curator veel doen, en zeker als je met hedendaagse kunst werkt, kun je alleen maar, weet je, jouw rol is om dat ook te benadrukken. Dat is wat een genezer doet. Op basis daarvan identificeert en verbindt een curator mensen. Eh, ja, het is bijna onvermijdelijk dat het jouw rol is om dat in te kaderen en het een soort van, ja eigenlijk, te geven, wat betekent dat de artiest het zelf misschien niet eens ziet, maar omdat je bepaalde elementen identificeert die op al je artiesten voorkomen. kunt toepassen binnen uw tentoonstelling kunt u zeggen oké, dat is het thema ja.

BK

En eh, je moet ook mensen selecteren, of je selecteert werk en dan verlaat je het, is dat echt een soort selectieproces of is het groei, groei...

DF

Hm ja. Nee, het is een selectieproces. Want in werkelijkheid begin je altijd, jij natuurlijk ook, weet je, afgezien van de praktische vragen die er altijd toe doen, of iemand het kan, ja en nee, of ze willen meedoen, dan kan jij soms ook, maar je maakt altijd als het onderwerp er is, een soort lange lijst van artiesten die je wilt opnemen en dan kijk je, oké, wie doet het, wie niet, dat... Maar je hebt het goed gedaan veel, in een veel vroeg stadium en dan ben je niet, ik bedoel, het is niet, ik heb nooit mijn handen op me gehad dat ik letterlijk iemand van mijn show moest schoppen omdat het op het laatst niet lukte minuut.

BK

Niet omdat je al gevraagd hebt of iemand mee wil doen en dan denk je toch.

DF

Ja, nee, natuurlijk kan het wel eens gebeuren dat iemand, zeker als je moet werken, die iemand, ja, dat je goed nadenkt, ik weet niet of dat zo is. Maar dat is onderdeel van het experiment. En ik vind het heel leuk als kunstenaars echt nieuwe werken maken voor mijn tentoonstellingen. Vaak omdat ik een specifiek verhaal in gedachten heb, wat vaak zijn taak is, nou ja, om aan dat onderwerp te werken of erover na te denken. Misschien willen ze, ze kunnen iets uit hun eigen collectie laten zien, maar soms, ja, mensen gaan echt aan iets nieuws werken, en dan, ja, dan gaat het heel erg om dat proces en dan is het resultaat dat je gewoon moet wachten.

BK

Y.

DF

Y.

BK

Dat maakt het ook heel spannend.

DF

Ja, heel spannend ja.

BK

Het is dus nog niet met zekerheid bekend of de ..

DF

Niet als het goed is. Maar, wat ik zeg, ik heb nog nooit een hand gehad die echt dacht: nou, dat is zo erg, dat kan niet kloppen. NEE.

BK

En hoe betrek je de bezoeker bij een tentoonstelling, of bij…

DF

Ja, dat kan soms best lastig zijn. In de zin van, oh, vooral als je daadwerkelijk met conceptueel werk bezig bent, eh, soms is het best lastig om de bezoeker over die drempel te krijgen. Maar tja, bijvoorbeeld bij Nuit Blanche, ik, het is de bedoeling dat je op een gegeven moment weet, tussen de tja, ik denk dat er 2,5 tot 3000 mensen zijn die een kaartje gaan kopen voor dit festival in het voorjaar van volgend jaar zal kopen. Ik moet er dus voor zorgen dat mijn programma heel stimulerend en spannend is, want dat doen we met Nuit Blanche, maar ik moet het ook toegankelijk maken. Of het nu ja of toegankelijk is, ik zou een woord kunnen vinden, want dan lijkt het erop dat alles heel eenvoudig en heel mooi moet zijn.

BK

Ja, want het is een heel ander concept dan bijvoorbeeld de Museumnacht, die moet echt barrièrevrij.

60

DF

Ja ja kijk ik denk dat de nacht in het museum veranderde in een DJ en dat is alles, we openen het museum 's nachts en dat is alles. En het spijt me zo. En ik denk dat het de rol van de Nuit Blanche is om te kijken hoe we dit gebied van rood licht kunnen verkennen, wat daar nog kan worden verkend en hoe we dat kunnen doen door middel van bepaalde ingrepen, en dat kan op het gebied van kunst zijn. , maar ook theater en ook muziek en ook mode, laten we eens kijken wat, ja, als we iets meer kunnen geven aan deze buurt of als er vreemde dingen gebeuren en dingen die mensen niet verwachten. En ik denk dat het voor Nuit Blanche ook de sleutel is dat je mensen kunt confronteren met kunst die behoorlijk ingewikkeld is of ingewikkelder dan niet-geciteerd. Maar omdat mensen het goed weten, geef ik vanavond toe aan verrassende elementen of vernieuwende dingen, ja, daar kun je mee beginnen, je kunt de lat eigenlijk best hoog leggen. Het gaat ook om de mate waarin je de bezoeker vertelt wat je van plan bent te doen en waar je je op concentreert. En wat ik zeg over bijvoorbeeld de Nuit Blanche heeft veel te maken met emotie, de nieuwe, onbekende plekken in de rosse buurt laten zien. We werken niet alleen met 12 bestaande locaties, maar we zoeken ook veel naar nieuwe locaties die mensen nog niet hebben gezien. Je zult dus echt verrast zijn en erop reageren. Een paar jaar geleden heb ik bijvoorbeeld een expositie gedaan in Marres, en dat is een heel ander publiek. Marres is een instituut voor hedendaagse kunst in Maastricht.

BK

Wel ik.

DF

Het is nogal intellectueel, het gaat over iets heel A-, het is een heel andere omgeving, heel anders.

BK

Y.

DF

Eigenlijk ging het veel meer om het proces en het was op een heel academisch niveau, dus ja het was heel anders, ik trek ook een heel andere bezoeker aan. Maar de bezoeker van Marres is het gewend en zoekt ook naar dit soort exposities.

BK

Y.

DF

Dus ja, eigenlijk door blootstelling, kijk naar wat...

BK

..De doelgroep…

DF

De doelgroep. En misschien niet zo veel, ja, bijvoorbeeld met deze tentoonstelling in Zweden, kijk naar mijn doelgroep daar, dus kunststudenten en kunst-geïnteresseerden, dat is het idee, maar heel conventioneel hoeft het niet te zijn. . Het wordt een kleine presentatie, dus dat is oké, ja, wat ik zeg, het hoeft geen stadsnummers aan te trekken, weet je. En we gaan bijvoorbeeld de kunstacademie in Stockholm erbij betrekken, en daar mogen we ook een ruimte gebruiken om dingen te doen, maar ik ben eigenlijk veel meer gefocust op de cirkels rond zo'n kunstacademie en je hebt eigenlijk al deze, nou ja, al degenen die early adopters aantrekken, om zo te zeggen.

BK

En natuurlijk heeft het ook een experimenteel karakter.

DF

ja karakter Nou, nou, dat is helemaal niet erg, om de mainstream bij wijze van spreken nog wat verder te laten gaan.

BK

Nee. En dan is het wat minder toegankelijk, hè...

DF

Ja Ja Wel, nu ben ik nooit zo, weet je, al het werk dat ik in mijn shows stop, kan me niet schelen of het toegankelijk werk is of erg ontoegankelijk. Eigenlijk is het aan mij als curator...

BK

Waarom…

DF

Ja, en aan de mensen die werken voor het platform waar ik mijn exposities en evenementen doe, laat ze zien hoe we dit communiceren naar de buitenwereld zodat de buitenwereld wil komen.

BK

Y.

DF

Maar ik denk niet dat ik de artiesten moet vragen, doe alsjeblieft iets moois en iets, vooral iets moois.

[lacht] DF

Lekker simpel. Dat wil niet zeggen dat goede ervaring slechte kunst is. Omdat een van mijn favoriete beeldend kunstenaars Olafur Elliasson is, nou, dat is natuurlijk een soort architecturale ervaring.

61

BK

Ik ben echt een drama over namen en het associëren van werk ermee.

DF

Nou, Olafur Elliasson, ik denk dat je beroemdste werk Sun at Tate, Tate Gallery is.

BK

ik oké.

DF

Ja, hij is een beeldend kunstenaar die veel werkt met illusie, bedrog, maar ook met architectuur. Eigenlijk zijn het altijd architectonische ingrepen die hij doet. Nou, en dit zijn echt ervaringen, en ik weet dat ik, nou, ik denk dat dat ook acht jaar geleden was, misschien veel langer, dat hij Deens was, hij is Deens, dat hij het Deense paviljoen op de Biënnale van Venetië opende, die hij de zijne maakte. Nou, dat was een soort Efteling. Maar het was geweldig! Het was echt geweldig. Dus je liep deze afdeling binnen en elke kamer was een beetje een andere beweging en ik weet dat ik op een gegeven moment een kamer binnenliep en toen dacht ik dat er iets was, maar ik weet niet wat het is en toen realiseerde ik me ineens we waren allemaal wit en zwart. Dat hij een lamp had neergezet die overal kleur verspreidde. Je weet wel, dat soort dingen. Dus.

BK

Gewoon...

DF

Simpele ingrepen en ze zijn zeer effectief, dus als bezoeker ben je natuurlijk meteen betrokken en let wel, je hebt er absoluut geen, het is bijna een soort spel dat je kent. En inderdaad, het entertainmentgehalte is erg hoog. Dus dat, en dat kan heel goede kunst zijn, maar ik hou er ook van als ik soms veel moet nadenken en ik heb zoiets van, ik weet niet wat ik hiervan denk en ik weet niet wat ik moet doe mee, en eh...

BK

Wat is precies de boodschap...

DF

Ja, ja, en ik vind het ook heel belangrijk, eigenlijk, eh, moet kunst een boodschap hebben? Ik geloof het niet. Kunnen. Maar dat hoeft niet. En dat is volgens mij heel erg aan de curator om er zeker van te zijn wat die boodschap is, welke boodschap je probeert over te brengen aan je publiek. En misschien is dat geen boodschap, of misschien is het goed, nu zet ik zes artiesten bij elkaar en ze komen van dezelfde school, dus dat is de boodschap die je overbrengt, of eigenlijk krijg je meer een sociale boodschap. . .

BK

Er zijn dus echt heel veel mogelijkheden.

DF

Ja Ja, en elke curator interpreteert dat anders, ja.

BK

Ja, want er was een Japanse architect, Sejima, of sejima, ik weet het niet precies, hè, maar ze renoveerde een gebouw en toen mocht ze de bewoners kiezen.

DF

Oh Allemachtig.

BK

En dus was ze eigenlijk curator van...

DF

Ja, van de bewoners!

BK

Ik kan er niet veel informatie over vinden, maar ik ben erg benieuwd hoe het zou kunnen werken. Kun je je voorstellen dat je eigenlijk een mens bent?

DF

Y.

BK

¿J?

DF

Ja, ik denk van wel, ik vind het heel interessant, het is een zeer discutabel feit. [Gedeeltelijk weggelaten vanwege privacyredenen] Nou, het gebouw is nogal een architectonisch meesterwerk, maar iedereen klaagt ook dat de architecten nog steeds in het gebouw zitten. Dat hij, dat ze het gekregen hebben, zo van ja, ja, je huis is af, maar de architect is ingetrokken in de keuken en bepaalt eigenlijk wie hem komt bezoeken en ja, hij is dus echt betrokken bij de inboedel. wat ik interessant vind.

BK

Maar echt persoonlijk?

DF

Bij mensen, echt wel.

62

BK

OKÉ…

DF

[Gedeeltelijk weggelaten om privacyredenen] Maar het is interessant, in dit geval is het vervelend omdat iemand zich met de inhoud bemoeit zonder de inhoud te begrijpen.

BK

OK.

DF

Dit is dus vervelend en je luistert niet naar degenen om je heen die het weten.

BK

Maar de versiering of eigenlijk de inhoud, wat is dat…

DF

Wat gebeurt er.

BK

Bueno….

DF

Ja, ja, dus dat is best heftig.

BK

¡Y!

DF

Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een architect bent die een paviljoen ontwerpt en het is eigenlijk meer een autonome uitdrukking dan een gebruiksartikel, het heel interessant kan zijn om eruit te zien als een architect, ja, maar nu wil ik dat ook. heb het binnen En ik wil heel graag dat dit huis bijvoorbeeld duurzaam wordt gebruikt, dus ik vind ook dat degenen die erin wonen daar voor moeten zorgen. Mogelijk moet u enkele taken uitvoeren. Nou, ik zeg gewoon iets doms, maar oké, nu heb je al die groene daken die je rond de stad kunt bouwen, deze grasdaken, nou, dat is behoorlijk veel onderhoud. Nou, dat kan ik me als architect ook voorstellen, als je ineens ja besluit, dan bouw ik een grashuis want ik wil meer zuurstof in de lucht en schone lucht, want ja, dat is het idee van hun groene daken, ze eindelijk meer zuurstof in de stad brengen. Nou, dat je iemand moet hebben die ervoor zorgt en je ook begeleidt.

BK

Dat zijn de criteria.

DF

En ik denk dat het eigenlijk heel vaak gebeurt dat de bewoners de architect willen kiezen, en dat is een heel simpel voorbeeld, in de Houthavens worden nu nieuwe huizen gebouwd. Mijn ouders hebben daar net een appartement gekocht en dat heeft veel met collectief bouwen te maken. De architect die er woont heeft niet alleen het gebouw ontworpen, maar alle functies binnen het gebouw worden samen met de bewoners ontwikkeld. Of ja waar is behoefte aan en wat kunnen we doen en hoe kunnen we dit gebouw zo groen mogelijk maken. Dan ja. En het is heel, heel fijn dat mensen zoals mijn ouders, die niets van architectuur af weten maar wel weten wat ze willen, met zo'n architect om de tafel kunnen gaan zitten en zeggen, nou, zo zal het zijn.

BK

En dat is echt heel specifiek over...

DF

Ja, ja, en het betekent echt, het gaat echt om duurzaam bouwen, en alle materialen die gebruikt worden zijn ook duur, tja, nu kun je bijna niet, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dit keer niet duurzaam kunt bouwen.

BK

Meisje

DF

Er zijn zoveel strikte regels dat het bijna onmogelijk is. Maar weet je, als je kijkt naar wat er wordt gedacht en dat ze daadwerkelijk een dakterras met moestuin aan het aanleggen zijn en ja, zoiets weet je al.

BK

Geweldig!

DF

Ja, dat meen je echt, nou.

BK

Het lijkt mij ook dat het veel toewijding is of veel toewijding aan het huis.

DF

Nou, en wat je al hebt, wat je al hebt, er zijn 20 appartementen, ik denk dat in dit gebouw al deze mensen al met elkaar praten, en ook het goede aan het gebouw is dat het niet slechts zes zijn, weet je.

63

Ja, welgestelde jaren zestig zijn net als mijn ouders, maar ook jonge koppels die daar net een studio hebben gekocht en eh BC

Y.

DF

Dus, weet je, de verschillende niveaus zijn er ook, dus ze zijn allemaal samen. Het is heel leuk.

BK

Geweldig.

DF

Ja, eigenlijk zou er nu een sociale huurwoning moeten zijn, dus jij...

BK

echt hé

DF

Het plaatje is compleet.

BK

Want uh, je hebt natuurlijk ook een gemeenschapsleven.

DF

Y.

BK

Nee, daar zat ik ook aan te denken, ik weet niet of ik het echt genoemd heb, maar het is de bedoeling om deze systemen, de analyse van deze systemen, te gebruiken om dat te vertalen naar concepten van huisvesting en een curator, denk ik , bijvoorbeeld van eh, van een concept waar eigenlijk hij, hij, een curator, die in dit geval niet ook de architect is, maar echt iemand, deze mensen registreren ok, ja, ik vind dat ze het altijd geweldig doen.

DF

(Video) Data Viewer Video Tutorial: 10 - Time Course (Binning) Analysis Reports

Ja, dit is eigenlijk kunst in de openbare ruimte, je loopt bijna vast. Maar je kunt het wel, nou ja, bijvoorbeeld een goed voorbeeld waarvan het effect uiteindelijk heel anders bleek te zijn. In Parijs is er Le centquatre, le centquatre was een oude slachthuiswijk waar, nou ja, dat waren geen slachthuizen, het zijn Casa Blanca-slachthuizen, maar Le Centquatre is een cultureel centrum midden in een achenebben-achtige buurt in Parijs, uh, en de Het was de bedoeling om mensen uit de buurt hierheen te halen en we trakteren ze eigenlijk op hedendaagse kunst en dat zou, nou ja, in het Frans moeten zijn, het zou een aanwinst voor de buurt moeten zijn. Ik vind het altijd mooi dat dat in Frankrijk kan, maar uiteindelijk liep het natuurlijk helemaal anders. Het is nog steeds een cultureel centrum, maar wat de architecten niet hadden verwacht, is dat het bovenste niveau, ja, het is een klein beetje, het is een gebouw met meerdere verdiepingen en je gaat naar een soort middelste niveau en op dat middelste niveau is er een heel groot vloeroppervlak van een betonsoort die zeer geschikt is om op te dansen. Nou, en het is een openbaar gebouw, wat betekent dat de hele verdieping volledig gevuld is met dansgroepen als je daar aankomt. En met mensen die acrobatiek deden en mensen die breakdance deden, en daarmee alle mensen uit de buurt, ontstond er iets wat helemaal niet gepland was met deze zaal. En dat is echt, ja, dat is heel cool, dus het is ook de vraag of je als architect je gebouw de vrijheid geeft om te evolueren. En weet je, bouw in deze ruimte of zeg nee, we lopen eigenlijk met de bewoners of de gebruikers mee, we zitten en kijken, nou, dat kunnen we eigenlijk terugvinden in de hedendaagse kunst. Je kunt ook denken, ja, nee, jij doet het, je stopt het in dit gebouw, en omdat ik nu denk, nou, het kan alle kanten op. Ik denk dat het soms heel goed is als iemand nee zegt, maar zo doen we het. Het is gewoon beter voor iedereen.

BK

ja [lacht]

DF

Soms moet je heel streng zijn. Maar het kan ook werken door met de gebruikers om de tafel te gaan zitten en te zeggen, nou, weet je, we hebben hier een gebouw, we kunnen allemaal nadenken over wat we ermee willen, hoe we het gaan afmaken. Wat u dan zou kunnen doen, is een curator inhuren om die verlangens te verzamelen en ze vervolgens te vertalen in kwaliteitswerk.

BK

Ja, want ik vroeg me eigenlijk af of je dat wel eens doet, dat je dat hebt met artiesten...

DF

Nee, maar ik zou het wel leuk vinden! Het klinkt erg spannend.

[Gelach] DF

Ja nee. Nee, tot nu toe zijn mijn tentoonstellingen altijd heel, nou ja, los van dat soort dingen geweest. In werkelijkheid zijn het altijd demonstraties of tentoonstellingen die plaatsvinden in een bepaalde ruimte of voor een bepaalde instelling. Maar ik vind het heel leuk om over na te denken. Ja, en kijk, net als je het hebt over openbare kunst, wat dat werkelijk is, kijk hoe je het goed doet, ja, hoe doe je het?

64

iets dat echt iets toevoegt aan het landschap waarin je je bevindt, en met landschap bedoel ik gewoon een gebouw of... BK

Y.

DF

Dus ja, nee, ik vind het geweldig, ik vind dat ook geweldig, ja, bijvoorbeeld, ik vind het werk niet leuk, maar ik vind de discussie eromheen geweldig, de Kabouter buttplug in Rotterdam. Ja ik, natuurlijk super dat zoiets in de openbare ruimte staat. Het is heel jammer dat het nu een beetje uit het zicht moet worden verplaatst en terug naar het veld bij Boijmans, maar dat zoiets bestaat, is echt gaaf. En dat mensen erover nadenken en dat mensen natuurlijk zeggen, dan is dat kunst. Nou, en dan weet je, dat is de vraag.

BK

Om deze vraag maar op te werpen.

DF

Ja, dat is genoeg. En eh, maar ja, eigenlijk ook een gezamenlijk project, ik vraag me gewoon af of ik een voorbeeld weet in de architectuur waar je, uh

BK

Ja, ja, eh, een voorbeeld in de architectuur is voor mij niet nodig ...

DF

Nee, maar ik denk waar zijn er plaatsen waar die gemeenschap echt betrokken is bij ontwerp, eh ja, ontwerp van de openbare ruimte en dan in de ruimte voor beeldende kunst, en ja, dat is vaak niet het geval.

BK

Alleen na.

DF

Ja, en waar ik spijt van heb, is dat als dat zo is, het vaak wordt geprojecteerd op een manier die erg lijkt op een soort lancering van een idool. Ja, nu kun je beslissen welke van deze 5 artiesten hier een foto moet maken. .

BK

Y

DF

En dat, ja, ik begrijp dat het een soort aansluiting is bij een soort meerderheidsmaatschappij en eigenlijk alleen bij het publiek, aan de andere kant kun je misschien nog even wachten en ja, dat mag onder toezicht van een curator . Misschien leidt dat tot een heleboel andere dingen en kan het leiden tot iets interessants en zelfs tot een soort interactie. Of nou ja, misschien is het inschakelen van een curator een manier om kwaliteit te bewaken en, eh, overzicht te vertalen.

BK

En ook om naar dingen te kijken die anderen niet zien.

DF

Ja precies. Ja.

BK

eh

O ja. Denk je dat een tentoonstelling of een groep te groot kan worden?

En.. FD

Nou, eh, dat zou kunnen, ja. Ja, bijvoorbeeld, ja, de klachten van bijvoorbeeld een documenta, een kunstmanifestatie in het Duitse Kassel, zijn te groot.

BK

OK/

DF

Te groot. Je kunt nooit, je kunt niet, weet je, mensen realiseerden zich wat ik van de laatste documenta kreeg, waar ik niet heen kon omdat ik bezig was met een andere tentoonstelling op dat moment, maar mensen zeiden wel ja het was geweldig maar ik kon slechts een tiende zien en ik was twee dagen. Weet jij hoe? Hoe moet ik hier in vredesnaam zijn, ik weet het, en de keuze inderdaad. Zoiets kan te groot zijn. Een Biënnale van Venetië doet hetzelfde. Dat is groot.

BK

En ook om het thema of gevoel van eenheid vast te leggen?

DF

Nou, en dat is bijvoorbeeld, zie je, het verschil met een Biënnale van Venetië is dat elk land zijn eigen paviljoen heeft en buiten bijvoorbeeld het Biënnale-dorp, het is bijna een soort Olympisch dorp, gebeurt er van alles. , ja, om daar te zijn, is er geen rode draad.

Vijfenzestig

BK

Nee, daar staat het per land.

DF

Ja, precies, van het instituut en van de curator, terwijl een documenta allerlei onderwerpen heeft, tja, je ziet door de bomen het bos niet meer.

BK

Het is niet meer te vinden.

DF

Nee. Tja, misschien vind je het, maar of je dat als bezoeker allemaal meekrijgt, dat is de vraag. Ondertussen denk ik even, dat was niet echt een issue, maar het was wel heel gaaf, oh god, ik ben de naam nu vergeten, het is een park in Zuid-Duitsland. Dit is eigenlijk een soort kunstwandeling door een reeks paviljoens in dit park en dit is een wandeling die minstens twee of drie uur kan duren, maar ja, het is erg beheersbaar en het onderwerp is vaak vrij duidelijk. Dus je gaat van paviljoen naar paviljoen en dan ja, dan, en uiteindelijk heb je in je drie uur durende wandeling zes of zeven paviljoens gezien. Dus je bent stil, je kunt nog steeds die verbinding maken.

BK

Y.

DF

Terwijl we een documenta hebben, moet je kiezen uit 350 verschillende artiesten, dus dat moet je van tevoren weten...

BK

heb een lijst

DF

Oké, ik wil, weet je, ik wil echt Ryan Gander zien, of noem maar een andere artiest.

BK

Ja, omdat soms wordt gezegd dat gemeenschappen te groot zijn, zeggen wij menselijke gemeenschappen dat ze te groot kunnen worden. Dat je elkaar niet meer kent en daardoor het gevoel...

DF

Ja, nou, dus laten we daar op terugkomen, je weet wat we in het begin zeiden...

BK

Eerst zei hij ja.

DF

…vanuit de enorme behoefte aan menselijk contact, om elkaar aan te kunnen raken, met elkaar te kunnen discussiëren en zo misschien interactie te hebben met een werk, dat is heel belangrijk.

BK

Ja, en ook degene die te licht is, te groot, te...

DF

Ja, ook ja. Te massaal Nee, dat laat het ook zien, weet je, je bent niet de enige, massaliteit is iets waar mensen erg slecht van lijken te gedijen. Kijk, je wilt anoniem in de stad wonen en anoniem genoeg om te weten, dus natuurlijk is er die aantrekkingskracht op de stad. Ben je meer een individu, maar hecht je als individu eigenlijk veel belang aan een bepaalde verbondenheid en merk je daardoor bijvoorbeeld ook van, nou, weet je, al die ontwikkelingen en dat is heel trendgevoelig, maar al die mensen, jonge mensen, doen nu echt een job dus worden allemaal kapper bv dat is echt dat komt uit een soort nostalgisch verlangen naar vroeger alles was beter en we waren echt nog verbonden en ik denk daar heb je moet wees heel voorzichtig dat er geen lucht terugkomt, want het was niet zo goed in de jaren 50. Maar, en, en ook dat ik een beetje allergisch ben als mensen kapsalons gaan openen. Kapper/espressobars. Dus ik denk goed, en stop er nu mee.

BK

Ja, dit begint te pieken, ja.

DF

Ja, ja, het is gedaan. Ja, we zijn toch aan het rennen, dus ik weet wanneer dat zou zijn geweest, ik denk dat het 2002 was. Daarvoor ging ik eerst van New York naar Brooklyn, ik zat, toen ik naar New York ging, toen bleef ik, ik heb altijd in Manhattan gewoond en daarna heb ik altijd met de Lower East Side geploeterd en ik denk rond 2001/2002 toen ik ook voor het eerst naar Brooklyn kwam. En Williamsburg, wauw. En toen zag ik eigenlijk al die cafés en al die coole plekken en toen, ja, in Nederland is dat centje bij ons altijd te laat.

BK

Even later hahaha.

DF

En dan voelt het vaak alsof het kwartje hier valt, het voelt vaak geforceerd aan. Oh ja, dit concept werkt in het buitenland, dus we nemen het en laten het hier en het heeft niets van zichzelf. Dus ik ben erg benieuwd naar dingen die kloppen, weet je. Daarom vind ik dingen als bijvoorbeeld, wat mij heel bijzonder lijkt, plaatsen als NDSM-eiland, in de broederijen, waar je ook kunt vragen naar broederijregulering, vind ik niet erg goed. elk. Het is heel Hollands, zo-zo.

BK

Y.

66

DF

Maar weet je, bijvoorbeeld plaatsen als Noorderlicht, ik vind het heel Hollands, en ik vind het heel uniek, en uh...

BK

locatie beperking.

DF

Ja, het hangt af van de locatie.

BK

Of ze komen voort uit de situatie...

DF

Ja, nou ja, dat soort dingen. En dat vind ik heel Hollands. En dat zie ik liever dan een goede espressobar, maar doe je niet voor als Brooklyn, want dat zijn we gewoon niet.

BK

Ik ben er nog nooit geweest, dus ja, ik kan die vergelijking niet maken, maar ik heb het gevoel dat ik geen eigenaar ben van...

DF

Ja prima, maar ze realiseren zich dat Williamsburg al lang niet meer Williamsburg is, in die zin dat de afgelopen twee jaar iedereen dat Williamsburg-gevoel wilde hebben, dus kwamen ze allemaal naar Williamsburg wat dat betekent dat er nu alleen grote flatgebouwen worden gebouwd, dat espressobars zijn nu ketens, dat alle restaurants waar je vroeger goedkoop at nu erg duur zijn en dat je met gentrificatie altijd de wetenschap hebt dat de dichtstbijzijnde buurt dichtbij is.

BK

Het is een beetje Javastraat.

DF

Y.

BK

anders, maar met

DF

Een ander soort. Nee, het is ook erg leuk, dus ik woon in het oosten, ik hou echt van het oosten en ik woon daar al, ik woon daar al 14 jaar en ik woon aan de rechterkant van de weg zoals vroeger. worden genoemd, en zo heb ik alles gezien. Ik had nooit het idee dat de Javastraat echt een getto is, dus echt slechte gentrificatie is het niet, maar wel heel leuk om te zien, Surye??, Wilde Zwijnen, Coffee Company...

BK

Y.

DF

Wat ineens zoiets is van oh ja Oost is de nieuwe Pijp weet je dat vind je echt oké en stop er nu mee denk ik. Het is nu.

BK

Ja, is het niet de voorspelling dat het steeds meer pijp gaat worden?

DF

Ja, nog erger dan het al is?

BK

Y.

DF

Ja, ik voel me al heel slecht. Ik denk dat het nu de juiste mix is.

BK

Ja, espressobars duiken op en al dat soort dingen.

DF

Ja, ja, de naam blijft, de naam is Bedford Stuyvesant.

BK

Ja precies. Waar ik gisteren koffie dronk wel haha.

DF

Ze hebben hele goede koffie. Ik ben meer van de Drovers Dog, ik vind hem echt leuk. Het is gelegen aan de Eerste Atjehstraat bij het plein.

BK

Oeh.

DF

Ik vond het erg goed. Aussie-jongens met echt, echt goede koffie. Ja.

BK

Goed advies! ik denk dat ik denk [kijkt naar tijd, kort praten over tijd]

67

Nee, wat ik interessant vind, is dat musea eigenlijk al heel lang werk uitwisselen, dus er is daar al heel lang een soort subcultuur, maar, eh, hoe vinden hun interesses het. DF

Bij reizende tentoonstellingen zijn prestige en geld ook belangrijk. Begrijp me niet verkeerd, ik bedoel een reizende tentoonstelling, bijvoorbeeld een Mike Kelley tentoonstelling, en dat zal bijvoorbeeld ook gebeuren met de Malevich tentoonstelling, dit zijn reizende tentoonstellingen, daar wordt gewoon voor betaald. Dit betekent dat als bijvoorbeeld de Mike Kelley-tentoonstelling nu in het Centre Pompidou te zien was, het Centre Pompidou het Stedelijk betaalt om een ​​deel van die tentoonstelling te tonen. Er zijn dus rechten op, het is ook een kwestie van geld.

BK

OK.

DF

Ja, en stel dat je een werk uitleent, bijvoorbeeld als de stad Moma een Mondriaan leent, dan betaal je ook huur, maar dat is vooral een soort prestige.

BK

Voor Stedelijk.

DF

En en,

BK

Omdat de mama zegt dat het eruit komt...

DF

Nou, dat staat er weer in. Want dat moet natuurlijk altijd, weet je, er staat altijd een mooi bordje naast, geleend van, en eh, nou dat is ja, dat is je PR-machine, ja.

BK

Ok, dat klinkt eigenlijk he.

DF

Nee, dat klinkt heel mooi, alles delen, en ja, nee, maar ja, het heeft echt een puur economische agenda.

BK

en en

DF

En daar is niets mis mee, maar ik bedoel, er is iets dat er niet hetzelfde uitziet... Trouwens, wat je ziet, ik zeg het zo snel, is dat sommige instituten samenwerken om bijvoorbeeld een programma. Af en toe doen ze het vaak tegelijkertijd of heel dicht bij elkaar. Oké, ik moet even nadenken, maar ik denk dat ik terug ga naar mijn Maastrichtse voorbeeld, want daar gebeurt veel, zoiets als Bureau Europa, dat is een architect, is een tak van het NAi te Rotterdam. , maar dan werken ze in Maastricht veel samen met een instituut in Luik, dus misschien heb je tegelijkertijd dezelfde soort exposure, alleen dan zie je iets andere dingen dan de ander, maar je kunt wel van luidspreker wisselen, dus .

BK

Hetzelfde…

DF

Ja, op kleine schaal, ja, op kleine schaal gaat het zeker gebeuren.Ik denk ook dat sommige instituten het nog niet doen omdat ze misschien bang zijn voor een soort concurrentiepositie. Zie je, Nederland is natuurlijk best klein, toch? Maar uh, ja, maar er zijn samenwerkingen tussen verschillende instituten.

BK

Y.

DF

Y.

BK

En dan eigenlijk door een [onverstaanbaar].

DF

Ja, en daarom is het niet per se, nou ja, het is ook een economische agenda, want het zijn vaak kleine instellingen die natuurlijk het aantal bezoekers verhogen of bijvoorbeeld kunnen bijdragen in de kosten van zo'n tentoonstelling.

BK

Omdat de genezer...

DF

Ja, doe het samen, ja.

BK

Y.

einde gesprek

68

[praten over het project]

DF

Mensen die een huis bezitten, zorgen er vaak goed voor omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud ervan. Als huurder, nou, ik zit bijvoorbeeld op een huurder, mijn voordeur valt uit elkaar, maar ik heb 30 keer gebeld en ze worden gewoon niet vervangen. Dus, nou, dan moet ik het zelf doen en ik ben bijna gedwongen omdat mijn straat nu, ik denk dat meer dan de helft uit huizen bestaat en het ziet er allemaal geweldig uit, dus dan denk ik dat ik met mijn wiebelige Walk kom in de voordeur, weet je, dat wil ik ook niet. Dus nu ben ik in het voorjaar ook zelf bezig met schilderen en zorgen dat het er een beetje netjes uitziet want ik wil geen Oja zijn voor die nummer vijf die zo'n gammele voordeur heeft, snap je? Glimlachend.

69

BIJLAGE E - INTERVIEW MET LUUD SCHIMMELPENNINK Deelnemers: Luud Schimmelpennink (LS) en Birte Ketting (BK) Door: Witte Cycling Plan en Witkar Datum: vrijdag 6 december 2013 Locatie: Y-tech office, Amstel 58, Amsterdam

opening van het gesprek. [praat een beetje over het leven in Amsterdam] BK

Ik ben vooral geïnteresseerd in uw plannen voor de Witkar en het Witte Fietsplan.

LS

Nou, dat dekt de hele stad. Hé, laten we zeggen dat als je nu naar Amsterdam kijkt, dat het op sommige punten best goed doet, je zult merken dat Amsterdam voorop loopt in een trend die over de hele wereld gaande is. Hé, de onderzoeksafdelingen van bijvoorbeeld DaimlerChrysler en Renault hebben het al opgezet, en dat is niet hun interesse, het is gewoon het resultaat van hun onderzoek en de marktstudie die ze doen, alleen in de steden. De autoverkopen stagneren.

BK

Wel ik.

LS

Volgens hem gaat de autoverkoop redelijk goed, stagneert door andere economische omstandigheden, maar structureel is er niets aan de hand. Maar in de steden zien ze de verkoop stagneren of dalen. En ze hopen, volgens hun prognose na al hun onderzoek, dat de elektrische auto daar terrein blijft winnen, omdat de afstanden daar in zulke stedelijke agglomeraties wat beperkter zijn en die ook grotendeels collectief wordt gebruikt. .

BK

OK.

LS

Iets waar ze niet om geven, omdat het voor hen handiger is om één auto aan iedereen te verkopen.

BK

Eigenlijk.

LS

Hoi? Maar dat is gewoon de realiteit. Goed. Je kent dit carpoolen, we hebben er al iets aan gedaan. Het is op zichzelf een wonder hoe ver we dat destijds konden realiseren, maar we kwamen niet verder dan bijvoorbeeld dat het werkt, alleen dat de schaal waarop het gebeurde te klein was om dieper te gaan. Contant geld

BK

Wil…

LS

Dus laten we zeggen oké?

BK

Zie je dat als de reden waarom het niet...?

LS

Ja laten we zeggen toen we begonnen hadden we veel weerstand vanuit Amsterdam en dat komt echt door de beesten….

BK

En wat veroorzaakte deze weerstand?

LS

Nou, ik zal het je vertellen. Dus ik had, eh, mijn taak van Provo was om naar de gemeente te gaan om het Witte Fietsplan uit te voeren. Nou dat deed ik. Ik deed een voorstel, 10.000 fietsen, stadsfietsen met onderhoud. Ik heb ook berekend dat de kosten hiervan per persoon per kilometer slechts 10% bedragen van wat de overheid toewijst aan het openbaar vervoer in Amsterdam.

70

BK

OK.

LS

Hé, voor 10% van wat je is toegewezen, zou dit kunnen werken. Er waren dus geen financiële of technische hindernissen, zou je kunnen zeggen. Maar deze raadsleden zeiden meteen: "Ja, de fiets, dat hoort meer bij de winterhonger, de glorieuze toekomst hoort bij de auto".

BK

Dus de fiets was eigenlijk te...

LS

De fiets was ouderwets in zijn ogen.

BK

... niet modern genoeg.

LS

In zijn ogen. Luisteren. Moet je naar het verhaal kijken?

BK

Ja, eigenlijk wel.

LS

Dus je ziet, hoe zit het, ja, je zou verwachten dat politici een beetje een oogje op de toekomst hebben omdat ze dat beleid bepalen, maar dat hebben ze niet. Ah. Nou, toen dacht ik: 'Ja goh, je snapt het niet, het is een vorm van persoonlijk openbaar vervoer, het is een product waar je op rijdt en dan is het beschikbaar voor iemand anders. je kunt gaan wandelen Dat kunnen we ook met een elektrische auto.” En eh, toen zeiden ze: “Nou, dat klinkt goed!”

BK

De Witkar kwam dus eigenlijk uit de...

LS

Van de witte fiets. Omdat ze weigerden. Want anders hadden we deze witte fiets gemaakt. Nou, uh, ik kom zelf langs, ik doe industriële productontwikkeling, dus ik bouwde een wagen en ik deed het vrij snel omdat hij er binnen een jaar was. En gedemonstreerd, maar ik kreeg geen licentie om het te gebruiken. Dus het was een kar die ik een beetje gebruikte zoals de Witte Fiets, om hem te gebruiken moest je er een muntje in doen en dan zette je hem waar hij was, zoals de Witte Fiets, en dan kon iemand anders hem gebruiken het weer.

BK

OK. Oh, ze hoefden niet binnen te zijn, ik dacht dat ze op de afdelingen moesten zijn.

LS

Ja, maar dat deden we in '68/'69, hé, in die zin. Hij zat toen nog in de Raad. Ik zit nu 1,5 jaar in de raad. Nou, ik ben ook niet meteen in het fietsplan gesprongen, dus het is me zeker gelukt om een ​​elektrische auto te creëren waar ik binnen een jaar mee kan rijden...

BK

Dit is eh...

LS

Die overigens werd afgewezen. Ze zeiden goed omdat ik een voertuig wilde bouwen dat met lage snelheden rijdt, zodat ik zonder rijbewijs kon rijden. Maar ze weigerden. Nou, toen dacht ik, nou, dus laten we een WitKar doen die gewoon normaal rijdt met een rijbewijsplichtige snelheid en alleen is goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer, dan kan Amsterdam hem niet weigeren.

BK

Ok, want de auto ervoor is afgekeurd door...

LS

Nou, hij werd niet afgewezen, maar we mochten hem niet gebruiken zonder rijbewijs.

BK

Het is in orde.

LS

Hé, Amsterdam had dat kunnen doen, hé, dat was toen gewoon een vereiste. Als ze ja had gezegd, had ze kunnen worden gebruikt.

71

Nou, de WitKar is gemaakt, twee WitKars, één model, eh, we gebruikten het voor presentaties, demo's, en we creëerden ook een Witkar-coöperatie, eh, zodat gebruikers als het ware het brein werden van zo'n systeem. Nou, eh, dat kwam aardig goed uit daar bij Intertraffic, denk ik, mei 1972, en er was een compleet station met een bovenrail, twee WitKarren met connectoren om ze te laten werken zoals ze later deden, en een paal waar je de reservering kan en dan was dat niet meer het eerste wat je daar kon laten, maar een netwerk van stations waar je van het ene station naar het andere kon gaan en waar op het moment van vertrek ook nog een plek gereserveerd was op de bestemming. Nou, ik vroeg het een transportbedrijf genaamd NV Nederland, ze zijn gevestigd in Haarlem, dus nu hebben ze een andere naam, eh, en deze directeur, ze zeggen, nou, ik denk niet dat hij zo gek is, hij wil verkopen en zo op. de een na de ander enzovoort. Nou, dit, uh, dit is een show van 3, 4 dagen, ik heb er zelf een, ik ben erbij gebleven en er is veel interesse geweest. Natuurlijk was het krachtig en uniek etc. maar het werd desalniettemin positief behandeld. Het klonk dus allemaal best goed. voor Christus

Y.

LS

Na afloop van de tentoonstelling zei de directeur: "Nou, we hebben gezocht, gemaakt en geëvalueerd, dat doen we toch niet." Dat was onbegrijpelijk, maar ja.

BK

Eigenlijk uit het niets.

LS

Maar hij kon er weinig aan doen, dus dat was heel jammer. Um, ja, dat is een beetje te, nou, natuurlijk had het veel nadelen. Veel later kwam ik hem ergens weer tegen, en toen was de directeur al met pensioen, en toen zei hij dat ik je graag precies wilde vertellen hoe het was. En toen hij op de tweede dag van Intertraffic van ons langskwam meneer Vos, het hoofd van de verkeerspolitie in Amsterdam, en Amsterdam voorzag van alle verkeerslichten enzovoort. En hij vertelde me, jongen, als je zo doorgaat, kun je net zo goed met ons door het stoplicht gaan. Zo ging het.

BK

Dus in zekere zin, uh, ja.

LS

Tja, dat toonde ook, nou ja, de enorme weerstand van de politie ertegen, en je weet natuurlijk nooit precies wat de achtergrond is. Hé, ik bedoel, het was natuurlijk een soort oude Provo waar ze natuurlijk mee te maken hadden en dat zou het kunnen zijn.

BK

Ja, dat, deze verdieping...

LS

Het kan ook zijn dat ze dit verkeer technisch niet prettig vonden. Nou, dat weten we niet precies. Hoe dan ook, eh, dat is wat het verzet begon. Nou, we hebben deze twee auto's die nooit zijn geregistreerd door de National Transit Service. We gebruikten hem alleen voor demo's en toen, eh, dat gebeurde er met Kok in Assen, dus die twee auto's hadden ze gemaakt, maar de carrosserie was in Nieuw-Vennep gemaakt. Nou, we hebben allemaal net schone lay-outs gemaakt. Ze hadden er redelijk goed aan gedaan dat alles goed ging. Um, nou, uh, het ging er alleen om goedkeuring ervoor te krijgen. Toen hadden we een, eh, een combinatie van enkele bedrijven en, eh, het ministerie van Milieu. Het ministerie van VROM en deze bedrijven, het waren vier bedrijven, dus eh Spaarbank voor de gemeente Amsterdam, de gemeente Giro, Het Parool en Delta Loyd. En ze wilden er mee aan de slag. Dus dat was het geval, we zeiden dat om zo'n systeem te laten werken je een bepaalde grootte nodig hebt, een minimale grootte om zoiets te laten werken. Nou dat was het dan, onze inschatting was dat we 15 locaties nodig hadden met 100 WitKarren.

BK

Wel ik.

LS

En tijdens deze onderhandelingen met deze bedrijven hadden ze gezegd dat we het in twee stappen zouden doen, de eerste stap is 5 stations met 35 auto's en de tweede stap is 15 stations met 100. Als het dan goed werkt in deze 5 stations, dan zuinig is het niet, maar deze auto's verdwijnen niet in de sloot of ik weet niet wat, wat moet men denken.

72

BK

Y.

LS

Dus laten we doorgaan. Nou, dat klonk als een goed systeem. De coöperatie was intussen opgericht, nietwaar, nog eerder. Een van hen was Ed van Thijn en er waren, eh, vier vertegenwoordigers van deze bedrijven en secretaresses en anderen, dat was sowieso een serieuze constructie. We hebben gewoon geen toestemming gekregen. Dus na 72 vroegen we om de inrichting van 15 stations met 100 auto's en dat gebeurde niet.

BK

OK.

LS

Hé, zo werd alles gedaan, dingen, enzovoort. Natuurlijk, met een voorzitter als Ed van Thijn, hij was partijvoorzitter van de PvdA in Amsterdam, hij zat in de tweede kamer, eh, natuurlijk was hij niet de eerste die zich niet in het bos liet gooien. goed, hoi enzovoort. Dus dat was min of meer hip. Dus hij had een keer overleg met, eh, Samkalden en Samkalden zei ooit tegen hem, nou, er is veel weerstand van de politie, die wil dat niet enzovoort, maar eigenlijk kunnen we zien dat dat zijn plan is, eigenlijk hij wil met ons mee beginnen met 5 stations en 35 auto's... hé, kun je ook geen vergunning krijgen voor 5 stations en 35 auto's?

BK

Y.

LS

Hé, en als het goed gaat kunnen we nog een vergunning geven enzovoort. Dus ging Ed van Thijn terug naar het bestuur, hij zei, oké, dat is het probleem enzovoort, oké, toen zei het bestuur, ja, oké, we moeten het maar zo doen. Hé, wat heb je nog meer nodig? Dus dit is wat er gebeurde. Dat was al gratis, er gingen jaren voorbij, maar toch. Die toestemming kregen we uiteindelijk niet.

BK

Graag gedaan?

LS

Meisje

BK

OK.

LS

En toen, eh, in een ander gesprek tussen Samkalden en Van Thijn, en toen zei Samkalden ja, God, die politie, veel verzet, dat soort dingen, etc. Ik kan het niet zo forceren. En dan staat er, maar we zouden je een 1-station, 4-WitKarren-vergunning kunnen geven, en als dat goed gaat, krijg je een 5-station, 35-WitKarren-vergunning. Dus Ed van Thijn komt terug en zegt dan wat moeten we ermee, ik bedoel je kunt nergens heen!

BK

Nee, dan is het...

LS

Wat is het nut van?

BK

….concept opeens veel minder sterk.

LS

En toen zei Ed van Thijn, ja, luister, eh, als we eenmaal onderweg zijn, hoeven ze er alleen maar voor te zorgen dat ze ons er weer uit krijgen. Ik bedoel alleen maar nadenken, praktische overweging, gewoon doen. Nou, het is gebeurd, trouwens, het betekent uh ja financieel is het een grote verandering als je nu 100 auto's tegelijk bouwt of je moet eerst 4 auto's bouwen en ik weet niet wat, dat is natuurlijk veel. duurder en moeilijker. Nou ja, dat was natuurlijk ook een probleem voor Kok, nou ja, we hadden het en ga zo maar door. Nou, deze vier auto's waren al gebouwd, ze waren geregistreerd door de National Transit Service, wat ook niets was, dus deze auto's die 35 km/u reden moesten, hoe heet dat, uh...

BK

gordel.

LS

... ze hebben veiligheidsgordels die zijn getest alsof ze de 120 kunnen passeren, enzovoort.

73

BK

Y.

LS

Het was dus behoorlijk ingewikkeld. Maar we hebben alles gedaan. Dus op een gegeven moment hebben we een station gebouwd in het Amstelveld met die vier auto's, eh, en dat ging open op 21 maart 1974.

BK

Y.

LS

Eh, minister Vorrink [Irene Vorrink, toen minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne] deed dat, die destijds 360.000 gulden had uitgegeven, en die bedrijven die in deze eerste fase 100.000 gulden zouden betalen, vier keer. Ah. Goed. Soms volgde er eerst een politieauto om te kijken hoe het ging, met deze mensen die gingen wandelen enzovoort. We moesten het ook heel ingewikkeld maken. Uh, dus, uh, nou, we hebben mensen daar van 10 uur 's morgens tot ik weet niet 3 uur om mensen te nemen om het uit te leggen en dan zetten we' s nachts deze vier WitKarren die we terugzetten in Amstelkerk omdat je niet Ik durf ze niet op straat achter te laten. Hé, zo ging het drie maanden, maar deze drie maanden ging het goed. Het moet gezegd dat de politie achteraf zei, eh, we trekken onze bezwaren in, er gebeurt niets. Dat was dus een voordeel.

BK

Y.

LS

Tja, wat gebeurde er toen, toen kregen we toestemming, niet voor 100 wagons, nee, we kregen weer toestemming voor 5 stations en 35 wagons. [murmelt: Wat natuurlijk een beetje stom was, maar toch.] Nou, eerst waren er 7 WitKarren gemaakt, toen hadden we er 10 en intussen waren de estafettes klaar, wat natuurlijk even duurde. Hallo, dat was niet zo makkelijk. Nou op een gegeven moment toen we die stations wilden hebben gebeurde dat en toen wilden we weer 25 WitKarren doen maar toen ging Kok failliet. Dat had hem sowieso wat geld gekost, het ging waarschijnlijk niet goed met dit bedrijf, dan waren wij niet de enige geweest, maar hij vroeg faillissement aan en dat was natuurlijk weer een zware klap.

BK

Y.

LS

Omdat, eh, de auto's werden ontworpen, dingen werden gemaakt, maar ja, het bedrijf was er niet meer. Eh, zoek maar. In Nederland was er Speijkstaal die best veel elektrische auto's maakte, die wilden ze wel, maar ze moesten toch een nieuwe halen, die moest volgens hen opnieuw ontworpen worden. Nou, we hadden al gemerkt dat er nogal wat kuilen en dergelijke in de grachten zaten waar we voelden, nou ja, de 400 wielen konden wat groter, hé, die, enzovoort. Dus we hebben ook enkele dingen verbeterd die er waren. Maar het kostte weer geld, dat was natuurlijk de andere kant van het verhaal. Nou, toen waren deze 25 auto's gemaakt, wat ook wat tijd kostte, en tja, we zijn in de tussentijd druk bezig geweest met het maken van deze systemen. nou hij…. Ja, natuurlijk was dat ook een punt, huh, oh, oh, natuurlijk was het nogal belangrijk om dit allemaal te doen in een tijd dat er nog niet echt computers waren.

BK

Ik begrijp dat niet.

LS

En, uh, er moest veel gebeuren, en we hadden eigenlijk niet het geld om het te doen. Uh, nou, want wat eigenlijk globaal is, uh, uiteindelijk, uh, verhoogde het ministerie van Milieu het bedrag een beetje, voegde 180 toe en, en we hebben geld zoals dit, het kreeg een kleiner bedrag van het ministerie van Transport. Over het algemeen was het wat we betaalden, eh niet van, natuurlijk hadden we ook geld van de coöperatie zelf, dus we hadden 4.000 leden aan de top, ze zamelden ook behoorlijk veel geld in en dat, ze hebben 25 en 25 borg betaald voor de sleutel.

BK

25 gulden per jaar?

LS

Nee, een keer in je leven.

BK

Eenmaal.

74

LS

En WitKar zelf kost 10 cent per minuut. Nou, wij, in het begin hadden we, we hadden veel vrijwilligers, we hadden een reclame-taskforce, hé, de, eh, er waren ook grote bedrijven, er was, nou ja, het grootste reclamebureau in Amsterdam en, en , en meer een paar kleine bedrijven en ze maakten reclame voor Witkar.

BK

Zaten die ook in de coöperatie?

LS

Nee, ze waren niet aan het koeren... ze deden het vrijwillig.

BK

net buiten...

LS

Vrijwilligers wel. Er moesten echter ook dingen gedrukt worden, maar dat kostte geld. Nou we hadden een eh... daar was de promotiegroep, we hadden de juiste administratiegroep want al deze mensen moesten lid worden, al deze leden moesten lid worden enzovoort, het was best veel werk, dat was een groep van vrijwilligers hadden we een onderhoudsgroep

BK

Waarom denk je dat ze zich vrijwillig hebben aangemeld? Is dat van…

LS

Nou, omdat zij, omdat er veel mensen in Amsterdam waren die het hele WitKar-systeem in Amsterdam wilden doen, en dat was een systeem dat eigenlijk naar een ander type stad wilde gaan en een beetje van die auto af wilde. meer. Hé, dat was de... Er waren ook een aantal actiegroepen in...

BK

Juist vanuit idealistisch oogpunt is vervuiling…

LS

Ja, ja, en een beweging gericht op een autovrije stad. Hé, je had bijvoorbeeld Amstel, je had een groep in Amstelveld, Amstelveld zonder auto's, Elandsgracht, een groep in de Weteringbuurt, nou ja, er waren een paar van die groepen. En ja, we hadden ook een onderhoudsgroep, dat was nog best veel werk. En we hadden een groep die deed, laten we eens kijken wat ze deden, nou, ze verspreidden de WitKar-krant opnieuw. Hé, dat hebben we zelf gedaan met deze stad.

BK

Wat stond er in de krant WitKar?

LS

De krant WitKar was gewoon een tijdschrift dat, eh, nou, eh, doorging met wat we deden en wat we wilden...

BK

De updates, en hoe het was en...

LS

Ja, er werd ook geworven, dus soms stopten ze bij het Spui, wij stopten ook bij de Bijenkorf om leden te werven, want dat gaat niet vanzelf. Maar uiteindelijk hebben we meer dan 4000 leden geworven. En de club zelf, nou ja, die hadden we, een systeem gebaseerd op een magnetische sleutel die op zijn plaats moest zijn voor gebruikers om hem te krijgen en die werd gebruikt, je zag het waarschijnlijk in WitKarren die aan de ene kant werd gebruikt voor de reserveringen - en controlecentrum controleerde of deze gebruiker geldig was en ook waar hij heen ging, of er plaats was en deze reis geboekt was, en toen kreeg hij ook toegang tot de WitKar met dezelfde sleutel.

BK

Y.

LS

Systeemgewijs was het eigenlijk best een goed systeem. Als je het nu vergelijkt met bijvoorbeeld Car2Go wat het doet met deze smarts, dan is dit systeem dat we hadden superieur aan wat ze doen.

BK

Ja hoe?

LS

Nou op een aantal punten, eh als ik nu met medelijden ga vertrekken dan moet het, het is niet alleen een plek waarvan ik weet dat de dingen zijn maar dan kijk ik op mijn telefoon, rond om te zien waar ze zijn [ kijkt naar iPad]. Eens kijken of het hier is, uh... Nou, nou, je wordt netjes, ik heb het op mijn telefoon, en dan...

BK

Ja dat weet ik.

75

LS

uh, ik ben meestal behoorlijk ver weg van dit ding omdat deze systemen, deze witte systemen zoals fietsen, of deze, deze, je ziet dat in Parijs of Londen of ik weet niet wat, ze hebben als een van de zwakste punten van hun systeem is dat deze gebruikers uh, niet de operator bepaalt wat er gebeurt, maar wat er door de gebruiker gebeurt. En dat betekent een ongelijke verdeling in de stad. En over het algemeen, als vuistregel, als u echt wilt balanceren, moet u uw voertuig elke 7 ritten verplaatsen van een drukke plaats naar een legere plaats, dan balanceert het.

BK

Wel ik.

LS

En daarvoor had WitKar een systeem waar je stations had, die hadden alleen een maximale grootte en een minimale grootte, natuurlijk van niets tot vol, en eh, als je een reis maakte, keek het ook of er ruimte was en dan ging het werd die ene reis geaccepteerd, anders werd de reis geweigerd wegens plaatsgebrek. Hé, dat zat dus in het systeem.

BK

Y.

LS

En laten we eens kijken wat we nog meer hadden. Dus dat is één kant van het verhaal, daarbuiten is de reservering, hé, je kunt zien dat het maar 10 seconden duurt en je bent weg. Zo is het met Car2Go, hij, dus je reserveert met je kaart, dan ga je naar uh, hoe heet hij, ze accepteren je, hey, uh, en dan ga je waar je wilt en volg je hem. Maar er moet natuurlijk wel ruimte zijn. Hé, als je op drukke plekken komt, Leidseplein-dingen, vind je daar natuurlijk geen plek. En hier is het ook best lastig want we zitten tussen de Hermitage en de Carré en dan moet je het ergens zoeken en dan drop je het daar.

BK

Y.

LS

Dus….

BK

Ja, want je kunt eigenlijk...

LS

...het systeem en netwerk van locaties is superieur aan hen. Maar er is nog iets vervelenders, die WitKarren die op zo'n plek altijd automatisch laden. En dat is niet het geval met Car2Go, hé, met Car2Go, als je, ja ik, ziet hoe druk het is, en dat betekent soms dat je het te weinig vindt om daarheen te gaan, waar ik wil. gaan. En onder de 20% bent u verplicht deze te incasseren. Maar dan moet je ergens naar een laadstation gaan, het vinden, en het mag niet vol zijn omdat je niet kunt zien of het vol is of dat er al voertuigen zijn. Nou dan moet je op een nogal ingewikkelde manier een kabel uit deze auto halen, eerst moet je hem in de auto leggen, dan is er nog een kaart om de paal te ontgrendelen want je kunt dit klepje niet openen, dan moet je halen Je haalt hem uit het dashboard en je moet hem erop doen en je moet hem er weer op doen. Nou, in het algemeen...

BK

Te veel acties?

LS

Veel, veel moeite en ga zo maar door. Nou, dat is niet alles in WitKar. De dingen die gewoon afslaan, geven het pas op nadat ze voor 80% zijn opgeladen na een normale rit van 7 minuten, dus het was ook supersnel. Hé, in het stadsverkeer, wat natuurlijk altijd beperkt is, is het maar een paar kilometer, dan is opladen tot 80% in 7 minuten gedaan. Nou, op dit punt zou je kunnen zeggen, nou, het is voor het eerst een capabel systeem.

BK

Y.

LS

Los daarvan, zo was het, hebben we het samen met de gemeente Giro gedaan. Nou, dit was niet mogelijk geweest zonder de gemeente Giro, de gemeente Giro was de eerste bankorganisatie in Nederland die met computers werkte. Geen van de andere banken, noch de Postbank, de dingen of de uh... had nog computers. Onze PdP 11 stond dus in het computerlokaal van de gemeente Giro. Hé, dat was een mini-computer, dat was een kast [Wellen] en daar stond ook een bandrecorder en daar moest je gewoon heen en daar was-ie weer enzovoort en zo was er nog zo een

76

Toetsenbord dat zei, nou ja, alles wat je nu hebt was er niet. Er was geen scherm, dit was er niet, dat was er niet, uh... BK

Nee nee.

LS

Het had maar 8k geheugen, dus het was heel, wat kan ik zeggen, effectief geprogrammeerd om dit allemaal te doen met 8k geheugen. Omdat er geen harde schijf was of ik weet niet wat. Maar Giro Township-mensen konden die tape verwijderen, in hun grote systeem steken en vervolgens de ritten in rekening brengen. Dus het was natuurlijk een krachtig systeem.

BK

Van nature.

LS

Alleen, we waren met 5 stations, met alle vertragingen, op een gegeven moment zei het ministerie van VROM ja, luister, nu hebben we het geld gegeven, we vinden dat Amsterdam het zo uitstelt en dus is het ook de taak van Amsterdam , dit om te voltooien. En toen kwamen er andere bedrijven, nou, die hebben zich aangemeld, ze betaalden bijna 1 miljoen euro, dus eigenlijk minder dan een half miljoen euro, nou, we hadden wat geld en nu, nou, mensen zeggen ja. , er zijn miljoenen geïnvesteerd, dat is echt complete onzin. Er werd minder dan een half miljoen geïnvesteerd, waarvan bijna de helft door Amsterdamse bedrijven. Hey so the… nou als je het serieus bekijkt dan zeg ik mijn hemel als die TNO het had moeten doen dan hadden ze het waarschijnlijk voor minder dan 4 miljoen gedaan dan hadden ze het niet eens gedaan.

BK

Y.

LS

Hoe dan ook. Dat was zo'n verhaal. Dus we zijn nooit bij deze 5 gekomen, het is jammer. Hoe dan ook, nu heb ik hier...

BK

Ja ik heb het gezien.

LS

... verdraag het. Dus laten we eens kijken en zeggen dat als ik het vergelijk met iets slims, WitKar eigenlijk niet zo gek is. Het is dus in de eerste plaats echt een stadsauto, hé, het openbaar vervoer is duidelijk zichtbaar. We hebben de aangrenzende parkeerplaats, waardoor het erg compact is. Met dit systeem hebben we iets vernieuwd, we hebben het zo gemaakt dat de voorwielen precies rond de achterwielen gaan. En dat betekent dat de toonhoogte van dit verhaal anderhalve meter is. En dat betekent dat u dit voertuig op 1,5 meter afstand parkeert. Het is supercompact, dingen laden automatisch, en wat we ook willen met dit systeem is dat je in principe twee auto's kunt besturen.

BK

OK. laat ze samen zijn...

LS

Dus, uh, kun je je voorstellen dat je op sommige reizen, wanneer je gewoon van vol naar leeg gaat, zegt dat je een extra auto krijgt en dat we die dan op een vrij gemakkelijke manier opnieuw kunnen toewijzen om de voertuigen verspreid te houden? Ja, dat is zo'n verhaal. Nu zeggen we, oké, we moeten een netwerk van 120 depots doen met 350 WitKarren, dan hebben we een goed systeem en kunnen we dat verder uitbreiden tot de gewenste grootte.

BK

Dus je zegt echt dat de WitKar niet werkte omdat echt de maat...

LS

De maat hmm...

BK

...was te jong om...

LS

Y.

77

BK

Y.

LS

Zo kwamen we destijds op het idee, en ik denk dat het nog wat klein was, maar met 15 stations zou het genoeg zijn geweest om het systeem over de hele linie te laten draaien. Zeker de manier waarop WitKar toen werkte en je zou kunnen zeggen dat het vrij eenvoudig was om hier en daar een station toe te voegen om in een rustig tempo uit te breiden. Wat is het andere verhaal? Hier zie je het een beetje. Kijk, dit is het model van de stad [wijst naar het bord].

BK

Y.

LS

We zeggen dat je een bypass nodig hebt. Stel dat Parijs ongeveer dezelfde ringweg heeft als Amsterdam. Binnen dit gebied ontstaat er slechts één netwerk van stations en dat betekent ook dat mensen die binnenkomen hun vuile auto hier kunnen parkeren, een elektrische auto kunnen nemen, naar hun bestemming kunnen rijden en kunnen rijden zonder het parkeerterrein af te sluiten. . , je kunt de auto daar laten staan. Omdat je net bent teruggekeerd naar een systeem.

BK

¡Y!

LS

En ze kunnen terugkomen. Dit is dus een zeer aantrekkelijke optie voor mensen die naar de stad komen. En eh, ze betalen 4/4,5 euro per uur, en nu betalen ze niet voor parkeren.

BK

Het zou dus delen zijn, want ik vraag me ook af wat de waarde van delen is voor mensen, en in dit geval zou dat echt kostenbesparing zijn.

LS

Ja, en het tweede punt is aardig van je, begrijp je dat? We zijn eigenlijk een soort deeleconomie aan het worden in de stad, he, dus in Amsterdam hebben we nu al meer dan 1000 deeltijdauto's, we hebben de eerste 300 elektrische auto's, deze smarts, die zijn zelfs heel goed te gebruiken buiten deze ring. Hé, je kunt het ook gebruiken in de regio, je kunt het ook meenemen naar Almere of weet ik niet wat, dit kan allemaal. Deze voertuigen vallen in deze ring en zijn echt bedoeld voor korte afstanden. Het kan ook perfect met het openbaar vervoer, toch, want het openbaar vervoer is heel sterk op lange, snelle trajecten, de Metro. Hé, voor nu, voordat de noord-zuidlijn klaar is, is het al zo dat de helft van de reizigerskilometers met de metro wordt afgelegd, terwijl we maar een beperkt netwerk hebben. En nog iets wat belangrijk is, bij de metro wordt dit gedaan door de kosten voor de vele reizigers te dekken, maar het geld, veel geld gaat toch naar het publiek, dus dat geldt voor trams en vooral voor bussen. En dat is precies wat er gebeurt, daar komen die buslijnen vandaan, die soms als een soort stofzuiger door de buurt rijden om mensen op te vangen...

BK

en en…

LS

En dat, uh, ja, dit individuele openbaar vervoer zou goed kunnen werken. Daar kun je gemakkelijk de afstand meten van, uh, naar die metro of zoiets, want die wacht op jou, er is geen wachttijd, hé, je kunt binnen 5 minuten op die expreslijn stappen.

BK

Dus laten we zeggen, eh...

LS

Ja, het is gewoon een goed transportsysteem.

BK

Want eh, en heb een au...

LS

En het lost ook het parkeren op, want ja, je hebt heel weinig parkeerplaatsen nodig voor deze deelvoertuigen.

BK

Ja, en het is gewoon dat, het is ook, uh...

LS

Is er een plan?

78

BK

Nou, jij ook, want ik begrijp uit de WitKar dat je insteek en intentie eigenlijk heel idealistisch was, een betere...

LS

Ja, nou, dat is het natuurlijk nog steeds.

[LS en BK gemengd] BK

Is hij hier ook? Of is het meer een winstmodel?

LS

Hé, we willen maar naar één stad. Kijk, nu hebben we een stad die bijvoorbeeld het meeste fietsverkeer in de westerse wereld heeft.

BK

Y.

LS

Dit is natuurlijk fantastisch! Deze mensen doen het met hun eigen spierkracht, er staat gewoon he. Je ziet al dat het de grens nadert, direct bij het bezoekersgebied met fietsenstalling.

BK

Y.

LS

Hé, op het Leidseplein is het een enorme ellende met dingen. Maar het collectief gebruik van de fiets kent dit parkeerprobleem niet. Hé, daar heb je alleen vaste stoelen en daar mag je gebruik van maken. Nou, dat heb je ook met de Witkar. Nu heb je het ook als derde systeem voor regionaal gebruik, je hebt Smart. Dit is natuurlijk ook erg voordelig. Ik ging twee weken geleden naar Stuttgart, ik bezocht de man die het runt, hij rijdt momenteel in deze voertuigen in 20 steden over de hele wereld, en ik vertelde hem dat je systeem zoveel beter zou kunnen, nu stapelt het zich op, uh, je hebt plaatsen waar niets is, zijn er plaatsen waar te veel voertuigen zijn. Nou, daar hebben we een redelijk goed systeem voor, ik zal het je niet uitleggen, maar je gebruikt deze slimme fiets en dat betekent dat elke gebruiker zijn eigen ritten in evenwicht houdt. Het is gemakkelijk om te doen en hij profiteert er ook van, dus hij kan het, hij heeft een soort back-upvoertuigen en plaatsen die je kunt gebruiken als je gewoon betrokken raakt bij dit systeem en, nou ja, omdat mensen dat allemaal collectief blijven doen, de systeem is al in balans.

BK

Helpt het ook niet dat zulke systemen nu uitgerust zijn met een smartphone en...? dat dit ...

LS

Ja, ik bedoel, dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker.

BK

Zou dat de kans op succes vergroten?

LS

Veel meer mogelijkheden, ja.

BK

Dus ja...

LS

Dit is natuurlijk een enorme overwinning.

BK

Gebruiken..

LS

Kijk, het andere element is de fiets.

BK

Ja, want ik vraag me ook af hoe de kwaliteit van de producten behouden blijft.

LS

Ja kijk we hebben de Witkar, de WitKar is oké, hij was makkelijk te onderhouden dus eigenlijk is al bewezen dat hij goed werkt. Nu laten we er twee restaureren, we gebruiken ze voor demo doeleinden en eigenlijk willen we er nu 6 restaureren en dan zouden ze gebruikt worden als een soort museumwagen om het systeem zichtbaar te houden voor wat er in het verleden is gedaan. en dat hij dan tochtjes van de Hermitage naar het Museumplein kon maken. naar de andere musea.

79

BK

Oké geweldig.

LS

En dat is natuurlijk heel fijn.

BK

Ja! Zeker.

LS

Dat heeft dus als voordeel dat je goed kunt zeggen, je kunt adverteren in de stad, je kunt enkele bedrijven hebben die geïnteresseerd zijn [wijst op de mogelijkheid om de nieuwe Witkar te promoten] Het Parool was er bijvoorbeeld een van. Hé, dat zou in principe weer kunnen. De. Ik denk ook dat als zo'n systeem industrieel correct wordt vervaardigd, ze het over de hele wereld moeten uitrollen. Uh, dat kan beter met de componenten, huh, je kunt ze als onderdelen in containers verschepen en ze kunnen door een stad reizen, nu hebben we meer dan 500 steden die het Amsterdam White Bicycle System gebruiken, huh.

BK

Ja, dat komt in veel andere steden nog vaker voor dan in Amsterdam zelf, toch?

LS

In Amsterdam wordt het helemaal niet gebruikt.

BK

Nee, ja, natuurlijk is er nu de OV-fiets, maar die is niet helemaal vergelijkbaar.

LS

De OV-fiets is helemaal niet vergelijkbaar. De OV-Fiets is natuurlijk een fantastisch systeem. Het is ook de combinatie met het openbaar vervoer, in dit geval de trein, maar dat betekent dat als ik naar Delft ga, ik een OV-fiets pak, ga waar ik heen moet en weer op mijn plek kom.

BK

Ja, je levert het weer af. Ja, eigenlijk wel.

LS

Hé, dus hetzelfde als de rustauto, dus ik kan hier een auto pakken, maar hij moet terug naar dezelfde plek.

BK

Ja, ja, inderdaad, dat betekent natuurlijk...

LS

En wat we hier hebben is de enkele rit, dus dat is een ander systeem, je gaat ergens heen en laat het achter...

BK

En,

LS

…beëindigt de reis op de bestemming. In het stroomgebied. Hé, dat is ook het systeem dat Car2Go gebruikt.

BK

Ja, eigenlijk wel.

LS

Car2Go ziet het ook als een WitKar-evenement. Ze noemden zichzelf de opstartfase, ze noemden zichzelf 2.0.

BK

Maar ze hebben er een, ook een duidelijke winst...

LS

Nou, ze zouden moeten uitkomen.

BK

Y.

LS

Het is eigenlijk een bedrijf dat alleen zijn elektrische voertuigen wil verkopen.

BK

Dat is een andere bedoeling als ik het goed zie.

LS

Ze doen het nu, maar uiteindelijk verkopen ze het aan Herz of ik weet niet wie. Hé, het is niet zijn hoofdtaak om voertuigen te verhuren.

BK

Meisje,

80

LS

Uh, dus ze steken nu behoorlijk wat geld in om...

[BK en LS gemengd] BK

Om de auto puur te promoten?

LS

zichtbaar en dan geven ze het waarschijnlijk aan een bedrijf dat auto's verhuurt.

BK

Ja, maar dat is natuurlijk een heel andere benadering dan een...

LS

Dat is er een, ja. Dat is een andere benadering. Uh, kom op, er komt een andere stad aan. Hé, dat zag je gewoon in de marketingzaken. En op zichzelf, ja, dat is een goede zakelijke overweging, nietwaar?

BK

Y.

LS

Hé, dat is helemaal niet gek wat ze doen. Ah. Wat zei hij? Eh, nou, ik heb met Daimler afgesproken dat we dat hier in Amsterdam zichtbaar gaan maken.

BK

OK.

LS

Hé, dus om de voorziening om te bouwen en als eerste stap zijn we nu bezig met een ondergrondse parkeergarage, daar is een ontwerp voor gemaakt, hé, want deze voorzieningen moeten eigenlijk ruimte maken waar geen ruimte is.

BK

Y.

LS

Hé, laten we zeggen dat het Leidseplein zo'n plek is. Het zit vol met theaters, De LaMar Schouwburg, Balie, uh, verder, Melkweg, enz. Uhm, nou, er is niet genoeg vloeroppervlak op de vloer, maar je kunt deze auto's doen, en dat is het andere punt waar ik ze over maak vroeg, ik bedoel, we kunnen vrij gemakkelijk zelf parkeren, min of meer.

BK

Ja, waar ze...

LS

Als deze auto's vanzelf bewegen, nou, het systeem hoeft dat niet te doen, deze dingen kunnen dat, maar dan moeten ze hun intelligentie configureren om dat te doen. Ze zouden zeggen, nou, dat is te doen, zeiden ze. Hoi En het moet zo zijn dat ze automatisch op zo'n plek worden geladen.

BK

Y.

LS

Hé, je stapt uit je auto, stapt gewoon in een soort lift en gaat ondergronds.

BK

verschijnt deze keer weer.

LS

En dan kan het gewoon, het duikt weer op, daar worden ze geüpload. Dat is het eerste wat ik heb bereikt in Stuttgart. Nu heb ik deze indeling voor parkeren, die verder is ontwikkeld door Lomink Systems in Lissebroek. We hebben de hoofdlijnen ervan al geschreven, dus ik heb het aan de gemeenteraad gegeven en nu kijken ze of het in dit verhaal kan worden opgenomen. En dan snap je eigenlijk wel dat je zegt tegen degene die een plek hebben, deze plek zit in het huidige systeem van gemeenteraden, die zeggen, nou dan betalen ze er maar 1 euro voor, dus het is er natuurlijk één.,,

BK

OK. Ja, het gaat niet om winstgevend zijn, het gaat om bereikbaar zijn….

81

LS

Nee. Het is gewoon een faciliteit die de stad wil bieden...

BK

Y.

LS

... zeg maar, de auto's hoeven de stad niet in, wij dragen de kosten in de nek, daar moeten wij 1 euro voor betalen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als je ook met het openbaar vervoer de stad in kunt. U kunt echter ook zelf de stad inrijden en er zijn geen parkeerkosten. En dan betalen ze ook daadwerkelijk, deze rit duurt elk minder dan 1 uur, dus ze zijn altijd goedkoop.

BK

Goedkoop uit. Ja, en hoe denk je dat, uh, dit is, uh, alleen omwille van wat de gemeenschap ook doet?

LS

Het punt is natuurlijk dat het stedelijk gebied transport is, maar de stad is natuurlijk in wezen de voetganger, de eigenlijke gebruiker van de stad.

BK

Y.

LS

Winkelen in de stad, uitgaan heet wandelen, je doet niks... maar voor langere afstanden heb je openbaar vervoer nodig en dat zou aangevuld kunnen worden met deze vorm van openbaar individueel vervoer.

BK

Ja, nee, dat, ik denk dat ik mijn vraag verkeerd heb verwoord, maar natuurlijk, nu er een product wordt gemaakt, is er bijna een soort community onder de gebruikers. Dat gebruikers zich verbonden voelen omdat ze hetzelfde product gebruiken of, eh.

LS

Ja, natuurlijk is dat goed, toch? Als dat gebeurt, als je dat natuurlijk ook politiek geeft, eh, enorme macht, hé, zoals de gebruikers, dus ik denk dat een coöperatie dat heeft geïmplementeerd zoals WitKar, wat nu verreweg de beste manier is om te gaan.

BK

Want hoe was het in WitKar? Als die er echt was, omdat er zoveel vrijwilligers waren, begreep ik dat, dan duidt dat ook op een sterke vorm van verbondenheid.

LS

Absoluut, en als we op een gegeven moment ja, ondanks de vrijwilligers, gewoon geen geld meer hadden om dingen te doen, moesten we toch dingen kopen en doen...

BK

Ja natuurlijk.

LS

Toen deden we een ledenactie en dat leverde een behoorlijk groot bedrag aan donaties op.

BK

Ja, dat uh, en ik denk dat dat echt idealisme was...

LS

Ja, het was idealisme.

BK

En dit zou deze combinatie van beide kunnen zijn?

LS

Ja, de combinatie van beide. Hé, dus een gebruikerscoöperatie, waar je gewoon zegt, nou, wij hebben invloed op dit gebruik, hé, en dit collectieve gebruik, deze deeleconomie, dat is natuurlijk een punt. Dus je kunt de gebruikers van die stad aanbieden, dus je zou kunnen zeggen, nou ja, het systeem dat deeltijdauto's aanbiedt, als je weer ergens anders heen moet, ik weet het niet, heb je in de stad die je kunt Gebruik de WitKar die je in de regio hebt, daar kun je gebruik van maken, gebruik de Car2Go Smart en dit zijn je middelen. En dat maakt het makkelijk om zonder auto in de stad te wonen. Hé, want dat is de andere kant van het verhaal, dus Amsterdam heeft maar 50% van de auto's die mensen van buitenaf hebben als je het vergelijkt met de omliggende gemeenschappen. Het autobezit is hier dus vrij laag. En dat is overal in de stad, maar als je naar de

82

Uitzicht op de binnenstad is nog minder. voor Christus

Ja, ik heb bijna geen vrienden die een auto hebben, want nee, niemand heeft er een nodig.

LS

Ja, ik heb ook al lang geen auto meer gebruikt, maar dat doe ik wel. Hé, dus ik kan die slimme gebruiker zijn, dat ben ik, ik heb een wachtwoord en ik kan inloggen, dus ik ben er lid van. Het kost me ook geen geld per jaar, dus het kost alleen gebruik en is belastbaar.

BK

Ja, eigenlijk ideaal.

LS

Y.

BK

En denk je dat er iets veranderd is in de samenleving, dat deze delen momenteel uh,

LS

En absoluut.

BK

En kun je uitleggen wat dat is?

LS

Het punt is dat we in stedelijke gebieden op weg zijn naar een deeleconomie.

BK

Maar waar zou dat vandaan kunnen komen? Heeft u een idee...?

LS

Nou, het zit zo, nu de jongeren die al een belangrijke rol hebben gaan kijken, dat geeft wel een beetje aan. Het is veel minder waarschijnlijk dat ze hun eigen auto gebruiken, en hey, als autodelen goed werkt, is dat de voor de hand liggende manier om dit probleem op te lossen.

BK

Dus dat is eigenlijk gevoerd, uh, dat uh...

LS

Ja, want dat is natuurlijk veel goedkoper en makkelijker. Bezit is ook een last. En natuurlijk, als hij het alleen kan gebruiken, heeft hij het voordeel dat hij deze vergoedingen niet heeft.

BK

Y.

LS

Je hoeft niet na te denken waar hij is of ik weet niet wat, dat heb je niet.

BK

Ja, eigenlijk wel.

LS

Ik heb mijn auto eind jaren zestig zelf weggegooid toen de parkeermeter omhoog ging.

BK

Oh ik.

LS

Nou, ik woonde vroeger op de Heiligerweg, Kalverstraat,

BK

Ja dat is het hahaha

LS

Nou, toen begonnen deze meters en toen ik eenmaal op de Singel of terug op het Rokin was, dacht ik op een gegeven moment, kerel, ik ben veel meer van de streek door het gedoe, deze auto moet weg.

BK

Y.

LS

En in de stad zelf fiets ik bijna alles.

BK

Ja, eigenlijk wel.

LS

En als ik naar de Bijlmer moet, neem ik de metro.

83

BK

Maar als het weer is zoals vanmorgen, dan heeft het vanmorgen heel hard gehageld, dan is het waarschijnlijk alsof je een auto kunt pakken...

LS

Nou, en dat kan. Ik heb er hier ook een op de hoek van eh, in de Magere Brug, zoals je kunt zien, daar staat er een, een Connectcar-auto, en op de andere brug staat er ook een.

BK

Y.

LS

Hé, nou, ik heb al, uh, nou, en dat is een systeem dat duidelijk uitbreidbaar is en ook vrij gemakkelijk elektrisch kan gaan.

BK

Y.

LS

Hé, dat is natuurlijk een deel van de foto. Natuurlijk, waar we het over hebben is iets dat over ongeveer 10 jaar gaat werken, juist, het is niet iets voor de korte termijn, maar ik denk dat we gewoon naar een stad moeten gaan, ik noem het de witte stad, waar worden dit soort plannen gemaakt en waar moeten we zeggen dat we willen, uh, Utrecht heeft dat nu gedaan dus diesels ouder dan 10 jaar mogen de stad niet in.

BK

Goed en.

LS

Hiervoor is een milieuzone in het leven geroepen, waarin het dus uitgesloten is. Dat kan natuurlijk ook in Amsterdam. Je kunt ook over God zeggen, we willen geen viertaktscooters, met tweetaktmotoren, juist, want die vervuilen ook veel met interne olie en het andere dat je zou moeten zeggen is dat je zegt dat we in een bepaalde tijd, dat kan tien jaar zijn, dat kan vijf jaar zijn, en dat is precies wat mensen willen, want ik heb moeite om het van bovenaf af te dwingen, maar als Amsterdammer kun je je daar zorgen over maken en zeggen, nou, uiteindelijk zullen we het doen it not We willen ons niet uiten in de stad en nemen daar de tijd voor. Hé, dus jongens, die, uh, als ze een nieuwe auto hebben, en als ze een elektrische auto of een hybride auto of iets dergelijks krijgen en we uiteindelijk kunnen, dan kunnen ze er niet in. . En ook mensen die net uit het buitenland komen kunnen we onderbrengen, we bieden ze een plek aan de rand van de ring en ze kunnen overstappen op onze collectieve elektrische auto.

BK

Y

LS

Die vinden het waarschijnlijk ook leuk.

BK

en en en

LS

En dat zonder parkeerkosten, dus het biedt ook voordelen.

BK

Ja daar, dat vroeg ik me zojuist eigenlijk al af, eh, hoe houd je de kwaliteit op peil? Ik weet dat je met Car2Go bijvoorbeeld...

[spreekt tegelijk] LS

Oh kijk, dat is een belangrijk punt, nietwaar?

BK

Ja, want mensen hebben ook de neiging niet goed te zorgen voor iets wat niet van hen is.

LS

Nee. Maar dat is belangrijk op de foto, hoe is het allemaal afgelopen? Dus op een gegeven moment hebben we met deze Witfiets een systeem gebouwd dat op dezelfde manier werkte als de WitKar. Dus op de stations waar de fiets stond, waar je fiets op slot stond in de stalling, stond een post waar je de reservering maakte met een chipkaart, ehhh, en dat was de Postbank en Telekom chipkaart.

BK

OK.

84

LS

En dat heette Chipper. Dat was voor kleine betalingen.

BK

Y.

LS

Het enige vreemde was dat de andere banken een ander systeem hadden: dat heette Chipper. En daar zijn we begonnen en toen hebben we gezegd, dachten we, laten we dat maar proberen bij het GVB onder te brengen, want het is een vorm van openbaar vervoer, individueel vervoer, tja, dat wilde het GVB, we hadden geld om het te organiseren, eh, en eh, dat was van het Ministerie van Milieu, die er geld aan wilde uitgeven. Het was al in een fase, eh, ik denk ongeveer 15 jaar geleden, twee mensen kwamen uit Kopenhagen en zeiden dat we een fietssysteem willen doen in Kopenhagen en we willen het doen met een munt en ze wilden het doen met 20 kronen rond de 2,5 euro, 2/2,5 euro of 5 gulden, dus dat was toen ons geld, eh, en toen dacht ik, nou, dat vind ik wel een goed idee, want wij bij Witkar waren een soort sleutelclub. Die mensen moesten we rekruteren, ze hadden een sleutel nodig enzovoort, dat was natuurlijk ingewikkeld. Eh, maar een muntje, dat was vijf gulden, ja, dat heeft een toerist ook, daar kan iedereen gelijk mee aan de slag...

BK

Y.

LS

Hé, en als iemand zijn fiets ergens laat staan, brengt iemand anders hem en krijgen ze de vijf gulden.

BK

Y.

LS

Het klonk dus fantastisch. Ik ging naar Minis, toen zei ik tegen hen, ik zeg nou, laten we het samen doen en misschien kunnen we bijvoorbeeld ook Brussel interesseren, dan kunnen we Europese steun geven vanuit de Europese Unie. Dus daar waren we het over eens. Nou, ik ben een paar keer in Brussel geweest, maar uiteindelijk is Brussel niet gelukt, het was te ingewikkeld, je had een Vlaams deel en een dingen deel.

BK

[geluid van goedkeuring] Ja, ja.

LS

Hoe dan ook. Dat was onoverkomelijk. We vonden mensen die het wilden, maar we kregen het niet. Nou, toen waren we maar met z'n tweeën en hadden we het druk. Ik was het ministerie van Transport en ze zeiden dat we dat ook willen steunen, dus het klonk goed. We ontwikkelden een systeem gebaseerd op het gooien van vijf euro en nu hebben de mensen in Kopenhagen het een stuk makkelijker gemaakt, we hadden een echt systeem met een paal en dat soort dingen, ik weet het niet. Deze auto's blokkeren, ze deden maar één ding, een van die, net als in de supermarkt, een soort hek, deze sleutels hangen aan kettingen, hé, wat stop je in de, uh, het winkelwagentje

BK

Haha.

LS

En dan moet je er vijf, euh, vijf gulden in doen en 20 kronen erin en op de fiets zelf zit dit kistje rechts waar het hoort.

BK

Ja,. waar in eh..

LS

Afgezien daarvan hadden ze daar normale fietsen voor gebruikt, dus wij waren ook vrij, zij waren hier natuurlijk sneller klaar dan wij.

BK

Y.

LS

Maar toen we bijna klaar waren en we het hadden, konden we het demonstreren, toen was er in de tussentijd iets, ze waren begonnen in Kopenhagen, toen gingen mensen van transport en openbare werken naar Kopenhagen en ze zeiden, nou, dat kan niet helemaal niet. En wat niet zo goed ging: er was geen echte drive om het ding terug te brengen. Nou, je zou kunnen zeggen dat als iemand het achterlaat, ze het terugbrengen om de vijf euro te krijgen, maar wat er gebeurde, is dat Kopenhagen minder is dan Amsterdam dat binnen woont.

85

Buurtbewoners, er zijn veel gebieden in de buurt en mensen reden gewoon op een fiets zoals deze BK

uit

LS

naar huis en soms na vijf dagen weer terug. Dat maakte niet uit, want ze kregen toch de 20 kronen terug. En er waren ook mensen die bleven fietsen en hem pas weer opbouwden als hij kapot ging en dan een nieuwe namen. [lacht]

BK

Y.

LS

Dat was dus niet het systeem.

BK

Nee. Nee, eigenlijk, de eh...

LS

Dus we hadden gelijk, Rijkswaterstaat zei ja, zo werkt het niet.

BK

Meisje

LS

Goed. Um, dus we dachten, ja, we moeten iets anders doen.

BK

Y.

LS

Dus het systeem waar ik je net over vertelde, de chipper en de chipknip, was er. Hé, dat was een nieuw systeem.

BK

Y

LS

Eh, toen namen we contact op met Postbank en Telekom en ze zeiden, nou, we willen meedoen, we betalen, we willen ook iets betalen, enz. En ze hadden een prachtig systeem waar, eh, het was zo als mensen kwam langs kwam in een magazijn met een versnipperaar, ze zetten hem er gewoon in, heel simpel, en toen vroeg het systeem, omdat ze toen spiksplinternieuw waren, het magazijn had er nog nooit van gehoord, ze vroegen of we hun naam en adres mochten geven als we hun naam, adres en stad enzovoort zouden kunnen hebben. Nou ja, als ze ja zeiden, moesten ze dat laten zien met hun pincode en dan gingen de NAW-gegevens de computer in en daarna authenticeerden ze zich. En de volgende keer dat er niets was, konden ze het gewoon gebruiken, dus hoefden ze helemaal niets te doen, ze hoefden niets te betalen, ze konden het systeem meteen gebruiken. Dat was natuurlijk ideaal.

BK

Y.

LS

Nou, dat hebben we, zo werken we altijd, laten we zeggen, nou, we moeten eerst een uh pilot hebben waar het systeem wordt getest om te kijken of alles goed werkt en daar moeten we ook een uh werkgroep voor hebben.. wil je ook laten weten als er iets niet helemaal klopt, dan was het zo, zo zijn we begonnen. Nou ja, die waren natuurlijk niet goed, dat heb je altijd met dit soort systemen, dus we moesten wat software enz. Veranderen, maar dat was het normale proces waar alles redelijk goed ging. Pas in die tijd kwamen deze twee banken tot de conclusie dat het niet zou werken, deze twee systemen, want de sigarenwinkel hoefde geen twee kasten op zijn toonbank te hebben en dat wilde hij niet. Dus hij zei ja jongens, we moeten dit in elkaar zetten. Dus ze overlegden en deden dat en uiteindelijk moest het worden gebruikt voor het helikoptersysteem.

BK

Y.

LS

Hierdoor kwam het chipper-chipknipsysteem dat we gebruikten tot stilstand.

BK

ver weg zitten het is ok ja

(Video) Sharing data from research participants

86

LS

En terwijl we het probeerden met GVB, dat was natuurlijk niet zo'n innovatief bedrijf, ze wilden het daar hebben, maar opeens zagen ze een kans om van Postbank en Telekom te wisselen en ze zeiden mensen, luister, je systeem, stop ermee. , je zet ons erin, je moet er alleen voor betalen. Dus gingen ze sluw uit elkaar en stopten plotseling met het gebruik van het systeem. Nou, wij, uh, dat was de Y-Tech-innovatiehub, we hebben een apart bedrijf opgericht voor dat depot om dat te doen, inclusief de bedrijven die de fietsen maakten, die de fietsenrekken maakten, enzovoort.

BK

Eigenaar

LS

Nou, dat was toen, ja, het ging bijna failliet, wat natuurlijk jammer was, maar we hadden bezoek van JCDecault, dus dat is het bedrijf dat al die bushokjes heeft gemaakt.

BK

Ja, ja inderdaad.

LS

En ze zeiden van God dat jouw systeem het beste is dat we tot nu toe in de wereld hebben gezien, kunnen we dat niet doen? En ze gebruikten het voor het eerst in Wenen.

BK

Wel ik.

LS

En in Wenen was het Kopenhagen-systeem met munten zodanig dat het echt faalde. Ze hadden 1700 van deze fietsen, verspreid over heel Wenen, en op een gegeven moment werd er geroepen dat je daar voor twee euro een fiets kon krijgen en houden. Hé, de fietsen zijn weg en het systeem is ermee weg. Nou, ze hebben het in Wenen opgevoerd en het was een succes.

[BK controleert voicerecorder] LS

Alles is oke?

BK

Ja, ik wilde het even checken.

LS

Nou, uh, na Wenen installeerden ze het in Lyon en ten derde, en dat was echt onthullend voor iedereen, het was in Parijs.

BK

Dateh, y.

LS

En ik had ze ook verteld, ik bedoel, hetzelfde verhaal dat ik net vertelde, deze voertuigen zijn ongelijk verdeeld. Je krijgt dus volle en lege locaties. Toen zeiden ze, nou, het is oké als je dat zegt, we gaan kleine auto's bouwen waar we 20 fietsen in kunnen plaatsen, en dan kunnen we ze herverdelen. Maar in Parijs maakten ze snel 100.000 ritten per dag, dus zouden ze ongeveer 14.000 fietsen moeten verplaatsen. Tja, dat was natuurlijk te duur en er was geen manier om ermee te beginnen.

BK

Y.

LS

Dus de fietsen bewegen, maar zo weinig dat je altijd volle en lege parkeerplaatsen hebt, dat is het zwakke punt van het verhaal.

BK

Y.

LS

Er is een tweede zwak punt, dat wil zeggen, ik ken de gegevens voor Barcelona en Parijs, zowel Barcelona als Parijs geven twee keer zoveel per jaar uit aan onderhoud dan de kosten van de fiets zelf.

BK

Oké, dat is veel.

LS

Dat is veel, en dat komt mede doordat men natuurlijk niet met de fiets naar deze werkplaats gaat. Dus de fiets is kapot, hij staat daar en hij moet opgehaald worden, hij moet weer teruggebracht worden.

87

worden geïntroduceerd, wat het ook duurder maakt. Maar het betekent ook dat de fiets eigenlijk te zwak is voor zijn doel. voor Christus

Eigenlijk.

LS

Nou, we hebben een fiets ontwikkeld die je hier op deze foto kunt zien.

BK

Y.

LS

Er is hier een podiumgenerator, dus er is geen ketting meer, en de ketting en het tandwiel zijn...

BK

Punten

LS

de onderdelen die vaak kapot gaan.

BK

Y

LS

Hier op deze trap breekt het ding nooit, het heeft ook wat elektriciteit en er is ook een um die zo elektrisch is als een centrale motor dat het nooit kapot gaat omdat het gewoon magneten zijn die langs de wikkelingen draaien, met een leidende opening in het midden Er is absoluut niets mis mee en dat is het systeem. En bijvoorbeeld deze, die het zadel altijd op jouw hoogte brengt.

BK

OK.

LS

Dus hij kent het systeem en dat, nou ja, dat is het, hier is een soort iPad die je ook vertelt hoe je op de weg moet rijden, maar ook informatie geeft over je omgeving, wat je moet doen of waar je heen moet. .

BK

Klinkt goed.

LS

Ja, dus dat zijn de twee systemen en wat we echt willen zeggen is, oké, we moeten gewoon een bedrijf vinden dat het leuk vindt en het wereldwijd implementeert.

BK

Ja, het is leuk om te zien dat de twee concepten alle nieuwe technieken hebben meegenomen.

LS

Eigenaar.

BK

Ik kan me ook voorstellen dat ze daardoor zelfs in een sterkere positie komen te staan.

LS

Ja, nee, dat klopt. Oké, dus wat je echt wilt, is een must, niet twee systemen.

grijpen.

het moet gewoon een stedelijk vervoerssysteem zijn. voor Christus

Ja, het moet natuurlijk een...

LS

Een compleet stadsvervoersysteem hè, waar parkeren, dingen, autovoorschriften, over wat wel en niet te doen met besmette auto's, openbaar vervoer, ook waar die systemen heel goed in zijn, in open ruimtes he, want ze zijn gewoon daar wachten op een gebruiker Nou ja, misschien moet ik iets doen voor mensen die niet kunnen fietsen of niet zo'n witte kar kunnen besturen. Nou, er zijn al systemen die scootmobielen maken die het zelf kunnen met een snelheid van 4,5 kilometer...

BK

kan versturen

LS

Rij de straat op. En dat zou betekenen dat zelfs mensen die dat niet kunnen, praktisch net zo snel bij een OV-lijn kunnen komen. Dus dat is één, één, je zou een regel plaatsen die gewoon door de industrie moet worden opgepikt, hé, dat is de andere kant van het verhaal en ook een soort open systeem dat, uh, ja, verder is geïntegreerd. En zo wordt het over de hele wereld gezien, en dat zijn slechts voorbeelden

88

dat deze systemen al in meer dan 500 steden over de hele wereld in gebruik zijn, dat deze ontwikkeling eigenlijk al een beetje op gang is gekomen, het is alleen nog niet goed gefundeerd hé, interpretatie. Nou, dat moeten we dan maar doen. En misschien kunnen we dat vanuit Nederland doen, dat zou best een mooie innovatie zijn. voor Christus

Zeker.

het gesprek is afgelopen

89

BIJLAGE F – PROVO BROCHURE Fietsplan Provo, Luud Schimmelpennink, 1965 Bron: http://www.gramschap.nl/provo/chrono/prpk5.jpg

90

BIJLAGE G – WHITE BIKE PLAN White Bikes en Witkar Plan, Luud Schimmelpennink 2013 Bron: Verkregen van Luud Schimmelpennink tijdens een interview op 6 december 2013 (zie bijlage E)

91

92

93

94

BIJLAGE H: INTERVIEW MET DAAN WEDDEPOHL Deelnemers: Daan Weddepohl (DW) en Birte Ketting (BK) Bedrijf: Peerby Datum: dinsdag 26 november 2013 Plaats: Peerby kantoor, Vijzelstraat 79-I, Amsterdam Ten tijde van publicatie van dit rapport in Since November 2014 heeft Peerby een nieuwe locatie aan de Herengracht, ze zijn gegroeid naar 20 medewerkers en hebben een Android app ontwikkeld.

Opening van de BK-gesprekken

Kunt u uzelf voorstellen en uw standpunt over Peerby omschrijven?

DW

Ik kauw snel op mijn snoepje, dat maakt praten wat makkelijker. Ik zal ook mijn naam zeggen en zo. Mijn naam is Daan Weddepohl en ik ben de oprichter van Peerby. Ik ben er maar een keer mee begonnen. Nu zijn we met ongeveer 14 man en werk ik als manager, zoals ze fantasie noemen. Het is nu, ja, twee jaar geleden, ik zei hallo, ik begon ongeveer twee jaar geleden, ik bracht de software ongeveer een jaar geleden uit. En nu we dat zijn, denk ik te kunnen zeggen dat dankzij Peerby Nederland het land ter wereld is dat het meeste deelt en deelt.

BK

Ja, gaat het zo snel...?

DW

Ja, voor zover ik weet zijn we momenteel de enige succesvolle kredietmarkt ter wereld.

BK

koele positie. Kun je precies uitleggen hoe het werkt?

DW

De manier waarop het werkt is dat mensen zich kunnen aanmelden via de app of via de website. Alleen via een iOS-app op dit moment (we hebben nog geen Android-app maar die zit in de pijplijn) en aanmelden betekent ons uw locatie en e-mailadres geven of u aanmelden op Facebook en zodra u iets nodig heeft, kunt u vragen. Je hoeft dus niet aan te geven wat je voor anderen moet lenen, want we zijn begonnen met de vraag. Als je iets nodig hebt, zeg je... stel je zoekt een boormachine, je wilt een foto ophangen, maar... nou ja, je hebt geen boormachine, dan kun je die bij ons opschrijven Dan vragen we je om ons een korte motivatie te geven en die sturen we naar de mensen die bij jou in de buurt wonen. Eerst in een kleine kring en dan, als het wat moeilijker te vinden is, in een steeds grotere kring totdat er mensen zijn, 'ja, dat heb ik gedaan.' Met één klik. En dan maak je verbinding via de chat en dan kunnen mensen afspraken maken en het ophalen.

BK

En gaat dat volledig geautomatiseerd of moet je er echt langs en staat het er?

DW

Dit is bijna geheel geautomatiseerd. Het enige wat we doen is eigenlijk dat we bepaalde filters hebben en als bepaalde oproepen worden gefilterd, controleren we of er iets mis is, als ze niet filteren, controleren we ook of ze in orde zijn.

BK

En gebeuren er vreemde dingen?

DW

Soms. Het is niet vaak, maar het gebeurt. We filteren op wapens, racisme, drugs, godslastering, ziektes en dat soort dingen. In de meeste gevallen is het een vals alarm en af ​​en toe zal iemand vragen om spullen die minder geschikt zijn voor gezinsgebruik.

95

BK

Daar maak je zelf... jij bepaalt echt wat ethisch is...

DW

Ja, daar proberen we rekening mee te houden. Zeker dat we niets verzenden dat echt aanstootgevend is.

BK

Ook om de kwaliteit te waarborgen.

DW

Y.

BK

En waarom denk je dat mensen bereid zijn om te delen?

DW

Ja, dat is een goede vraag. Het grappige is dat twee jaar geleden, toen ik over dit idee begon te praten, mensen ja zeiden, maar wie wil zijn spullen lenen? Nu lijkt het erop dat onze grootste uitdaging niet het vinden van geldschieters is, maar het vinden van leners.

BK

¿J?

DW

Zo had ik vandaag een mevrouw die een legpuzzel zocht in Eindhoven en kreeg ze zeven aanbiedingen van buren. Dus mensen willen op zijn minst lenen... eh, delen. Waarom zouden ze dat willen doen, dat... Luister, mijn indruk is dat het... Sterker nog, ik denk dat mensen daarvoor gemaakt zijn. Dat de mens van nature is ontworpen om in stammen samen te leven en te werken en dat er allerlei uitwisselingspatronen zijn die heel natuurlijk zijn. Ik schiet een hert en jij hebt een mand met noten en we eten samen. In die zin denk ik dat het een heel natuurlijk mechanisme is en een heel logisch mechanisme dat ook nodig is voor ons voortbestaan. Ah. Ja, en het feit dat dat de laatste paar honderd jaar veranderd is omdat we het individualisme hebben verheerlijkt, verandert volgens mij niets aan het feit dat het in feite nog steeds meer in overeenstemming is met de menselijke natuur dan met het denken van de wereld. Klant. .

BK

En denk je dat daar recentelijk verandering in is gekomen?

DW

Ja, ik denk dat mensen nu wat meer terug willen, ja, ja, ja, naar universele menselijke principes. Dit laatste marktdenken is over zijn hoogtepunt heen en dankzij moderne technologie wordt het nu steeds makkelijker om mensen weer op een heel direct niveau samen te laten leven en werken. Want je zou kunnen zeggen dat steden het steeds moeilijker hebben gemaakt om iedereen om je heen te kennen en te weten wat je waar kunt krijgen. Daarmee zijn allerlei centralisaties belangrijk geworden en adverteren ze wat ze te bieden hebben. In feite kunnen netwerken dat probleem nu voor u oplossen en u gewoon rechtstreeks verbinden met de persoon die u nodig hebt zonder dat u allerlei, jawel, gecentraliseerde winkels of agentschappen nodig hebt.

BK

Via nieuwe media, zegt u?

DW

Ja, via de mobiele telefoon, omdat mobiel betalen gemakkelijk is, omdat er locatiegebaseerde technologieën zijn, omdat we heel snel, heel gemakkelijk zijn ... iedereen, iedereen is altijd verbonden. Nu kunnen we dat doen met deze apps, met deze apps kunnen we dit gebruiken om mensen te verbinden.

BK

Omdat je denkt dat er ook een... is er een specifieke doelgroep?

DW

Uiteindelijk is het wat mij betreft voor iedereen. Uit onderzoek blijkt nu dat ongeveer de helft, iets meer dan de helft van de mensen bereid is te delen, maar ik denk dat het onderzoek behoorlijk ingewikkeld is. Want ja, wat is dat? Ik zei net dat dit een bepaalde universele mens is, dus ik denk dat dat misschien de huidige stand van zaken is.

BK

En is dit jouw onderzoek of...?

DW

Dit zijn verschillende bronnen. Een daarvan is Latitude Research, een Amerikaans onderzoeksbureau dat hier onderzoek naar heeft gedaan, en recent verkende Pieter van der Glint van ShareNL de mogelijkheden voor een samenwerking.

96

Verbruik in Amsterdam. En dat heeft ook een, ik denk dat 52 of 51 procent van de mensen die dingen delen, ze denken... doelgroep... BK

In volgorde…

DW

...dat is een goede doelgroep.

BK

Van nature. En geldt dat ook voor de hele bevolking?

DW

Ik denk het wel. We zien dat er nu early adopters zijn en dat is een specifiekere groep denk ik. Dat zijn mensen die wat bewuster leven, die wat meer bezig zijn met duurzaamheid, stedelingen, over het algemeen hoger opgeleid denk ik. Dus dat, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor de iPhone. Voor elke nieuwe technologie die uitkomt of is uitgekomen, denk ik dat early adopters, early adopters van technologie allemaal ongeveer hetzelfde zijn.

BK

Ja, ik kan me eigenlijk wel iets voorstellen, want hoe kwam je op het idee?

DW

De heel eenvoudige technische verklaring zonder alle menselijke motivaties is dat ik iets wilde maken waarmee je met je mobiele telefoon kunt communiceren met de mensen om je heen. Het is dus niet gebaseerd op wie je Facebook-vrienden zijn of wie je volgt op Twitter, alleen wie er nu bij mij in de buurt is. Maar ik heb daar een goede app voor gezocht omdat het een vrij breed idee is. Toen las ik Wat van mij is, is van jou van Rachel Botsman. Rachel Botsman is een trendsetter die de term collaboratieve consumptie bedacht, zou je kunnen zeggen. En ze beschreef daar een product-dienstsysteem, en dat was er echt een waarbij je producten als diensten gebruikt in plaats van ze te bezitten. En toen ik erover las, dacht ik: als ik dit communicatiesysteem combineer met zo'n product-dienstsysteem, dan zou dat een heel goed idee kunnen zijn.

BK

En het is eigenlijk, als ik het zo hoor, het klinkt bijna meer vanuit het oogpunt van een mens.

Is…

DW

...aansluiten...

BK

Ja, en niet zozeer over dingen.

DW

Nee. Ik vind, kijk, een leuke bijkomstigheid daarvan is dat het om spullen gaat die je efficiënter gebruikt, het is ook nog eens duurzaam. Maar het leukste vind ik het verbinden van mensen. Dat vind ik er interessant aan.

BK

Denk je ook dat peerby-gebruikers daar meer om geven of om de dingen die hun motivatie zouden kunnen zijn?

DW

Ik denk dat het persoonlijke aspect... Uiteindelijk de enige... Iemand die het gebruikt heeft een oefening nodig. Maar om het spel te kunnen spelen vind ik het persoonlijke aspect veel belangrijker. Ik denk dat veel andere sites die dat proberen dat soms vergeten. Dus jij denkt dat ik iemand gewoon een oefening moet aanbieden en dan is dat prima. Maar wat je nodig hebt is een buurman die dichtbij is, die tijd heeft, die wil, en die een boormachine heeft. Dus eigenlijk zijn er vier factoren die aan de praktijk voorafgaan. We doen slechts 20% product- en 80% menselijke matching.

BK

J...

DW

En ik denk dat de meeste van onze concurrenten dat niet zien. Ze verbinden mensen...

BK

...liever…

DW

...met een ding en nee, ze verbinden geen dingen met een persoon. Nou ja, zoiets.

97

BK

Ik weet wat je probeert te zeggen En hoe ontstaat er vertrouwen tussen een peer-by-gebruiker en een andere peer-by-gebruiker?

DW

Ah. Het grappige is dat we momenteel heel weinig doen voor vertrouwen. Nu ontwikkelen we profielen en een soort kwalificatie. Maar tot nu toe is daar niets van gebeurd. En wat volgens mij de grootste factor is, is dat dit mensen zijn die heel dicht bij elkaar wonen en ook het feit dat Peerby al verbinding maakt. Toen zei iedereen dat ik deel wilde uitmaken van een gemeenschap die ideeën met elkaar deelde. En dat ze het belangrijk vinden om mensen te vertrouwen. Het is grappig. Dat is een van de dingen die onze leden vaak zeggen, ja, je moet mensen een beetje kunnen vertrouwen. We willen er zeker van zijn dat het vertrouwen gerechtvaardigd is. Maar we gaan er ook van uit, en dit is geen erg populair verhaal, niet erg populair in de handel, maar we gaan ervan uit dat er van tijd tot tijd iets misgaat, dat iemand niet iets terugbrengt.

BK

¿J?

DW

We zijn deze momenteel aan het terugbetalen. Maar dat hoort ook bij het leven ofzo, dat je niet alles 100% kunt afsluiten. En dat kan in het echt niet, op internet denk ik ook niet. Maar we doen ons best om het zo veilig mogelijk te maken.

BK

En voor de profielen waar je meer over wilt weten, zoals Airbnb, zie ik...

DW

...zoals Airbnb of zoiets. Ja, ja, maar onderzoek door BlaBlaCar, een Franse dienst voor het delen van ritten, je kunt carpoolen, eigenlijk carpoolen, via internet toont aan dat als je kijkt naar de top 4 vertrouwensniveaus of iets dergelijks, één is vrienden, twee zijn buren, drie zijn familie en dan vier zijn vreemden. Dus laten we zeggen samen met je vrienden, samen met vrienden, buren zijn de mensen die je het meest vertrouwt. Over je familie.

BK

Ja, dat is geweldig.

DW

Ja, ik denk dat het het grote bandaspect van dicht bij elkaar wonen is dat het erg relevant maakt. Het adagium is beter een goede buur dan een verre vriend. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Als je je buurman bedriegt, moet je elke ochtend als je de deur uitloopt om je heen kijken om er zeker van te zijn dat hij niet op je zit te wachten.

BK

Misschien omdat. Ja, nou, dat klinkt bijna weer als moderniteit, waar een fijne buurt, een goede plek om te wonen, weer bijdraagt ​​aan levensvreugde. Zou dat ook zo zijn, zou het min of meer hetzelfde uitgangspunt zijn? Dat je ook een prettige woonomgeving wilt? Of zie ik dat, maak ik er zelf een goed verhaal van?

DW

Umm ja ik denk dat je je leefomgeving lekker voor jezelf wilt houden.

BK

Houd dus ook je buren vriendelijk.

DW

Ja, dat is het, ja, ik denk het... Ik bedoel, als jij het bent, dan is het, wel, de slimste zet om vriendschap te sluiten met je buren.

BK

Hoewel er in de stad vaak wordt gezegd dat mensen…

DW

...de buren kennen elkaar niet.

BK

Niet echt.

DW

Nee dat klopt. Veel mensen niet.

98

Het gesprek wordt even onderbroken door een inkomende oproep bij Daan thuis.

DW

Ik ben er weer klaar voor

BK

Werven jullie ook actief nieuwe leden en hoe integreer je ze in de Peerby-community?

DW

Ja, dat doen we, omdat we steeds groter proberen te worden, omdat Peerby steeds beter werkt. En omdat we, als we een verdienmodel willen ontwikkelen, veel leden nodig hebben en omdat we gewoon zoveel mogelijk mensen willen delen. Dan heeft het ook de grootste maatschappelijke en duurzame impact.

BK

Denk je dat de omvang van de gemeenschap beperkt is?

DW

Nee, ik denk het niet. Jongens, laten we zeggen dat hoe meer mensen beginnen te delen, hoe dichter we de match kunnen maken. Dus als iedereen ooit lid is, ja, dan kunnen we je echt verbinden met de mensen die links en rechts van je, boven en onder je wonen.

BK

Door de afstand is er eigenlijk al een soort subgemeenschap ontstaan.

DW

Ja, hoe minder mensen in een stad peerby-leden zijn, hoe groter de gemeenschap geografisch gezien zal zijn.

BK

Y.

DW

En in Amsterdam is het vaak echt verderop in de straat of om de hoek dat we een partner vinden.

BK

Dus het groeit hard in Amsterdam?

DW

Ja, het groeit exponentieel.

BK

En denk je dat er nog steeds is, hoe denk je dat ze betrokken blijven bij de gemeenschap? Blijft het een blijvende interesse, of komt het door de vraag of…

DW

Ja, dat komt ook omdat, ja, dat komt omdat we de vraag blijven sturen. Dus bedachten we een mechanisme waarmee mensen als het ware elke keer actief betrokken zijn. We gingen er dus niet vanuit dat mensen naar een website zouden gaan om te kijken of ze iets konden lenen, maar we zouden ze die vraag moeten stellen. En dat het zo werkt, als je, ja, hulp zoekt, kun je het het beste vragen.

BK

Wat kan je er ook aan herinneren dat...

DW

...dat Peerby bestaat...

BK

Wat zet hen aan het denken als ze zelf iets nodig hebben...

DW

... Denk nog eens na. Ja / Ja.

BK

En ik weet niet hoe ver ik kan gaan met mijn vraag over het verdienmodel? Want ik ben erg benieuwd of, eh...

DW

Als je kunt. We zijn momenteel bezig met het creëren van een garantie die er in feite voor zorgt dat op het moment dat u iets koopt, de lener een klein bedrag betaalt om ervoor te zorgen dat zowel de geldschieter als de lener beschermd zijn tegen schade, verlies of diefstal, wat dan ook.

BK

OK.

99

DW

En daar hebben we een marge. En mensen kunnen ervoor kiezen om het te sluiten of niet.

BK

Daardoor blijft het toegankelijk. En kan de uitlener, ja, de uitlener, dat kiezen of de lener?

DW

Ja, zowel de lener als de uitlener kunnen ervoor kiezen. Maar de lener betaalt altijd.

BK

Het is oké ja Ik vind het een intelligent systeem.

DW

Ja ik hoop het. Onze eerste experimenten lijken erop te wijzen dat dit goed gaat. Dat we daar echt meer dan vijftig procent van de mensen voor nodig hebben. Vreemd genoeg is het ook 51 of 52 procent. Wat weer precies overeenkomt met het percentage dat wel wil lenen, maar dan binnen deze bevolkingsgroepen. Ja, dus een kwart van de mensen wil een verzekering. Dat is een vroege gok.

BK

Zou dat ook met vertrouwen te maken kunnen hebben, of is het...?

DW

Ah. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat, vreemd genoeg, mensen gewoon houden van mensen die willen lenen omdat ze de baas worden over de spullen van iemand anders. Soms hoor ik van mensen die bijvoorbeeld een peperdure cameralens van 1500 euro kopen of een racefiets kopen en ineens denken: 'Shit, als ik dit laat vallen of ergens tegenaan stoot met de racefiets, dan ben ik hier verantwoordelijk voor, dus ik heb schade'. Ze houden van dat idee, ja, ze willen die verantwoordelijkheid beschermen.

BK

Y.

DW

En voor de verspreiders, ja, die vinden het natuurlijk fijn als de uitgeleende spullen weer compleet zijn. Ja, is dat vertrouwen? Ja kijk, ongelukken kunnen altijd gebeuren.

BK

Ja, dus het gaat niet noodzakelijkerwijs om vertrouwen, het gaat om mens zijn.

DW

Ja precies. Ze vertrouwen elkaar, maar het is fijn en het scheelt ook, je hoeft geen ingewikkelde afspraken te maken over wat te doen als het misgaat, wie wat betaalt, wat gepast is. Het zorgt er in feite voor dat ze zich puur relationeel tot elkaar kunnen verhouden. Dit beperkt het ongemak van de afspraak. Je moet gewoon socializen. En dat, ja, dat is veel leuker. Een veel leuker onderdeel van contact.

BK

Het lijkt mij dat ik het heel interessant vind dat de grootste drijfveer sociaal contact is. Als ik het goed interpreteer.

DW

Ja, ik denk van wel. Jawel, je wilt niet in een ongemakkelijke situatie terechtkomen, dus je wilt contact houden. Dat kan, dit zal je helpen. Je koopt jezelf een goede relatie met hem. Ze stellen in feite de relatie veilig.

BK

Ja, ja inderdaad. Eens kijken, ik denk dat ik bijna al mijn vragen al heb beantwoord. Wat me ook nieuwsgierig maakt is wanneer het van een idee naar een echt bedrijf ging... want toen je dat idee had, had je toen al het idee dat je er daadwerkelijk een bedrijf mee ging starten, of ging je gewoon doe het omdat het interessant is?

DW

Ik wilde vanaf het begin zaken doen, ja. Ik vind het leuk. Een bedrijf is echt hoe je ervoor zorgt dat je, eigenlijk een bedrijf, een idee verduurzaamt. Doordat het een bedrijf wordt, is er omzet en kun je erop blijven bouwen. Het is eigenlijk een eh...

BK

En je kunt er tijd aan besteden die je anders aan iets anders zou moeten besteden.

100

DW

Ja precies.

BK

Tijd besteden. (Birte kijkt naar de quiz) Ik denk dat ik alle vragen heb gehad behalve denk je dat Peerby vals speelt, voor jou of...?

DW

val? Het verdienmodel dat we ons voorstellen mislukt uiteindelijk. Dat er uiteindelijk niet genoeg mensen zijn die dat echt willen. Of niet vaak genoeg. Ah. De twee eigenlijk. Omdat beide betekenen dat we niet genoeg konden verdienen om te overleven.

BK

Ontwikkelings- en onderhoudskosten zijn simpelweg te hoog.

DW

En wat goed is om te vermelden is wat we op de lange termijn willen qua verdienmodel. Zien. Eigenlijk wil ik het heel graag circulair maken. En daarmee bedoel ik uiteindelijk dat we een soort Spotify voor dingen zijn geworden. Als je een oefening nodig hebt om alleen maar een vergelijking uit de bus te halen, moet het als een bus zijn. Gewoon, hey, je kunt instappen als je vervoer nodig hebt en uitstappen en de rit betalen. En zo hoort een drill eigenlijk te zijn. Dus in de eerste plaats willen we mensen laten wennen aan het feit dat als ze iets nodig hebben, ze niet naar de winkel hoeven te gaan, ze hun telefoon kunnen pakken en die naar hen toekomt. Dan willen we dat ze eraan wennen om er een klein bedrag voor te betalen. Zodat je deze boormachine uiteindelijk niet meer koopt, maar beoordeelt op zijn prestaties. U betaalt per gat, per uur, per dag of per abonnement en wij willen er zeker van zijn dat de fabrikant van de boorinstallatie eigenaar is van de boor. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat de fabrikant verantwoordelijk blijft voor wat hij doet. Dat verbetert uiteindelijk het product en maakt het duurzamer en recyclebaar enzovoort.

BK

Het is eigenlijk een heel andere situatie. Nou ja, niet het uitgangspunt, maar een ander model, echt anders toch? Naar...

DW

Ja, je zou kunnen zeggen dat als je kijkt naar de hele levensduur van een boormachine, nu voor het grootste deel, laten we zeggen dat bijna het volledige bedrag vooraf is betaald en kleine risico's door ons worden afgehandeld. Kortom, als je je hele leven in deze oefening steekt, als je bijvoorbeeld een klein beetje van dat geld erin stopt en het uitspreidt en een beetje risico neemt, heb je in wezen hetzelfde model. Dus eigenlijk is het tijd om te betalen en, nog belangrijker, om het apparaat te bezitten.

BK

Alleen sociale ontmoetingen?

DW

Wat ik wil, is dat deze sim gewoon door een gemeenschap circuleert. Dus als je het nodig hebt, komt het naar je toe, of je haalt het op bij je buren en de volgende persoon die het nodig heeft, komt het bij je ophalen.

BK

Het is dus niet de schuld van de producent of een inzamelpunt.

DW

Nee, het is gewoon in de buurt.

BK

Dus laten we zeggen dat je het een jaar bij je houdt, zou dat ook kunnen gebeuren?

DW

Ja, als niemand het nodig heeft, kan het bij je blijven. Tenzij dat erg ongemakkelijk is, dan ja, maar ja.

BK

En zou dit naast elkaar kunnen bestaan ​​zoals het nu is en...

DW

Ja, ik denk van wel. Ik denk dat er altijd dingen zullen zijn die je wilt.

BK

Ja, want mensen willen ook dingen kopen en bezitten.

hebben.

101

DW

Ja, hoewel ik denk dat het steeds minder wordt als je naar de nieuwe generaties kijkt, dat mensen er steeds minder om geven iets te hebben waar 20/30 jaar geleden een auto veel zei over wie je was en nu is het gewoon iets? degene waarmee je van A naar B kunt komen en waar je liever niet teveel aan hebt omdat je dan de parkeerkosten moet betalen.

BK

En het zou in dit geval ... Ja, het lijkt me een heel interessant concept, ook het andere model zoals je het uitlegt. Maar dat kan ik me nog steeds moeilijk voorstellen met veel dingen, want natuurlijk heeft iedereen nu iets anders en iedereen heeft andere dingen... komt dat door jouw management? Dat je ervoor zorgt dat het hele dossier bij iedereen aanwezig is...

DW

Ja, dat is een van de ideeën die we hebben en het gaat vooral om dingen die je maar af en toe nodig hebt. Maar dat, maar misschien kun je een peerby-kampeerabonnement nemen en dan heb je de hele zomer tenten en luchtbedden en slaapzakken, ik weet het niet, zoiets.

BK

Dat staat nog open.

DW

Dit alles moeten we nog verkennen, ja we moeten uitzoeken hoe de toekomst eruit ziet. We geloven niet dat we de toekomst kunnen voorspellen, alleen dat we langzaam kunnen uitzoeken hoe die eruit ziet en die proberen te volgen.

BK

En dan heb je plannen voor hoe het zou kunnen verlopen.

einde gesprek.

102

BIJLAGE I – INTERVIEW MET HANS VERMEULEN Deelnemers: Hans Vermeulen (HV) en Birte Ketting (BK) Bedrijf: DHE Datum: maandag 23 december 2013 Plaats: DHE-kantoor, ToIhuisweg 2, Amsterdam

opening van het gesprek. voor Christus

En dan kan het handig zijn om eerst te vertellen hoe je bij het project betrokken was.

hoog voltage

Ha. Als Architekt.

[gelach] bk

Sterker nog, hij had het verwacht.

hoog voltage

Eigenlijk is het… living in community een heel bijzonder project, het is een van de grootste woongroepsprojecten in Europa, naar mijn mening de grootste van Nederland. Het bestaat al sinds eind jaren '70, '81, maar de groep bestaat, of in ieder geval het idee in de groep en de idealen zijn er al sinds de jaren '70. Daarna bouwden ze het op met een naamloze vennootschap, dus het is eigendom van de naamloze vennootschap en de vereniging Vida Comunal. verhuren

BK

OK. De vereniging huurt het gehele pand.

hoog voltage

Nee, met aparte contracten

BK

OK

hoog voltage

Ja, dus iedereen heeft een apart contract met het bedrijf. Toen we daar aankwamen was er veel chaos omdat iedereen boven op elkaar leefde en na 20 of 30 jaar was het eigenlijk een beetje verwarrend geworden. Dus het bedrijf wilde echt van hem af. Want het zag er van binnen toch niet half ingestort uit. Er was alles, je had echt een ondersteunend facilitair principe, dus het gebouw stond los van de faciliteit, dus alle toiletten waren van plastic, de toiletten waren van plastic, en er waren echt een soort caravans, en alle muren moesten worden mobiel, dat was het ideaal. Pas toen ze het hadden gedaan, kon men zijn hand tegen de muur leggen.

BK

want oh ja

hoog voltage

Dus er waren veel leuke dingen om over na te denken, hoe te leven, in dat project zelf werkte het gewoon niet zo goed meer. Achterstallig onderhoud, wat natuurlijk leidde tot een negatieve spiraal. Alleen waarvoor het bedrijf het wilde slopen, alleen wilden de overgebleven bewoners het niet. Er was dus een soort patstelling. Dan gaan we meestal naar binnen. En toen zeiden we tegen de groep, ze kunnen het natuurlijk afbreken, maar dan breken ook de sociale structuren af. En dat is een deel van het kapitaal dat je hebt. En als ze het afbreken, zullen ze waarschijnlijk een generiek huisvestingsprogramma herbouwen, want dat is de markt, dat is de manier waarop de markt werkt.

BK

Y.

hoog voltage

Tijdens je verblijf hier heb je een unieke kans gehad om met een groep bewoners mee te werken aan de transformatie van een grotere wijk. Het gaat er echt om samen te herontdekken wat coëxistentie is voor de 21e eeuw.

BK

Hoewel ja.

103

hoog voltage

Ja, wat natuurlijk een beetje raakt aan het vraagstuk van de zorg, dus hoe woon je, hoe zorg je voor jezelf, hoe woon je langer thuis, en dan kun je in een bepaalde woonomgeving ook voor elkaar zorgen gebied? Het mooie was dat doordat het als geheel was georganiseerd, alle delen van de wijk Nieuwegein in één vereniging, ze niet alleen de woongroep deelden, maar ook de kroeg deelden met alle woongroepen of huizen of units. of eenheden. , en de werkplaats en een winkel en…

BK

ok, echt ach...

hoog voltage

Alles was georganiseerd rond drie grote binnenplaatsen, zodat het ruimtes en functies op veel verschillende niveaus deelde, van het huis tot het blok tot de buurt. Bijna op het niveau van het toilet. Maar sommigen hadden dat niet, dus hadden ze gewoon een studio, hun eigen studio, en dan deelden ze de tuin en maakten ze deel uit van de kroeg en het hele gemeenschapsleven, zo je wilt. En eigenlijk, van daaruit dachten we goed, je hebt eigenlijk veel meer soorten producten nodig, huishoudelijke producten, om mensen ouder te laten worden, want dat bleek niet te werken in een levende poel.

BK

Want hoe oud, eh, waren ze...?

hoog voltage

Nou, dat waren er tot en met 55, alleen waren er veel trappen.

BK

Wel ik.

hoog voltage

Eigenlijk eengezinswoningen plus nog vier boven, noemden ze het [zegt hij lachend], type appartement van vier verdiepingen. Maar er was geen lift.

BK

Dit is natuurlijk voor ouderen...

hoog voltage

Er waren dus maar heel weinig gelijkvloerse woningen. Enerzijds werd de groep ouder, maar werd juist geconfronteerd met het feit dat het niet helemaal zeker was in hun leven, terwijl ze eigenlijk wel verder wilden leven. Een ander ding dat de groep is tegengekomen in deze periode die ze over 30 jaar hebben, is dat wanneer je een kind hebt dat in een groepshuis zit, je ineens 8 ouders hebt.

BK

Y.

hoog voltage

Zoveel mensen die een kind krijgen, kinderen die uiteindelijk het project worden, die het project verlaten voor een twee onder één kap met een afgesloten achtertuin. Wat ze eigenlijk niet wilde, maar toch. Dus het bleek technisch experimenteel te zijn, of hoe je het zou zeggen, mensen leerden dat de live band niet altijd het perfecte project of product was. Daar was gewoon niet veel aan te veranderen. Dus van al deze leerpunten en verlangens hebben we een geheel, ja, een aantal verschillende manieren van samenleven.

BK

Hoe zit het met de verschillende woningtypes? Of appartementen?

hoog voltage

Uhm, nou verschillende soorten, wat voor senioren, dan voor senioren hebben we een lift geplaatst zodat je met een rolstoel op diverse plekken kunt komen en dan kunnen de senioren kiezen voor bijvoorbeeld een woongroep of een eigen privé ruimte. Studio waar de zes een logeerkamer en wasruimte delen.

BK

Y.

hoog voltage

En een ander type is meer gericht op jongeren, waardoor je zowel een grote keuken als je eigen studio deelt. Er zijn hele kleine eengezinswoningen voor alleenstaande ouders met kinderen.

BK

Y.

104

hoog voltage

Er zijn ook hele grote huizen voor een hele grote familie. De woongroep is er ook, maar dan met iets meer badkamer- en toiletfuncties.

BK

En het gedeelde huis is dat iedereen een kamer heeft, maar al het andere wordt gedeeld?

hoog voltage

Ja, dat je eigenlijk een soort eigen slaapkamer hebt, maar achter dezelfde voordeur deel je ook nog een woonkamer, een keuken, een badkamer en een toilet.

BK

Het is oké ja Ja, en dit is anders dan jongeren voor…

hoog voltage

Ja, want dan heb je je eigen unit onder één dak, oftewel een gemeenschappelijke ingang, dus eigenlijk deel je het trappenhuis, en dan heb je een woonkamer beneden in het trappenhuis, maar nee, daar moet je heen. Dus als je je niet iemand anders voelt, kun je in je eigen unit blijven.

BK

Want er zijn allemaal...

hoog voltage

Omdat het alle functies bevat.

BK

Wel ik. Ah oké ik.

hoog voltage

Er moesten dus veel veranderingen worden overwogen, wat wordt gedeeld, wat is privé, wat heb je nodig en wat is nu en waarschijnlijk in de toekomst nodig. En op basis daarvan denk ik dat we vandaag ongeveer 20 verschillende typen in GW hebben.

BK

Er zijn veel meer

hoog voltage

JJ

BK

En is dit alles aangepast aan jouw wensen, laten we zeggen, heb je alle huidige bewoners kunnen ontmoeten of zijn de bewoners ook vertrokken en...?

hoog voltage

Er zijn er ook een paar vertrokken, maar er zijn er nogal wat gebleven, en ook oudere mensen of mensen die het project in het verleden hadden verlaten, zijn teruggekeerd naar het project.

BK

Oke dat is cool.

hoog voltage

Ja, ja, behalve de nieuwe.

BK

En waarom, wat is, laten we zeggen, wat trekt hen aan, wat trekt hen aan, uh, tot samenleven?

hoog voltage

Over het algemeen?

BK

¿J?

hoog voltage

Uhmm, nou, je weet met wie je hiernaast woont.

BK

Eigenlijk is het contact tussen...

hoog voltage

Y.

BK

Wat meestal gebeurt in de stad, is dat je je buren niet kent.

hoog voltage

Ja, ik denk van wel. En dat je eigenlijk meer ruimte hebt dan je hebt, dus omdat je dingen deelt die je meer kunt gebruiken, heb je eigenlijk meer ruimte dan je in je eentje zou kunnen oplossen.

105

BK

Y.Y, kan meer doen ehh

hoog voltage

Dat je de beschikbare ruimte slimmer gebruikt.

neger

Want hoe zit het met deze kroeg en deze winkel? Was dat, was dat, was dat echt een coöperatief idee, nietwaar?

hoog voltage

Nee, zo was het nu eenmaal, het was meer het begin van het buurthuis want er zat echt geen businessmodel achter.

BK

Oké maar. ..

hoog voltage

Allemaal omdat er een club was en dan waren er binnen de club werkgroepen, commissies, zoals de kroegcommissie, de filmcommissie, de badmintoncommissie, de tuincommissie, tja, hoe organiseer je een vereniging? Land.

BK

Y.

hoog voltage

Dan is er een bestuur en dan een algemene ledenvergadering...

BK

Vrijwilligers, hm.

hoog voltage

Ja, dat was dus grotendeels op vrijwillige basis, ja. Dat was dus eigenlijk de huiskamer van het hele project, de kroeg.

BK

Ja, en oké, een vereniging verhuurde dit aan het bedrijf, maar alle bewoners waren lid van de vereniging en...

hoog voltage

J

BK

Een huurovereenkomst met het bedrijf.

hoog voltage

Y.

BK

En wie bepaalt wie er binnenkomt, de vereniging?

hoog voltage

Ach, de club.

BK

OK. en hoe he?

hoog voltage

In overleg met de samenleving.

BK

OK. Maar, en ook met hem, de eenheid met ons allemaal?

hoog voltage

Uh, dat kan natuurlijk in een live pool, de live pool bepaalt wie er binnenkomt.

BK

Oké, pro hè.

hoog voltage

Maar ik denk dat de club de mogelijkheid heeft om op hun site te adverteren, dus de toename komt van hun kant en niet van het huisvestingsnetwerk of iets anders. Alleen als er niets in gaat, dan gaan, dan kan het gevuld worden.

BK

Maar dat was waarschijnlijk niet na een verbouwing.

hoog voltage

Nee, want het ging heel snel, het liep eigenlijk vol. Grote wachtlijst.

BK

¿J?

106

hoog voltage

NEE.

BK

Echt?

hoog voltage

Y.

BK

Geweldig.

hoog voltage

Ja, dus het was eerst half leeg toen we binnenkwamen en toen het werd afgeleverd, zat het in een doos. Of druk, het was gewoon vol. Het bleek dat er ook vraag naar het product is.

BK

Dus alle mogelijkheden die je...

hoog voltage

Y.

BK

Want dan heb je ook nagedacht over hoe deze vormen van samenleven werken.

hoog voltage

Ja, ja, je hebt eigenlijk vier basistypen. De ene is de live groep waar je echt alles deelt. Twee is de studio, waar je soms je eigen minihuisje hebt en dingen deelt onder één dak of achter de voordeur, dat is community, dat heet shared living. Geloven.

BK

Geef me een "oké.

hoog voltage

Ja, en dan heb je de eigenlijke eengezinsoptie, dus op huisniveau deel je niet zo veel, alleen de tuin en de rest van de gemeenschapskenmerken van de buurt. En er was nog een vierde type, maar dat was meer omdat ook een welzijnsorganisatie, humanitas, in een deel van het project woont.

BK

Wel ik.

hoog voltage

En ze zijn een type, ja dat zullen ze wel, dus begeleid wonen, dus zij, veelal jonge mensen, hebben een eigen studio, maar het is eigenlijk een heel groot huis met begeleiding.

BK

OK. Dit is eigenlijk begeleid wonen.

hoog voltage

Ja, ja, dat waren de vier jongens en we hebben de nummers tussen die jongens een beetje veranderd tijdens het project. Dus een wooncluster was in het begin een beetje groot, het kromp een beetje tijdens het project en eengezinswoningen krompen een beetje en het gemeenschapsleven groeide eigenlijk een beetje en differentieerde zich in oudere mensen die een kamer deelden met gasten en een wasserette en jongeren. . Individuen en families, dus er zijn veel variaties en subtypes.

BK

Want het is ook zo ingedeeld dat het kan afwijken, of er komt een plek in een groepswoning vrij en dan kom je in een groepswoning en is er plek...

hoog voltage

Ja, zo werkt het plus ja. Dus wij eigenlijk...

BK

Dus de schuifwanden die…

hoog voltage

Nee, we hebben alle bewegende muren weggegooid en muren gemaakt waar de basis niet uitsteekt, maar een beetje uitsteekt. Je ziet dus niet alle leidingen.

BK

Y.

hoog voltage

En dat je ook nog een fotolijstje kunt ophangen als je wilt, want dat lukte ook niet.

107

BK

En een echte muur zonder eh...

hoog voltage

Eigenlijk een echte muur hebben, ja. Dit komt de geluidsisolatie ten goede. Wat ook de privacy ten goede komt. We proberen ook het aantal vierkante meters tussen de dragende muren zo efficiënt mogelijk te verdelen, omdat we veel van de gangen hebben verwijderd die in het project zaten, mijn hemel, ontworpen door zo zeg maar.

BK

Dus in werkelijkheid bleven alleen de muren over, de dragende muren.

hoog voltage

Uiteindelijk hebben we gewoon de dragende muren laten staan, alles verwijderd behalve een laag beton, alle gevels afgepeld, alle daken afgepeld en deze laag vervolgens van binnen helemaal opnieuw ingericht. En dat komt ook overeen met de idealen van vroeger dat je bagagerek geïntegreerd is. Dus we hebben eigenlijk een nieuwe inbouw geïnstalleerd, een nieuwe inbouw plus, als je wilt. [Lacht] Ook een hele façade, ja.

BK

En wie deed dat uiteindelijk omdat de vraag uit het samenleven of uit de groep kwam?

hoog voltage

Nee, de vraag of het bedrijf ons heeft gevraagd omdat het een probleem had.

BK

OK. En niet zozeer omdat...

hoog voltage

Omdat zijn onroerend goed niet winstgevend was.

BK

Ja, en niet zozeer om weer samen te leven?

hoog voltage

Op zich niet. Ze wilden gewoon...

BK

Maar je hebt…

hoog voltage

Ja, maar toen zeiden we: we denken niet dat je het moet afbreken, maar je moet nadenken over wat je nu hebt en kijken hoe je een nieuw product kunt maken door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande ...

BK

Ja, want je zei net dat je al kapitaal hebt van de bewoners die er waren, maar wat bedoel je daar precies mee?

hoog voltage

Ja, huisvesting gaat natuurlijk verder dan de stenen en wat je in je gebouw hebt, vooral als bedrijf als je erin slaagt een groep bewoners te organiseren om echt om, uh, om het echte werk te geven Erfgenaam, ja Bereken je voordeel! Ik moet zeggen?

BK

Wil je dus zelf voor een mooi huis zorgen, dan wordt dat beter geregeld dan wanneer je er zomaar willekeurige huurders in zet.

hoog voltage

Y.

BK

Ja dat is het, hé.

hoog voltage

Dus, met wat ze hebben, kijk in Amsterdam, ze hebben veel vastgoeddruk, dus alles gaat goed.

BK

Y.

hoog voltage

Maar in Nieuwegein wil je soms leger zijn dan ooit.

BK

Ja, Anneke, ja. Niet dat.

108

hoog voltage

Dat is dus het sociaal kapitaal dat je inzet van de georganiseerde bewoner. En ik vond het goed dat ze, omdat ze zich hadden georganiseerd, ook gesprekspartners waren voor de Groep en voor ons. Omdat je niet met iedereen afzonderlijk spreekt.

BK

Meisje

hoog voltage

Het laat dus echt zien dat hoe je jezelf organiseert er veel toe doet. En een VvE is vaak georganiseerd rond een iets kleinere unit, en dat waren het eigenlijk 150 units. Dat is erg leuk.

BK

En met wie heb je gepraat, want ik kan me voorstellen dat je niet met alle buren hebt gesproken...

hoog voltage

Nee, dat werkte met een eh, hoe heet dat, een representatieve groep.

BK

Wel ik.

hoog voltage

Vooral de mensen die graag meededen. Ongeveer 15 man. En dus hadden we één-op-één gesprekken, dus gingen we koffie drinken en leerden we het project kennen vanuit zijn standpunt. In zijn huis. En van daaruit organiseerde hij een reeks werksessies over wat je zou kunnen doen als je bepaalde verlangens als uitgangspunt neemt. Aanvankelijk was er ook vraag naar uitbreiding van het project en nieuwbouw en dat allemaal vanwege de…

BK

…Crisis…

hoog voltage

Eigenlijk voor de crisis. Maar het project werd als het ware in stand gehouden, zelfs tijdens de crisis. Dat is geweldig.

BK

En voor de bewoners?

hoog voltage

Nou, uiteindelijk hebben we een beetje teruggeschroefd, we hebben het eigenlijk een beetje eenvoudiger gehouden. Maar ik denk dat dat uiteindelijk heel slim was.

BK

En mensen wonen al een paar jaar ergens?

hoog voltage

Nee, we hebben ook het bouw- en verhuisproces zo georganiseerd dat mensen maar één keer hoeven te verhuizen.

BK

het is goed wauw Dus het leek bijna meer op...

hoog voltage

Het is een logistiek...

BK

Y.

hoog voltage

plannen en

BK

Een heel andere manier van ontwerpen dan...

hoog voltage

Nou, wat je vaak hebt, is dat je mensen verhuizen en dan komt 30% terug.

BK

Wel ik.

hoog voltage

Dit zijn bijvoorbeeld de statistieken van westerse tuinsteden.

BK

Y.

109

hoog voltage

Want dan denken mensen dat het oké is om daar te blijven.

BK

Ja, en verhuizen is veel werk, dat wil je niet.

hoog voltage

Ja, maar dat stort dan in elkaar, vernietigt eigenlijk de sociale structuren.

BK

En een deel ervan was al leeg, dus er was plek.

hoog voltage

Ja, het swipe-systeem is dus al gemaakt door Back Maintenance. Dat was in principe een voordeel, ja. slaat.

BK

Y.

hoog voltage

Maar het was jammer dat je tijdens die werksessies en dan voorbeeldprojecten met ze doorloopt en eigenlijk een bijna leerzaam pad hebt waarbij het bedenken van een plan de katalysator is waardoor je gewoon stappen zet. Daarnaast is het ook het communicatiemiddel tussen de wensen van de corporatie enerzijds en de wensen van de gemeenschap anderzijds en de wensen van de bewoners.

BK

Maar namen hij en de gemeenschap deel aan de gesprekken?

hoog voltage

Y.

BK

Ok, niet alleen de lokale bevolking, maar alle…

hoog voltage

Nee, nee, dat was het altijd, tijdens de samenkomsten waren er altijd mensen van het lichaam en de kerk. En als er dan een bepaald keuzemoment was, werd die aan de voltallige ALV gepresenteerd en werd er gestemd.

BK

En hoeveel impact of impact had je met de ideeën die je op tafel bracht?

hoog voltage

Uh, nou, omdat je ontwerpt en laat zien wat er mogelijk is en wat niet, en je zegt, nou, we denken dat we die beslissing moeten nemen, want dan kunnen we dit en dit en dit intact houden.

BK

Y

hoog voltage

Dat is de meerwaarde voor jou als ontwerper in zo'n traject.

BK

Y.

hoog voltage

En uiteindelijk ben jij de blijvende factor.

BK

Hij doet.

hoog voltage

Voor zes jaar.

BK

Zes jaar, zes jaar?

hoog voltage

Y

BK

En dat van start tot oplevering?

hoog voltage

Dat is van begin tot eind, ja. Daar springen we niet altijd even intens, maar in het begin was het best heftig.

BK

is dat lang voor jou Of duren projecten vaak zo lang? De graphics zijn natuurlijk vaak kort.

110

hoog voltage

Architectuurprojecten duren meestal lang, ja.

BK

Ja, natuurlijk gaan de jaren voorbij.

hoog voltage

Dit zijn complexe processen.

BK

En wie nam de uiteindelijke beslissingen? Is dat hem?

hoog voltage

Het moet immers gefinancierd worden. Dus uit de planning komt een budget en een bouwteam en daar komt, ja, dit resulteert in een investeringsbehoefte en er moet een besluit worden genomen door hem, in dit geval de RVC van de groep.

BK

Ok, ja, dus dit is het bedrijf dat aan het einde van de...

hoog voltage

Ja, degene die de investering overneemt. In dit geval.

BK

Dus het proces was echt heel open, zoals...

hoog voltage

Y

BK

.. bijeenkomen. En afgezien van de verbouwing is het verdienmodel erachter natuurlijk alleen de huur van de AG aan het gedeelde appartement en het gedeelde appartement is precies dat, een extra, laten we zeggen, je maakt geen winst, oké?

hoog voltage

Meisje

[Mixto] BK

Het is gewoon een sociaal voordeel, om zo te zeggen.

hoog voltage

Nou ja, voordelen. Zodat veel mensen heel comfortabel wonen.

BK

Ja, en dat komt uiteindelijk ook de gemeenschap ten goede...

hoog voltage

Maar in die zin is het geen coöperatie die als het ware het hoofd boven water houdt.

BK

Nee nee.

hoog voltage

Dus als je kijkt naar wat we hier als coöperatie proberen te doen, wordt het eigenlijk deze risicovolle deelname.

BK

Ja, ja, en dat is de huur. Het is altijd met gedeelde appartementen, weet je? Of is het, was dat specifiek met…

hoog voltage

Ik geloof dat samenwonen vaak een huursituatie is.

BK

OK

hoog voltage

Dus met één, toch met één partij.

BK

Y.

hoog voltage

Ja, dat is ook goed. Of je ziet tenminste dat een van de redenen waarom bedrijven bestaan, is om betaalbare huisvesting te bieden.

111

BK

Y.

hoog voltage

En het mooie van dit model is dat het ook laat zien dat mensen zich ook binnen deze sociale klasse kunnen organiseren.

BK

Ja en ook...

hoog voltage

Want er wordt vaak gezegd, ja, alles wat je doet is prima met je beste, goed georganiseerde mensen die het ook echt kunnen, maar hoe werkt dat nou? Maar dat laat zien dat het al gebeurt, je weet dat het niet zo is, dat mensen dat niet kunnen.

BK

Nee. Denk je dat het voor iedereen zal werken?

hoog voltage

Waarom niet?

BK

je zou het niet weten...

hoog voltage

Ik denk dat sommige mensen niet in die configuratie zouden willen leven, maar het is een keuze. Dat is meer, of je het nu wilt of niet. Het is niet dat je het wel of niet kunt.

BK

En het is ook bijzonder omdat het natuurlijk vaak om sociale huur gaat, de huizen worden gewoon bewoond omdat mensen het gevoel hebben dat ze geen eigenaar zijn en er minder om geven, en dat wordt natuurlijk heel erg vermeden als mensen het meer krijgen betrokken. .

hoog voltage

Je krijgt een soort eigendom, dat doe je.

BK

Ja, terwijl uiteindelijk...

hoog voltage

Terwijl je huurt, maar dat, ja, dat hoeft niet ergens tegen te zijn, het hoeft natuurlijk ook niet echt ergens tegen te zijn, als je iets huurt kun je je net zo goed voelen als eigenaar.

BK

Ja, of je wilt er goed voor zorgen omdat je daar wilt blijven, je wilt mooi blijven, ja. Heb je ook de gemeenschappelijke ruimte, de tuin en...?

hoog voltage

Nee, ze hebben het zelf gedaan, ze hebben ermee ingestemd.

BK

oke oh dit zal gewoon..

hoog voltage

We hebben ervoor gezorgd dat deze tuinen openbaar bleven.

BK

En niet van de aansluiting bij bepaalde huizen.

hoog voltage

En hij behoorde niet tot een bepaald huis. Dat zijn de basisprincipes.

BK

en zo is het

hoog voltage

Ja, zegt hij, het is eigenlijk op 3, uh, er zijn eigenlijk 3 spaties.

BK

(Video) Effective Literature Search: How to Export articles from Web of Science & analyse the data

Zo ontstaan ​​de binnentuinen, zeg maar een soort grote binnentuinen.

hoog voltage

Y.

BK

En zijn ze ook toegankelijk voor alle drie de blokken? Tuin één is voor uh...

112

hoog voltage

Nou, tuin 1 is wat meer voor blok 1 en tuin 2 is wat meer voor blok 2.

BK

Maar jij

hoog voltage

Je mag binnenkomen. Als je daar nu heen gaat, kun je direct naar binnen. Maar natuurlijk was er discussie over hoe erg dat wel of niet dicht moest. Goed dat..

BK

Ook voor

hoog voltage

Dit is meer een discussie, alleen een veiligheidsdiscussie.

BK

Ook voor buiten de gemeenschap, laten we zeggen buiten de gemeenschap wonen...

hoog voltage

Ja, ja, want er is ook een openbare wandelroute door het gemeenschapsleven.

BK

Oh! Welk plezier.

hoog voltage

Y.

BK

Ja, dacht ik, ik hoopte dat het weer een gesloten plek zou zijn, maar daarom is het alleen openbaar.

hoog voltage

Nee, nee, het is vrij open, ja. Er is geen hek, nou ja, er zijn nogal wat meer hekken dan... Maar dat is meer om de tuinen in te gaan.

BK

En waarom zijn ze uiteindelijk gekomen?

hoog voltage

Nou, omdat de achterdeur vaak zo'n ongedwongen achterdeur is.

BK

Dat is wat het leuk maakt om uit elkaar te gaan.

hoog voltage

Die vaak open is.

BK

Ja, en dan meer voor de buitenkant dan voor het samenleven van binnenuit.

hoog voltage

Ja, ja, het gaat er dus meer om de achterdeur open te houden binnen de gemeenschap.

BK

ja, buiten ..

hoog voltage

Door de buitenschil wat toegankelijker en minder toegankelijk te maken.

BK

Ah. En hoe denk je dat dit gemeenschapsgevoel wordt bevorderd? Of onderhouden?

hoog voltage

Ja, omdat ze een club zijn. Zo hebben ze een bestuur en commissies en algemene vergaderingen en organiseren ze dagen en cursussen tuinieren en volleybal.

BK

Maar als je in zo'n gezinswoning woont en je denkt dat alles in orde is, kun je er dan weer uit of halen ze je weg?

hoog voltage

Ja, je kunt er wat meer of minder bij betrokken zijn denk ik.

[mixto] BK

Maar u beslist zelf of u mee wilt doen.

hoog voltage

Maar je kiest ervoor om daar te zijn, en je gaat ook door die stemming, als je wilt, van de gemeenschap.

113

Leven. voor Christus

Want weet je, heb je ooit eerder in zo'n proces van instroom gezeten?

hoog voltage

Meisje

BK

Of dat nu echt betekent dat je alle bewoners van huh...

hoog voltage

Einzel...

BK

Ik stel me een soort opstelling voor in een slaapzaal.

hoog voltage

Nee, ik weet niet zeker hoe dat werkt. Maar dat zie ik ook.

BK

dat echt..

hoog voltage

Y

BK

gastheer is.

hoog voltage

Ja, en dit varieert afhankelijk van het type appartement. In de community is het natuurlijk veel intiemer als iemand bij je komt dan in…

BK

Y.

hoog voltage

…dat je alleen een logeerkamer deelt met deze persoon.

BK

Y

hoog voltage

En minder als je alleen het terras deelt met deze persoon.

BK

en en

hoog voltage

Er is dus een overlap. Maar ik weet niet precies hoe ze het doen, ik denk ook dat het huis voor huis is, of huis voor huis, want eigenlijk hebben we brede, hele grote huizen, met een voordeur en daarachter 5 of 8 kleinere huizen, en Ik denk dat het van huis tot huis anders geregeld is. Ze hebben ook allemaal een andere, ze hebben allemaal namen. Zo heeft elk huis een naam. Dus de ketel en dat ehhh ik herinner me ze niet allemaal...

BK

Meisje

hoog voltage

... maar zulke namen. Je woont dus eigenlijk in een heel groot huis.

BK

En als het ware maar één hoofdadres?

hoog voltage

Ja, ik geloof dat je je eigen mailbox hebt... Je hebt je eigen mailbox.

BK

Het is dus gedeeltelijk openbaar, met dit trottoir dat er doorheen gaat, en alleen van buitenaf heeft het echt zijn eigen...

hoog voltage

Ja, je hebt echt heel brede huizen met 2 beuken, 12, 13 meter 20 breed, en er is een deur in het midden, een kamer, een toegangsdeur en daarnaast zes of acht brievenbussen.

BK

Zoals een galerij...?

hoog voltage

Uh, nou, als een landhuis, als je wilt. Ja, je kunt er meer van maken, dus het is een begane grond, en dan ga je gewoon via een trap naar binnen.

BK

En verder, eh, ja.

hoog voltage

En als het een groepswoning is, dan is het eigenlijk de gang van de groepswoning, waar je zo in de keuken en woonkamer komt.

BK

Dus de voordeur is echt de voordeur en...

114

hoog voltage

Ja maar

BK

anders staan ​​er nieuwe achter de deur.

hoog voltage

Ja, maar zelfs als ze in een gedeeld appartement zijn, hebben ze allemaal een voordeur, maar dat is vanuit de slaapkamer/woonkamer. Privéslaap, privékamers.

BK

Y.

hoog voltage

Dit zijn dezelfde principes als voor de voordeur.

BK

OK.

hoog voltage

Alleen wat je deelt is wat groter, achter de voordeur.

BK

Y.

hoog voltage

¡Lindo!

BK

Ja, het klinkt best goed. Het lijkt me ook erg leuk om eraan te werken en te kijken hoe het werkt, zeker als er al bewoners zijn. Denk je dat het veel groter had kunnen zijn?

hoog voltage

Mmm.

BK

Dat zijn er nog zes...

hoog voltage

Ja, goede vraag. Ik weet niet of zo'n associatie bestaat, ik denk dat je denkt dat er een maximum aan associatie is. Anders wordt het op dit niveau weer een wijk.

BK

Ja, want er is automatisch een…

hoog voltage

Dus ik denk dat 150 redelijk goed is, wat werkt.

BK

Ja, maar het is groot.

hoog voltage

En dan kom je op een schaal die iets meer is dan een blok CPO, laten we zeggen, collectief particulier graan in opdracht.

BK

Particulier collectief….?

hoog voltage

Klantenkring…

BK

En dus…?

hoog voltage

Dat betekent dat je de grachtengordel variant of de Almere variant hebt, dus je koopt grond en bouwt daar je eigen huis op.

BK

Y.

hoog voltage

En dan, maar dit is echt voor één, ja voor één eigenaar. In de stad is het wat lastiger, of je moet veel geld hebben en er zijn niet zoveel panden.

BK

Meisje

hoog voltage

En we moeten opstaan.

neger

Y.

hoog voltage

Of we moeten iets compacter en compacter bouwen. Dus dat kan jij ook, dat proberen ze met collectieven. Zodat u particuliere bulkbestellingen heeft. Dan wordt het collectief opdrachtgever.

BK

van een…

115

hoog voltage

Ontwikkeling.

BK

Y.

hoog voltage

Maar dat zijn vaak geen 150 man.

BK

Nee, eigenlijk is er...

hoog voltage

Dat is vaak wel 20 of meer boven het maximum.

BK

En volgens mij zijn er al veel?

hoog voltage

Y.

BK

Want het is maar een huis he met vier he...

hoog voltage

En dan deelde je echt gewoon een groot blok of een heel groot herenhuis, of nou ja, je gaf het een naam en het leuke eraan is dat het deel uitmaakte van drie binnenplaatsen, een straat, een openbare straat en toen...

BK

Ja, niet alleen daarom...

hoog voltage

Een institutionele feestverhuur met assistentiewoning, plus kroeg, plus bioscoop, plus werkplaats.

BK

Y.

hoog voltage

En dan kom je ineens op een heel andere schaal, waardoor de straat onderdeel wordt van het project.

BK

Y.

hoog voltage

Door het op deze manier te organiseren, voelt alles als van jou.

BK

Y.

hoog voltage

Dat is natuurlijk fijn. Ik denk dat dat het leuke eraan is, je maakt de korrel gewoon groter, je kunt verder denken dan het bouwen zelf.

BK

En denk je dat mensen er ook een probleem mee hebben om het nooit volledig te bezitten? Dat ze het altijd met iemand moeten delen? Dan voelt hij zich deels van zichzelf en deels ook van anderen.

hoog voltage

Ja, ja, ik weet het niet. Als je dat denkt, zou je daar misschien niet moeten wonen, denk ik.

BK

Y.

hoog voltage

Y

BK

Ja, dat niet, hmm.

hoog voltage

Als je op een onbewoond eiland wilt wonen, moet je niet op GW wonen.

BK

Nee, dus als je daar niet tegen kunt, als je het zelf wilt hebben, dan kun je beter je eigen huis kopen.

hoog voltage

Ja, maar er zijn veel opties. Ik denk dat dit soort projecten er nog meer zouden kunnen komen.

BK

Ja, want toen dat gebeurde, bleek het heel goed te werken.

hoog voltage

Y.

BK

En heb je er ooit aan gedacht om het ergens anders te proberen?

hoog voltage

Goed. Dit, eh, hier.

116

BK

NEE.

hoog voltage

Maar dan zelf.Omdat je anderen niet kunt dwingen dit te initiëren, moeten we het zelf doen;

BK

Ja, en wat is het belangrijkste voor jou...

hoog voltage

Maar ook daarin, bijvoorbeeld in het project waar we aan werken in Almere, de verbouwing van 2000 woningen in de haven van Almere, de Wierden, zit ook een gemeenschapsleven project.

BK

OK.

hoog voltage

En dat is een van de beste runs, dat is een echt pareltje in de wijk.

BK

¿J?

VG

Y.

BK

En een…

hoog voltage

Omdat ze een tuin hebben, een prachtige tuin, en ze delen allemaal hetzelfde leven, een soort groot huis. Ja [zucht] Ik ben nogal een fan van deze manier van leven.

BK

En dat komt ook omdat iedereen wil bijdragen en ze willen behouden en uh...

hoog voltage

Ja, en dat niet alle gaten zijn uitgesneden en postzegels niet echt achter het huis zijn gelijmd, maar in elkaar gezet en kwalitatief.

BK

Ja, en ook meer, meer eenheid ofzo? O, gaat het wel?

hoog voltage

Nou, dat kan ook ja.

BK

Maar niet meteen?

hoog voltage

Maar het is niet nodig, maar daarbij is het vaak zo dat het blok zelf een soort eenheid heeft. Maar dat hoeft niet het ultieme te zijn, het is niet het uitgangspunt denk ik. Het gaat niet alleen om jou, [onverstaanbaar], ik kan een beetje gek zijn, ja.

BK

Want waarom is het dan het juweel van he?

hoog voltage

Nou, omdat mensen er graag wonen, omdat het er goed uitziet, omdat er een zwembad in de tuin is, omdat er een huh is.

BK

En omdat ze dat gemeen hebben, kunnen ze, uh...

hoog voltage

en het is sociale woningbouw!

BK

En dat laatste is natuurlijk ook de twist.

hoog voltage

En het wordt vaak gezien als niet zo netjes. Terug, Achenebish.

BK

Ja, en een zwembad in de tuin is natuurlijk pure luxe.

hoog voltage

Luxe. Het is geen groot zwembad, het is een opblaasbaar zwembad.

[Binge] VK

Dat maakt niet uit.

hoog voltage

Ja, het straalt een soort statusgevoel uit.

BK

Ja en waar dan. ja, dus ja Ja, kwaliteit wordt behouden door alleen te voelen.

hoog voltage

Y.

117

BK

En wat zijn volgens jou de gevaren van het gemeenschapsleven?

hoog voltage

Ja, dat iedereen beslissingen moet nemen die je misschien niet zo leuk vindt. Zodat je ruzie krijgt met je buren. Of dat u een belangenconflict heeft. Zulke dingen. Zou kunnen.

BK

Omdat er van te voren een soort bestemmingsplan is, laten we zeggen dat ik het niet weet, zou het een andere naam kunnen hebben maar een te volgen richting of specifieke wetten waar mensen zich aan moeten houden?

hoog voltage

Ja, dat is de organisatiestructuur, die staat vast.

BK

OK.

hoog voltage

Dus als er iets is, zijn er bepaalde, uh, hoe noem je het, procedures voor een partnerschap.

BK

En is dit bestuur democratisch gekozen?

hoog voltage

Ja, ik denk van wel.

BK

Dus je kunt beschikbaar zijn en dan uh...

hoog voltage

En,

BK

Dus als je iets te zeggen wilt hebben, moet je...

hoog voltage

je moet er iets aan doen.

BK

En hahaha.

[Galaten] HV

Zo werkt dat.

BK

¡Yo, Toph!

hoog voltage

Maar dat is nu alweer een hele tijd geleden. Dus het is niet allemaal meer hier, er is hier veel. Maar het is een heel goed project.

BK

Ja, het klinkt, het klinkt geweldig. Eh, denk je dat er meer dingen zijn die belangrijk zijn om...? Want als ik het zo bekijk, denk ik dat ik eigenlijk overal een antwoord op heb gehoord.

hoog voltage

Nou, dat mag altijd, wij kunnen eigenlijk altijd complimenten geven.

BK

Maar er zijn geen dingen waarvan je denkt...

hoog voltage

Nou, het mooie is natuurlijk dat er een combinatie is tussen een groep mensen en een bedrijf met geld. Of met investeringsruimte. En een gemeenschap die samenwerkt om iets te doen, om dit te doen.

BK

Y.

hoog voltage

Het gaat dus heel erg om het organiseren van die community, en dan dat een bedrijf daarin mee wil en heel flexibel meedenkt en dan ook die investering durft te doen, en dan blijkt dat het een succes is, nou ja, dat is het. Leuk.

BK

Ja, en eh.

hoog voltage

Eigenlijk vertaald - dat loont. Dus ja, dat vereist enige visie, laat ik het zo zeggen. en doorzettingsvermogen

BK

Waarom doe je...?

hoog voltage

Van alle.

118

BK

Y.

hoog voltage

Sommige bewoners wel, soms zijn ze zes jaar, en dan woon je er elke dag, dus je maakt er elke dag deel van uit, van dit proces natuurlijk.

BK

En,

hoog voltage

De ene dag meer dan de andere.

BK

Denk je dat het ook zou werken als, eh, de corporatie er niet als partij bij betrokken was, ja, als de bewoners hun eigen kapitaal hadden...

hoog voltage

ze waren eigendom. Ja, daar ben ik erg enthousiast over.

BK

Of zou er, stel ik me voor, meer, eh, meer wrijving zijn omdat het echt eigendom is?

hoog voltage

Ja, ja, dat zou kunnen.

BK

Maar dat eh.

hoog voltage

Dit is meer een cheat voor de coop den kik.

BK

Ben je al gearriveerd?

hoog voltage

sprak over?

BK

Ja, of is je iets opgevallen?

hoog voltage

Hier?

BK

Y.

hoog voltage

Nou dat is niet zo erg want wij verhuren.

BK

Ok, dat is het eigenlijk he.

[Galaten] HV

Y

BK

Dus het is eigenlijk ongeveer hetzelfde, dus er is er nog een, een feest in het midden.

hoog voltage

Dan zijn er te veel feesten bij Tolhuistuin.

BK

Ah, omdat dit gebouw weer bij de Tolhuistuin hoort?

hoog voltage

Omdat wij huren van de stichting, en dan, en zij huren van de gemeenschap, is er een tweede pijler in het midden.

BK

En bovendien, wat is het verschil, afgezien van het feit dat het duidelijk geen leven is, maar werk waar je geld mee wilt verdienen...?

hoog voltage

¿Met de COOP?

BK

Y.

hoog voltage

SAMEN WONEN?

BK

Nee, met deze COOP.

hoog voltage

Ah. Tja, dat hebben we natuurlijk zelf, dat verhuren we natuurlijk en dan wel onder bepaalde voorwaarden, dus

BK

Maar het hele pand is verhuurd en toch niet?

119

hoog voltage

Wij verhuren het gehele pand als COOP, niet als particulier.

BK

En zo zijn de individuen verbonden...

hoog voltage

Dus hoe we ons in deze ruimte organiseren, bepaalt of uitbuiting een min heeft of niet, en ondanks het werk dat je hier ziet, heeft dat een plus.

BK

Y

hoog voltage

Dus we huren slimmer dan we huren.

BK

Y.

hoog voltage

Y.

BK

Y.

hoog voltage

Ja, dat heeft een voordeel. En dan zijn er nog een paar die geld geven voor de keuken en huur.

BK

Ja, en dat, ja, dat is natuurlijk iets anders dan het gemeenschapsleven, want het gaat om leven of...

hoog voltage

Ja, en dan kunnen ze de kroeg ook niet commercieel exploiteren, dus het kan alleen maar een interne, interne kroeg zijn.

BK

Kunnen de mensen daar geen biertje drinken?

hoog voltage

Meisje

BK

Oeps, het is dus echt een club he.

hoog voltage

Het is echt een clubhuis.

BK

Natuurlijk, alleen poesjes in overvloed hier.

hoog voltage

En ook wat betreft de Woon Coop...

BK

En wordt de winst gewoon uitgekeerd of geherinvesteerd?

hoog voltage

Alles wat echt [ondraaglijk] is, heeft een tegenslag voor de COOP. We hebben dus een overeenkomst om 20 procent van de rekening te betalen.

BK

en dat zal...

hoog voltage

En dat geldt voor aandelenbeleggers. Dit wordt toegevoegd aan de balans van de COOP, die een x aantal kapitaalstortingen bevat.

BK

En ze krijgen...

hoog voltage

En ze krijgen, eh, dat hangt ervan af, als we besluiten dat we een winstaandeel krijgen, dan krijg je het volgens de percentages, huh, en als we besluiten dat we dat herinvesteren, dan investeren we dat.

BK

Maar het is niet, eh, is het echt voor winst of is het meer...

hoog voltage

Y.

BK

OK.

hoog voltage

Maar dat is slechts het idee van een COOP als je een winstgevende ervaring hebt, een winstgevend bedrijf. Alleen de COOP, het zijn de eigenaren die de dienst uitmaken en iedereen bepaalt. Het is dus niet zo dat je aandeelhouders hebt.

BK

Ja, dus jullie zijn allemaal bazen.

hoog voltage

Je hebt geen aandeelhouders die buiten het bedrijf staan ​​en vanuit investeringsoogpunt een bepaald rendement willen.

120

BK

Maar je bent jezelf...

hoog voltage

Maar jij bent de uitverkorene en jij bepaalt wat er met de retour gebeurt.

BK

Dus jullie zijn allemaal samen...

hoog voltage

Daar baas.

BK

Daar baas. Ja.

hoog voltage

Ja, en we vonden dit principe erg interessant om verder te onderzoeken.

BK

Y.

hoog voltage

En eigenlijk is dit nog steeds vrij zwak omdat we het pand niet echt bezitten.

BK

Y.

hoog voltage

Maar ook binnen deze constellatie kun je het COOP-model gebruiken...

BK

…Gebruik

hoog voltage

…Gebruik.

BK

Ook omdat het een huurpand is dat niet vrijstaand is.

hoog voltage

En we verliezen niet, dus laten we ons organiseren als we kunnen zien hoe COOP er nu uitziet, we wedden dat we zoveel per jaar kunnen betalen om van je een groter feest te maken, van je een serieuzer feest te maken, want andere eigendommen maken, ehh mensen die ze echt hebben landgoed. Laat me het zo zeggen.

BK

Y.

hoog voltage

Want u kunt ook aantonen dat u meer kunt huren dan alleen de losse onderdelen.

BK

Het werkt als, ja.

hoog voltage

En daar ligt alle kracht.

BK

De articulatie...

hoog voltage

Jezelf organiseren om grotere dingen te doen dan je alleen zou kunnen. En dat toont de GW en dat toont dit en dat toont, nou ja, andere vormen van organisatie.

BK

En. En en. Blunder!

hoog voltage

Y.

einde gesprek.

121

BIJLAGE J – INTERVIEW MET JORIS VAN TUBERGEN Deelnemers: Joris van Tubergen (JT), Hedwig Heinsman (HH) en Birte Ketting (BK) Bedrijf: Ultimaker Datum: donderdag 31 oktober 2013 Plaats: DHE-kantoor, ToIhuisweg 2, Amsterdam

Opening van de BK-gesprekken

[...] de eerste vraag is hoe het gezelschap tot stand is gekomen en wie daarin de actoren waren die het gezelschap tot leven hebben gebracht.

JT

Ja, Ultimaker is ontwikkeld naar aanleiding van een masterclass in Protospace "Build your own 3D printer".

SS

Oh ja, sorry Joris, ik dacht nog, wat ben jij, wie ben jij?

JT

Oh ja ik ben Joris van Tubergen en ik ben de creative director van Protospace en ja ik doe veel installaties met 3D printers en Ultimaker. 5 jaar geleden, 5,5 jaar geleden zijn we begonnen met een masterclass om je eigen 3D-printer te bouwen. En toen was er nog maar één over, om zo te zeggen….

SS

...dat was in protospace?

JT

dat was in protospace, dat was de reprap... En toen zeiden we dat we dat wilden doen, Siert en ik, maar we weten ook niet veel, maar we hebben deze ruimte en dan hebben we andere enthousiastelingen. gevonden. En de een wist veel van mechanica en de ander wist dus eigenlijk waren we al met een groepje van 9 man. En toen zijn we begonnen met het bouwen van deze machine. Geen Ultimaker, maar dat was een reprap. En het volgende jaar hebben we het een beetje meer voorbereid, want we hadden natuurlijk al de ervaring van het voorgaande jaar en dan is er nog steeds een belachelijke hoeveelheid werk te doen en ik denk dat er misschien twee hebben gewerkt sinds dat eerste jaar of zo, na een paar maanden…

SS

... en het eerste jaar was 2007 of zoiets?

JT

2008

SS

2008. Met negen man.

JT

Geloven. Ja, dus we hadden al besloten, nou, we konden dit jarenlang niet elke maandagavond doen, dus begonnen we in februari... Ik denk dat we in september/oktober en februari zeiden, nu stoppen we met de laatste Maandagavond en dan werkten er twee of meer. En toen zeiden we: oké, we komen wel weer bij elkaar. Dus dat was eigenlijk het begin van de bijeenkomst om de drie maanden, denk ik om te zien hoe ver je bent gekomen, maar nog niet... [geeft iets onverstaanbaars, 'is dat veranderd'?) Jaar twee Dus we hebben die lessen meesterlijk gedaan nogmaals, maar toen hadden we wat meer voorbereiding, toen wisten we wat meer, dus kochten we alle materialen, in plaats van dat iedereen zijn eigen had, had de elektronische ingenieur de elektronica, de werktuigbouwkundige had de mechanische gereedschappen, dus kozen we voor besloten om van tevoren te kopen. Dit was een beetje beter, maar het was nog steeds een belachelijke hoeveelheid werk en de kwaliteit was niet geweldig.

Het gesprek wordt even onderbroken door een vraag van buitenaf. En toen kwam er nog een 3D-printer, MakerBot. Dat was een iets andere doos en toen dacht ik, nou, die heeft nog steeds niet de kwaliteit die hij had en dan hadden we de ervaring van die twee jaar voordat Ultimaker daadwerkelijk werd ontwikkeld. En de derde masterclass die we deden was geen reprap, het was een Ultimaker HH

Product.

JT

En het is eigenlijk gewoon...

SS

...dat was mijn eigen idee...

122

JT

Ja, we bereiden nu de docent, die we goed vinden, voldoende voor op zo'n workshop.

SS

Y.

JT

En toen hebben we drie keer een workshop met hem gedaan, tegen die tijd waren er denk ik zo'n 40 machines gebouwd.

SS

Y.

JT

En toen dachten we aan de vierde winkel, ze dachten, nou, misschien kopen we nog een keer...

SS

40? Nou, dat is veel!

JT

Nouja, 12/13 reu voor masterclass.

SS

Y.

BK

Om de 3D-printer daadwerkelijk te bouwen...

JT

Y.

BK

...ja, niet afdrukbaar...

JT

Y.

BK

Bereid je voor om af te drukken.

JT

Ja, nee, je bouwt je eigen 3D-printer.

BK

Y.

JT

Dus ik denk dat het tussen de 20 en 40 machines was. En toen dachten ze, nou, voor de volgende workshop verkopen we er gewoon wat als een pakket dat ze niet willen in de workshopcontext, maar ze willen gewoon het pakket. Dat was het begin van Ultimaker.

SS

En kun je in een tijdlijn...

JT

...en deze middagen... Ja, een tijdlijn, deze, deze middagen, begon elke drie maanden en ging daarna zo door. Dus voor de volgende workshop hadden we ook de laatste dag, de avond van... we doen de workshop op een maandagavond, 10 op een rij, je zou het in 10 nachten kunnen opzetten en op de 10e avond nodigen we ook iedereen uit de vorige workshops om kennis te maken

SS

Ah. Ja, maar ik ben een beetje aan het testen, want ik zit nog even... de eerste is een masterclass...

JT

Ja, één jaar, dus twee keer.

SS

Dus in 2008 had je, laten we zeggen, toen het begon, in 2008 had je een masterclass, in 2009 had je er een, en toen had je...

JT

….en 2010 was de Ultimaker.

SS

Oké, en had je nog steeds die drie maanden durende bijeenkomst hier of...?

JT

Nee, we hadden wat, maar niet veel...

SS

Als je het kunt tekenen, geweldig. [probeert het stroomschema van Ultimaker te tekenen]

JT

Nee nee nee. Maar ik weet het niet meer precies. Ik herinner me dat we elkaar een keer hebben ontmoet. Het is me vrij duidelijk dat we de laatste zijn…. Ik denk dat dat het is. Het was nog niet zo regelmatig, maar op een gegeven moment hebben we sinds 2010 twee keer per jaar een masterclass gehad met Ultimaker omdat het zo goed en makkelijk was dat het kon, en dan hadden we altijd de laatste avond, hij nodigde iedereen uit van de vorige masterclasses en familie, vrienden, stakeholders.

123

SS

Y.

JT

En toen dachten we, we hebben geen zin om nog een jaar te wachten, het was al een behoorlijk grote club, dan was het geloof ik elk kwartaal. En toen deden we het elke zes weken.

SS

En dat, laten we zeggen, uh, nou, in 2009 was ik nog steeds een reprap...

JT

Y.

SS

En toen was er een transformatie van Guard, we gaan eigenlijk onze eigen printeronderdelen uitvinden, en we gaan het Ultimaker noemen.

JT

Nou, dat wisten we toen nog niet, Ultimaker...

BK

Te veel.

SS

En wanneer, wanneer is het dan, hoe zit het met dit ding, want de veertig die er gebouwd zijn, die zouden Ultimaker heten.

JT

Nou, dat, nee, die eerste masterclass, toen bedachten we de naam. Ultiem. Dit was dus echt een Ultimaker.

SS

het gaat goed met mij

JT

Ik denk dat het twee of drie masterclasses waren ja en de volgende stap naar uh toen dacht ik dus we zaten nog samen in een groep ja laten we een pakket doen dat we voor meer mensen willen doen en uiteindelijk zijn we Siert, Martijn en Erik, ze zeiden gewoon ja, we willen er gewoon wat meer mee doen.

SS

Y.

JT

Siert, hij had wat elektronica gemaakt die veel slimmer was dan de vorige dingen en Martijn had een ontwerp gemaakt dat veel slimmer was, Erik wist andere dingen, en in plaats van Protospace hadden ze die, dus als Protospace kochten we nog steeds de onderdelen voor meester klassen. En dan zouden ze ook nog eens 20 of 40 pakjes los kopen en die gewoon los als pakje verkopen.

SS

Ja, dus ze zijn eigenlijk voor zichzelf gaan beleggen.

JT

JJ

SS

Y.

JT

Kijk eens hoeveel geld... daarom waren het er niet zoveel. 40 pakketten. Nog steeds wel.

SS

Maar toen speelde Protospace daar een grote rol in.

JT

ja, enorm

SS

Y.

JT

Zonder Protospace zou er geen Ultimaker zijn.

SS

Dit is een lab in Utrecht waarvan de creative director Joris is. Maar ik vind het interessant dat je zo'n plek nodig lijkt te hebben om te experimenteren, en dan is er een groep mensen die denkt, nou, dat klinkt heel interessant voor ons, we gaan hard werken en. ..

BK

Ging de eerste masterclass echt over het bouwen van een 3D-printer?

JT

Nee, het was iets anders.

[lacht] J.T.

Nee, we zijn een fablab en 2008 was het eerste jaar dat Neil Gershenfeld de FabAcademy oprichtte. En dit is een gedecentraliseerde universiteit, dus elke maandagavond konden we mensen van over de hele wereld laten deelnemen aan zo'n fablab, want er was ook een fysiek onderdeel en er waren toen 3 of 4 labs. en ik was erbij

124

ze vinden het allebei leuk, ja, maar dat is het, dat weten we allemaal al. We leren hier niets nieuws, dus we vervelen ons, en als we daar die maandagavond willen zitten, kunnen we dan niet iets anders doen? en toen dachten we, nou, ik herinner me iets grappigs: hebben we de RepRap gebouwd? En toen brachten we andere mensen bij elkaar, dus begonnen we die FabAcademy-middagen te vullen... HH

Gebouw...

JT

Gebouw.

SS

vers

JT

Ja, dit is dus echt...

BK

Het is echt een eh...

JT

En zo was het op een maandagavond. Die maandagavond komt als het ware nog steeds terug. Aanstaande maandagavond is er weer een buurtavond.

BK

Te veel.

JT

In de protoruimte. Echt heel interessant om te zien. Ik denk dat Martine nu ook wel een kijkje wil nemen, maar je moet gewoon even kijken hoe het werkt en hoe die kruisbestuiving op zo'n plek plaatsvindt. Zullen we anekdotes toevoegen? Ik denk de laatste tijd... Ik weet niet veel van communities, maar de zwager van Siert, Ton Zijlstra, dat is echt, won ooit een prijs voor meest mobiele bedrijf in 2002. in de wereld Nederland of iets dergelijks. Hé, dit is heel gemeenschapsgericht en je kunt als freelancer veel in teamverband werken zonder de koffieautomaat te missen waar gesprekken enzo worden opgenomen.

SS

Y.

JT

Hij weet er echt veel van...

SS

Wauw.

JT

...en dat geldt ook voor Fablab...

SS

En wat is zijn naam? Het spijt me?

JT

Ton Zijlstra.

SS

Ton Zijlstra.

JT

Je moet het absoluut hebben.

SS

OK.

JT

Maar hij vliegt ook de hele wereld over om lezingen te geven.

SS

ah Maar wat was je bedrijf dan?

JT

Eigenlijk weet ik het niet eens...

SS

Te veel.

JT

Maar ik weet dat hij oprecht geïnteresseerd is in het bouwen van gemeenschappen en er zijn twee algemene vuistregels die ik van hem overneem en dat is normaal en altijd van kracht.

SS

Ja, ja, want als het stopt, dan is het ja.

JT

Zelfs als er niemand komt, ging hij verder...

SS

Eigenaar.

JT

Ze moeten het regelmatig hebben en ze gaan door. Nou, dat deden we begin 2008, toen er niet zoveel fablabs waren, we maakten elke zes weken fabtables. Dus voor elke geïnteresseerde fablab, fab

125

Managers samen, dat was toen een geweldige plek, het bloedt nu een beetje, maar deze Ultimaker-avonden zijn echt elke zes weken. Dat was grappig want vier weken geleden was er een Ultimaker-avond en toen zei Sander van Ultimaker opgewekt: "Ja, we hebben het te druk, we stellen de Ultimaker-avond uit." HH

Oh!

JT

En toen dacht ik echt: dit is de domste van de domste dingen die je kunt doen als je probeert een gemeenschap op te bouwen, omdat mensen het toch moeilijk vinden om te weten wanneer het gaat gebeuren, dus dragen ze gewoon dingen in hun agenda. als er regelmaat is. En natuurlijk, als het vrijwillig is, zijn ze bereid om sommige dingen vrij te plannen, maar ze kunnen het niet als ze kunnen. Nee, dat ritme moet je dus van te voren meenemen. Dus ik mailde meteen terug van, nou, dat snap ik helemaal, maar dat kun je niet echt doen. En we hadden bijna achter zijn rug om, als je wilt, en het was achter zijn rug dat ik denk dat deze avonden moeten worden gestart door de gemeenschap en niet noodzakelijkerwijs door Ultimaker.

SS

Y.

JT

Ze moeten dus worden ondersteund door Ultimaker, maar niet worden gelanceerd. Het is iets minder zwart-wit dan het lijkt en...

SS

Ja, want die hadden het ook niet moeten zeggen en kwamen gewoon niet opdagen.

JT

Ja, maar er was natuurlijk ook een bericht op de forums dat zei: "Oh ja, maar ik had die avond al vrij", weet je, dus de...

SS

Y.

JT

Je merkt het effect. En er is er maar één die dat schrijft en dan zijn er nog anderen...

BK

Meer dan denken.

JT

En ook omdat het op 25 oktober stil was in het magazijn dat Ultimaker 2, nou er was iemand van de community die ja zei, maar eigenlijk vind ik het jammer dat je de Ultimaker 2 of iets dergelijks niet hebt gekregen soft launch in protospace in nederland of zoiets. Dus daar is heel veel goodwill van de gemeenschap op gebouwd.

SS

Ja, dat ligt ook gevoelig, laten we zeggen in welke mate.

JT

Dat is erg gevoelig.

[HH JT gemengd:] HH

…Ja, er zijn dus mensen die vanaf het begin hebben geholpen…

JT

...volgens sommige mensen zijn er al 8-10.000 machines verkocht

SS

Y.

JT

En dat kan een kleine club zijn.

SS

Y.

JT

Maar ik denk dat dit de club is waar je ook meer kennis opdoet.

SS

Maar zou je een soort stroomschema kunnen schetsen hoe deze community zich verhoudt tot bijvoorbeeld de Nederlandse community, de online community, Siert, Erik, Martijn... en jou? Zeg wie zijn eigenlijk alle partijen, zeg Protospace... wat zijn alle componenten van de Ultimaker-gemeenschap?

JT

Ja, er is iets veranderd. Ze hebben Google Discussiegroepen.

SS

Ja, want dit is nieuw voor ons, maar het klinkt erg interessant.

JT

Nee, dit is slechts een nieuwsbrief en ik denk dat iedereen Ultimaker kan gebruiken op Google Groups dot com... Je kunt daar een vraag stellen en een antwoord krijgen of niet, of...

126

SS

En word je hier lid? Kun je alleen lid worden als je zo'n Ultimaker hebt?

JT

Nee, nee, je kunt je aanmelden en dan... uh. Ik denk dat iemand het moet goedkeuren.

SS

OK.

JT

En ik herinner me, ik denk dat de eerste workshop een gebruiker had, hij creëerde deze Google-groep, en dat is Rick Compagne van Doodle 3D.

SS

Welk plezier!

JT

Ja dat kun je nu zien want je hebt het net aangemaakt, het staat er goed op als je na die middagen wilt communiceren zoiets als dit gebruiken.

SS

Y.

JT

Maar hier, hier, hier heb ik echt mijn 24-7 ondersteuning...

[HH JT gemengd:] HH

Maar dat was echt in het jaar 2000...

JT

...en als je een goede vraag stelt, binnen een uur antwoord.

SS

Maar dat was 2009 of zoiets, of 10, of wanneer was dat?

JT

Ja, dat was in 2010, denk ik, ja, de eerste, de eerste, de eerste masterclass. Dus nu heb je het forum op de site die ik niet gebruik, maar het is behoorlijk actief. Dat kwam wat later. Uiteindelijk, als het echt een stel vragen wordt, dan werkt het niet meer voor een e-mailadres omdat je dat niet kunt organiseren, en een forum waar je je vraag in verschillende mappen kunt zetten. Dus je hebt... Dat is het openbare gedeelte, om zo te zeggen. Dan heb je ook nog de supportafdeling. Van Ultimaker.

SS

Y.

JT

En je hebt daar ook apart Protospace. In het begin belden ze ons gewoon voor ondersteuning en zo.

SS

En de supportafdeling is gewoon een stel slimmeriken in Geldermalsen

JT

Ja, ze betaalden gewoon, ze betaalden, ja. En het is grappig, je hebt op de forums en google-groepen gelezen dat het beter is om je vraag hier te posten [verwijst naar forumartikel] dan het daar te stellen [verwijst naar Ultimaker-ondersteuningsdocument] omdat er hier gewoon meer kennis is. .

BK

Nou ja, nog meer kennis. Ik had misschien actiever gedacht, maar...

JT

Ja, dat is niet zo gek. Dit is een pop en dit is meer dan een pop.

BK

Y.

SS

Ja, zodat ze weten dat het gewoon weer een stuk rotzooi is, om zo te zeggen.

JT

Ja, sommigen [onverstaanbaar] zeggen veel gebruikers die veel meer weten dan de mensen in Ultimaker.

SS

Ja, en zeg in de tijdlijn. Want kijk, ik denk dat het in het begin vooral een Nederlands ding was...

JT

Eerst was het niet [wijst naar blad, ondersteunt u Ultimaker?].

SS

Y.

JT

En dat heeft je veel klachten opgeleverd op deze [forum/google-groep?], je kunt niemand bereiken en ik krijg geen antwoord op mijn vragen.

Bedrijf.

127

SS

Y.

JT

En dat werd opgepikt door deze gebruikers en heel veel gebruikers die zeiden ja maar oh maar we kunnen je helpen, weet je, echt vanaf daar... hart voor de zaak als het hun niets aangaat haha!

SS

Ja, dat was dus eigenlijk op zich... ja.

JT

Heel interessant om te zien. En nu weer. Ze hebben Ultimaker 2 uitgebracht, nou dat is eigenlijk een veel groter succes dan verwacht, dus de hele ondersteuningsafdeling [maakt verstikkende geluiden] ontkent het.

SS

Ja, het zal compleet zijn...

JT

Ze zeggen ja, ze hebben $ 2,5 duizend van mijn creditcard overgemaakt, ze hebben me in rekening gebracht wat er aan de hand is, ik kan ze niet vangen, ik krijg geen bericht en dan plopt een andere opgetogen gebruiker drie minuten lang. ja', nee, want dat is het geval, maar als dat het geval is', en dan zeggen ze, ja, maar Sander heeft dat daar op het forum al uitgelegd, je weet wel, dus dat...

SS

De gemeenschap krijgt het zelf!

JT

De gemeenschap krijgt zelfs steun.

SS

Hoe goed. Want toen ik ging zitten vond ik het wel interessant omdat ik eerst dacht dat het iets Nederlands was en dat Google Discussiegroepen eigenlijk gemaakt is door een Nederlander...

JT

Ja, maar meteen in het Engels.

SS

¿J?

JT

Y.

SS

Want wanneer werden, wanneer, wanneer werden de eerste Ultimakers ook naar het buitenland gestuurd en werd het internationaler?

JT

Ik moet meteen aan deze derde workshop denken.

SS

Zelfs terug dan?

JT

De eerste pakketten, alweer weg.

SS

En hoe kwamen mensen erachter?

JT

Ja, ze wisten het.

SS

Door…?

JT

J…

SS

Via vrienden of zo?

JT

Website in Hackaday-stijl, blogdingen en dat soort dingen.

SS

hackdag?

JT

Nou, eh, Bernard snapte het omdat Martine zei "print helikopters thuis".

SS

Ja, op Facebook of zo?

JT

Nee, op Facebook. En Bernard, 'oh, heb je een Makerbot?', 'Nee, het is geen Makerbot, het is een Ultimaker', 'Oh, ik heb er nog nooit van gehoord.' Vroom en dan meteen 60 posts in een uur en na anderhalf uur staat er 'ik heb er een besteld'.

SS

Wat leuk.

128

JT

Weet je, hij kocht toen ook een van de eerste vijftien Ultimakers, denk ik. Deze nerd hier hackt het [onverstaanbaar] heel goed, dus deze gekke Oostenrijker.

SS

Wat leuk! Want laten we zeggen, wanneer kwam de Ultimaker, de website? wat zou je kunnen vragen

JT

Ja, dat is het, dat is het, dat...

SS

Dat was toen.

JT

Dat was toen, ja, ja.

SS

Y.

JT

Maar Erik is er heel goed in...

SS

Y.

JT

En Erik de...

SS

Dat is drie.

JT

Dit is een van de mede-oprichters en Erik is dat echt want voor 2008 was hij de eerste Nederlander die een RepRap bouwde en hij was al erg betrokken bij de filosofie van 3D-printen en RepRap en maakte ook deel uit van het kernontwikkelteam. . Nou, dat was, dat is een gemeenschap. Reprap is al een community. Dus eigenlijk heb je nog steeds de RepRap-gemeenschap aan de top en alle techneuten zitten erin. En de Ultimaker-gemeenschap is erg gefocust op Ultimaker, maar RepRap is een hele grote gemeenschap en bestaat al veel langer. En de RepRap, laat het me uitleggen, de RepRap is een project, dus het is een 3D-printer die is ontworpen om alle onderdelen zelf te kunnen printen.

BK

OK.

JT

Dat is het idee. En dat is weer van Adrian Bowyer, in Engeland, de University of Bath, en Erik liep daar ook stage. Maar Erik werkte ook in het medialab en bij MIT, dus hij zat al heel diep in deze wereld, dat weet iedereen, hij kent ook al die hackerspaces in New York en waar, waar de Makerbot is gemaakt. Bre Pettis, dit is de eigenaar van MakerBot, nou, ze verdienden een miljoen toen ze, nou, dat is gewoon, ze zijn nog steeds zo bij Maker Faire, weet je. Zo, dat, maar dat is echt van toen. Het is heel vreemd hoe...

SS

Ja, goed, toch?

JT

... ontstaat. Ja, het is ook grappig, maar het is gek om uit te leggen, dus hoe weten mensen van een hackerscène als deze?

BK

Ja, dat is het echt...

JT

Ik hou niet echt van deze chatkanalen, maar er zijn hier ISC-achtige dingen, forumachtige dingen. Nou, als dat een beetje gaat, dan...

BK

En dan schrijft iemand ergens een post en dan...

JT

Vooral als er al een gemeenschap van deze repraps is en er nog een spin-off 3D-printer is die ineens belachelijk goede kwaliteit bereikt, nou, dat gaat zoemen...! Dus het kwam een ​​beetje uit huh.

SS

Y.

BK

Maar het lijkt er niet op dat deze twee gemeenschappen botsen, meer als...

JT

Helemaal niet. Nee, dat is gewoon RepRap, dat is echt, dat is ook de voorouder van de Ultimaker.

BK

Wel ik.

129

JT

Het idee is dat omdat je al deze onderdelen voor deze RepRap kunt printen, je ook betere onderdelen kunt printen dan de huidige. Stel dat een blokje steeds breekt, dan [onverstaanbaar] kan ik hetzelfde blokje printen, maar ik kan het ook zo ontwerpen dat dat blokje niet meer breekt.

BK

Y

JT

Maar je kunt er ook een heel andere 3D-printer op ontwerpen, dus veel inspiratie en ideeën haal je uit RepRap, die ook in Ultimaker zitten. Dus als je een stamboomlijn ziet, hier heb je RepRap en dan heb je op een gegeven moment 4 afleidingen en nu zijn het ongeveer 600 afleidingen.

BK

OK.

SS

Wauw! En allemaal commercieel? Of niet allemaal, zelfs de echte...

JT

Nee, te veel, nee, eigenlijk is alles open source. Aangezien de eerste in open source is ontwikkeld, moet u alle onderdelen ervan onder dezelfde licentie vrijgeven. Maar er is een mooie koffer, Erik heeft er een mooie foto van. Ik zou er ook naar zoeken, maar je kunt het ook op internet vinden als je het echt wilt bekijken.

SS

OK.

JT

Maar dat heeft minder te maken met het ontstaan ​​van communities en meer met de achtergrond van hoe deze machines tot stand zijn gekomen. Dan ja. En dan zijn je enige informatiebronnen, ook in Nederland, die in de werkplaats. Bij RepRap in 2008 waren er in Nederland misschien wel 8 die een vraag stelden. Ja, en het is fijn als je fysiek bij elkaar komt.

SS

Y.

JT

En ik denk ook dat als je een community hebt, je veel meerwaarde hebt als je die community ook fysieke momenten geeft.

BK

En waarom, kun je uitleggen, waarom is dat?

JT

Nou, als ik je alleen via mail heb gesproken dan bel ik je waarschijnlijk minder dan dat ik je nu heb gesproken, dan mail ik je bij wijze van spreken nog makkelijker.

BK

Wel ik.

JT

Ok ik weet dat je al een tijdje stagiair bent bij DUS en toch als ik ooit iets moet weten denk ik dat ik het kan, maar sinds ik je een keer gesproken heb kan ik veel sneller gaan. E-mail met minder nuttige informatie.

BK

De drempel is gewoon...

JT

Ja, de drempel wordt echt een stuk lager als je eenmaal face-to-face hebt gesproken. En vooral in het hoofd. Ik denk niet dat er enige reden is om te denken, behalve dat je jezelf voor de gek houdt.

SS

Hé, en we zitten, laten we zeggen, als je, we denken wat we tot onszelf zijn gekomen, we denken dat er drie fasen zijn; Je hebt een soort pioniersfase, en dan heb je de fase waarin het echt een werkend model is, en dan, nee, je hebt een initiatieffase, waarin het idee echt geboren wordt, dan heb je zoiets, dan heb je iets zoiets als pioniersniveau tot en met derde niveau, dat is wat echt werkt.

JT

Y.

SS

En wanneer, zou je dat erop kunnen toepassen? Of misschien is er meer

JT

Nee, dat zou je nu kunnen toepassen, vooral nu je kijkt naar hoe Ultimaker is, maar daar komt meer bij kijken, eh, dus ik zal moeten zien welke kant ik wil benadrukken, want ook hoe ze oplossen, wat je R&D is graag ook heel anders.

SS

[Geluiden van goedkeuring.]

sterven fase?

130

JT

Maar op die Ultimaker-avonden kwamen ze bij elkaar, dronken een biertje, brachten hun printer en lieten dingen zien en deelden ervaringen, en toen zei ik ja, maar het is heel handig, je hebt deze mensen bij elkaar gebracht, daar moeten we meer mee doen. Dus we dachten, nou, laten we lezingen geven. Gaan we gebruikers of andere mensen vragen die iets willen zeggen, zodat we elke Ultimaker-avond zo hebben, we hebben maar twee of drie conferenties op de show? En dan kun je luisteren en ervaringen delen, maar mijn volgende idee is dat je die middagen gebruikt om je ondersteuningsproblemen op te lossen. En nu is het geen probleem maar een jaar geleden was alles ja maar het werkt niet en ik krijg geen goede antwoorden en het werkt niet.

SS

Y.

JT

Ervan uitgaande dat u deze ondersteuningsvraag ook in uw gemeenschap kunt oplossen. Voor mensen die niet weten hoe een forum werkt, weten ze niet hoe een ISC-kanaal werkt. Hé, het forum en al die internetbakens zijn nog steeds zo'n beetje gericht op mensen die gewend zijn ermee te werken. Het zijn over het algemeen nerds.

SS

Ja, ik was er niet zo goed in.

JT

Ik, ik kan, het enige wat ik post is deze Ultimaker Google Group. Dat komt omdat ik het handig vind. Ik krijg veel informatie van een forum, maar ik denk niet dat ik ooit op een forum heb gepost of misschien een of twee keer. En de mensen die op een forum posten, in dit geval de technici. Ik heb daar dus ook geen bedrijf, want ik kan de ontwerper niet vinden met wie ik graag mijn ervaringen en mijn gedachtencirkel deel omdat ze niet bij zo'n techneut terecht komen.

SS

Meisje

JT

Je moet in hokjes denken, anders werkt het niet [lacht]. En op dat moment heb je een plek waar je met je eigen creatieve geesten kunt praten, en natuurlijk is er ook de supernerd en de artiest naast de deur, allemaal samen. Dus dit zal werken. En op een avond als deze komt alles samen. En dat kunnen ze makkelijk omdat ze elkaar weer kennen, ook zulke mensen durven op zo'n plek iets te posten.

SS

Y.

JT

Maar als ik verder nadenk, zou ik op zo'n avond ook graag een soort helpdesk willen opzetten, waar ook de internationale gemeenschap kan bellen om 1-op-1 ondersteuning te krijgen van de gemeenschap. Ik wil niet op al deze plaatsen mijn persoonlijke skype-account kwijtraken, maar dat vind ik prima, ik heb nog een kwartier, ik ben nu de Ultimaker-helpdesk. Maar op zo'n manier dat de gebruiker geen zin heeft in een forum.

SS

Ja, want dat is een vrij hoge drempel voor een forum als dit.

JT

Ja, verreweg...

SS

...voor bepaalde mensen...

JT

Ja, dat moet wel, de mensen die op het forum zeggen, die zeggen: "Ja, maar dat is helemaal geen hoge drempel".

SS

Nee maar...

BK

Ja, maar dit zijn de mensen die er al zijn en het krijgen.

JT

Precies. Precies. Voor veel mensen die er echt één willen blijven, willen ze gewoon Ultimaker bellen.

SS

Ja, maar zeg eens, bedoel je nu dat we eigenlijk de initiatieffase hebben die doorging tot 2010 of zoiets?

JT

Ja, zoiets.

SS

En dan deze pioniersfase, die...

JT

Dit is nog steeds...

SS

Dat is eigenlijk nog steeds, ja, echt?

JT

Ja, het begint nu, ja, ze hebben nu een GM, dus het wordt een beetje...

SS

OK. Oh, dat is wel aardig, ja.

131

JT

Nee, maar het is al drie jaar zo. Eerst kochten ze vijftig machines, dat vonden ze genoeg. Toen deden ze er nog eens 50 of 100, nou, die waren weer echt, ja, ze konden het gewoon niet waarmaken. De vraag is echt geëxplodeerd.

SS

Ja, omdat het heel gaaf zou zijn om dit organisatorische spul aan elkaar te knopen en er dan een soort grafiek tegenaan te zetten, weet je, je hebt zoiets van oké, dit was een van die keren en toen kwam het forum en hier kwam de datum, en dan plotseling - wie weet je wel, of dat was zo'n beetje het moment waarop Martine het op Facebook plaatste.

JT

Ja, ik denk dat het moeilijk zal zijn. Want het zijn niet echt deze punten.

SS

... Momenten ...

JT

De enige keer nu is de release van Ultimaker 2.

SS

Y.

JT

Dit is echt het eerste product dat ze daadwerkelijk hebben uitgebracht en daarom is het...

SS

Ja, daarvoor was het een groeiend iets.

JT.

...OMG, iedereen zat gewoon te tekenen. En nu hebben ze voor het eerst dat ze iets achter kunnen laten. Het was net andersom. Dit zorgt voor een vreemde mapping, ja, moeilijk als je...

SS

En dat merk jij ook, eh, nee, sorry. Ik ben een beetje afwezig, misschien moet ik je vragen stellen.

BK

Nu ben ik opgewonden, eh, laten we eens kijken. Maar als je Ultimaker 2 zegt, is er dan geen punt waarop je zou kunnen zeggen dat het echt een bedrijf is geworden?

JT

Y.

BK

En waar dus ben ik benieuwd maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre ik erom kan vragen dus hoe is het winstgevend want jullie ja verkoopt het echt de onderdelen? Of is er nog een...

JT

Nee, die hebben ze ook al een jaar, maar liefst een jaar... ja, minder dan een jaar. [lacht]. Dat is goed, ik heb de installatie voor New York gedaan, klopt, toen moest ik 20 machines meenemen, en toen hebben we erover nagedacht, ja, we kunnen ook afgewerkte machines verkopen. Dus we verkochten eigenlijk gewoon kits, nou, dus ik had nogal wat ervaring omdat ik in twee weken ongeveer 21 machines moest bouwen, dus ik zette een soort productielijn op en keek, nou ja, of dat mogelijk was, en ze deed dat later, ze verkochten de eerste geassembleerde machines in januari. [lacht]

SS

Delgado.

JT

Zo is het...

SS

En dat was als het ware Ultimaker 1 in elkaar gezet.

JT

Ja, Ultimaker 1 gemonteerd. En, eh, ik moet gewoon uitzoeken hoe ik terug kan komen op je vraag. Nee, maar ja, toen deze geassembleerde machines werden verkocht, ging de kit-verkooplijn door, ze kregen er gewoon een extra lijn bij met de geassembleerde machines-verkoop. Dus het is niet zo dat de kits eraf vielen of zo, nee, ineens was het dubbel.

SS

Ja, dus het is meer alsof je een andere markt aanboort.

JT

Ja, ja, en hij is terug met deze Ultimaker 2.

BK

En de Ultimaker, zou het nog steeds een verschil maken voor de gebruiker die een geassembleerde machine koopt die...

JT

Ja, ik denk van wel. En ik vind dat persoonlijk gevaarlijk omdat ik denk dat alle machines onder de 5000 dezelfde problemen hebben met afdrukken, zelfs als MakerBot nee zegt en zelfs als ze nee zeggen op Ultimaker 2.

132

BK

Meisje

JT

Het gaat goed totdat het goed gaat, als je iets hebt dan moet je wat meer weten over het apparaat. Het wordt makkelijker, maar elke keer...

SS

Maar het is nog steeds een druk op de knop en je hebt het...

JT

Ja, velen denken van wel, en in veel gevallen is dat niet zo.

BK

En als je de kennis hebt om het in elkaar te puzzelen...

JT

Y.

BK

... doe je automatisch...

JT

Want mensen zeiden ook 'ooh' maar toen heb ik hem in elkaar gezet voor 400 euro. Ik zeg: "Ja, je kunt het, maar ik denk dat je machine veel nuttiger zal zijn als je hem zelf bouwt." En het is erg leuk. En je weet meteen hoe je toestel werkt

SS

Ja, jij begrijpt het beter.

JT

Ja, je kunt begrijpen waarom het niet veel beter gaat als het op een gegeven moment niet meer gaat. Dus dat is echt een... Ja, hoe is hij zo opgegroeid? Dus ze verkochten 50 pakjes, 100 pakjes en dat was altijd uitverkocht.

SS

Ja, en wat ik interessant vind, is dat je in theorie zoiets zelf kunt bouwen, en Ultimaker is tenslotte een winstgevende onderneming. En iedereen beweert dat je aan de ene kant de vrijwilligers hebt...

JT

Ja, maar dat is het wel, er is een soort harde koppeling voor open source producten, open source elektronica, onderdelen, de kostprijs van de onderdelen vermenigvuldigd met 2,6 is de kostprijs van het pakket.

SS

Echt waar?

JT

Dat is een soort algemene vuistregel, als je wilt.

SS

Dat wist ik niet, grappig.

JT

Dat zou dus ook bij Ultimaker het geval kunnen zijn. En er zitten wat onderdelen in. En als je iets hebt van zes of zeven verschillende aanbieders voor 30 euro verzendkosten, als je het gemaakt hebt, dan heb je al twee- of driehonderd verzendkosten voor al je spullen en dan weet je niet hoe je eraan kunt komen zo goedkoop of dan weet je wel, of als je later iets verkeerd bestelt, kom je al snel uit op de prijs voor dit pakket, dus ja, als je ergens 50 voor wilt verdienen, dan helpt het misschien om het zelf te zoeken, maar anders dan dat, dit pakket is veel gemakkelijker. Met dit pakket koopt u ook in op deze gemeenschap.

SS

Ja! Zeker!

JT

Oké, er zijn enkele gebruikers geweest die hebben geprobeerd het zelf te krijgen, soms omdat ze het geld niet hadden, en soms omdat ze het echt leuk vonden om het zelf te doen en niet...

SS

Y.

JT

En, uh, maar dat geldt voor veel van dit gemeenschapsgedoe, ze geven ook een beetje meer aan mensen die goed werk leveren. Het is dus geen slecht idee om iets meer te betalen voor dit pakket in plaats van het zelf te kopen.

SS

Y.

JT

En ja, het klinkt als veel geld, maar als je begint te kijken, als je daadwerkelijk de hoek omgaat met die steun, dan zie je wat je hebt en nodig hebt om te vernieuwen en te verzenden en zo en er zal iets verkeerd gekocht zijn en zo gaat fout. ... dan vind je het niet zo leuk. Omdat…

SS

En als je veel in de toekomst kijkt, want op een gegeven moment verdwijnt natuurlijk ook deze community, want dan is de Ultimaker zo perfect dat hij geen community meer nodig heeft.

133

JT

Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er nog steeds veel communities zijn voor bijvoorbeeld fotografie, terwijl fotocamera's zo perfect zijn geworden, zie je. Je kunt nog steeds dingen delen.

SS

Y.

BK

En wat, waar, wat blijft er over als de helpfunctie steeds meer verdwijnt, dan hulp, ondersteuning voor technologie zeg maar, wat blijft er over?

JT

Mensen experimenteren met verschillende scenario's.

BK

Goed en.

JT

Er zijn zelfs hele gemeenschappen die Epson-printers ondersteunen, bijvoorbeeld fotografen, die vervolgens de beste profielen verwisselen om de beste kleuren naar voren te brengen, weet je, ik noem het gewoon een zijstraat. Ik denk dat je voor elke doelgroep of product wel een community kunt vinden. En dan is er nog het verschil tussen een consumentengemeenschap en een professionele gemeenschap.

BK

Y.

JT

Maar zeker in een productiecyclus worden veel dingen gedeeld en gezien...

BK

En je weet waar dat vandaan kwam, dat moet je vertellen... [loopt achteruit].

JT

Nee, je krijgt veel kennis

SS

Y.

BK

Dus als je iets aan ons meldt, deel je het dan?

JT

Nee, ja, op het moment dat je een bepaalde aandoening hebt, zeg maar zoiets, krijg je ook veel sneller antwoord.

BK

Dus als je actief bent in een community, krijg je ook meer...

JT

Ja, of kom met interessante ideeën of doe gewoon mee en dan helpen anderen je ook graag verder. En ja, een heel goed voorbeeld hier is toen we de iPad-app op de KamerMaker gebruikten die hij vanaf zijn iPad kon bedienen, nou dat werkte niet zo goed, dus plaatste ik zaterdagavond in de google-groep van Octopit [ ? ], dus dit is geen Ultimaker, maar dat is anders, en ik kreeg de eerste update om mee te werken op zondagochtend.

SS

Wauw.

JT

Weet je, dus ik denk...

SS

Hoe cool.

JT

En een week later kwam het ook in de standaardversie of zoiets, weet je, het komt gewoon tot leven. En, eh, ik bedoel, er zijn misschien maar een paar actieve mensen, toch? Want als je kijkt naar de bedrijfsvoering.

SS

Y.

JT

Ik denk dat het bedrijf nu is uitgegroeid tot zo'n 20 tot 30 medewerkers en normaal heb ik een budget van 10% voor R&D, onderzoek en ontwikkeling, 5 tot 10% van jou, van jouw medewerkers. Nou, dat zijn misschien 4 R&D-mensen. Nou, dat geldt ook voor Ultimaker. Maar in een normaal bedrijf heb je maar deze 4 mensen en that's it. Nu maken mogelijk alle gebruikers van Ultimaker deel uit van het onderzoek en de ontwikkeling ervan.

SS

Y.

JT

U heeft dus potentieel 8.000 medewerkers op uw R&D-afdeling. Nou, niet alle zijn even effectief. Maar wat, laat die 1% of een half procent maar effectief zijn. Een half procent, dan heb je nog 40 mensen over

BK

Eigenlijk.

134

JT

Dat ze veel weten, dat ze heel fanatiek zijn, en als ze fanatiek zijn, 's nachts en in het weekend op de zolder van hun huis zitten met deze machine. En overdag werken ze in de meest vooraanstaande laboratoria, universiteiten, bedrijven zoals TNO, eigenlijk alleen maar laboratoria van hoog niveau. Ik heb vragen voorbij zien komen, nou ben benieuwd naar de warmteverdeling in het mondstuk. Nou, ik heb een 3D thermische camera, en twee dagen later was er deze foto, weet je? Dat is iets dat een normaal startend bedrijf niet al deze faciliteiten kan kopen die over de hele wereld beschikbaar zijn, maar nu hebben ze er toegang toe.

SS

Wat wordt er dan eigenlijk gedeeld? Zo is het...

JT

Boven alle kennis.

SS

Ja, maar ja, een soort plezier of dat je het plezier vergroot dat je hebt met een bestaande machine en ook dat je weet dat je er je eigen kennis in kunt stoppen.

JT

Ja, maar met dat in gedachten denk ik dat alle R&D-managers nu supertechneuten zijn die met alle techneuten in hun R&D kunnen praten. Ik denk dat jullie nieuwe open source R&D-managers meer op psychologen lijken. Je moet precies weten wie welke puzzels wil oplossen in welke community. Als [wijst naar HH] je van Sudoku houdt en ik geef je de moeilijkste puzzel, dan doe je er niets mee.

SS

Y

JT

Maar als ik je de moeilijkste sudoku geef, heb ik zoiets van, oh, dat is te moeilijk en je zult twee weken lang je hersens pijnigen om de oplossing te vinden. Weet je, maar ik zou je dit [punten voor BK] niet moeten geven omdat ik een betere kruiswoordpuzzel voor je ben, dus je moet weten wie in je gemeenschap het echt leuk vindt om puzzels op te lossen. En dan krijg je het ook weer terug. En dat is eigenlijk, ja, helemaal niet. Natuurlijk krijgen ze er iets voor terug, maar geen regulier salaris.

SS

lustig

BK

Dus het is gewoon, ja, de passie voor 3D-printen en de Ultimaker die...

JT

Ja, een [hoorbare] Nedges die het vergelijkt met een soort tuinieren. Je moet het doen, bloemen groeien overal, maar als je gewoon een handvol zaadjes in de tuin gooit, gebeurt er niets, maar als je zegt: leg hier een zaadje, leg het daar, en je hebt nog een stukje, nou, gooi daar doe je iets en dan zie je wat er gebeurt en dan voeg je een beetje water toe en vraag je om een ​​beetje en plotseling komt er een idee uit en daar een idee en... Het werkt niet voor alles omdat we open source zijn , hier hebben we het voor je.

BK

Je moet echt...

JT

Dan zou het misschien ook kunnen werken, je krijgt een hele wilde tuin maar je hebt er nog steeds veel controle over.

SS

Maar wie zijn de Nedges, Reffael...?

JT

Nee, dat is ook gewoon een gebruiker, maar het is nogal een fan. Hij zei vorig jaar, hij zei tuinieren, en toen dacht ik, nou, dat gebruik ik vaak als vergelijking om te zeggen hoe ik het moet aanpakken.

SS

Maar de persoon die dit nu doet, wie is dat in de Ultimaker-gemeenschap?

JT

ja, niemand

BK

Nee, dat mag niet, hé...

JT

Nee, nog steeds niet genoeg naar mijn mening. Ik denk dat je er nog meer uit kunt halen. het zal een beetje...

BK

Zet het maar in de gemeente.

JT

Nou, niet alleen...

BK

Ja, nee, plant bewust.

JT

Ja, plant jezelf bewust in de gemeenschap. Daar kun je veel meer uithalen. Daar was tot nu toe nooit tijd voor, omdat ze alleen de explosies en de fragmenten aan het opruimen waren.

135

SS

Ja ik begrijp het. Maar in de verre toekomst zou het kunnen dat deze steungroep uit meer hele slimme mensen bestaat die heel goed begrijpen hoe de community werkt en die daar heel snel vragen kunnen stellen en filteren ofzo.

JT

Ja, nou, ik denk dat je er je nieuwe ontwikkelingen uit kunt putten.

SS

delen en.

JT

We willen een nieuw mondstuk proberen. Ja, dat, nou ja, er waren voorbeelden, maar ze zijn gestart door de gemeenschap. Dat is ook goed om te zien.

SS

Y.

JT

Als je twee torentjes wilde printen had je het probleem dat er altijd een soort draad tussen die twee torentjes zat omdat die lekte, dat is echt stom want ik kan ook materiaal een beetje terugtrekken en dan, tja, niemand had echt het goede ingesteld, iemand heeft het opgepikt van de community en zei, nou, ik wil dit nu opgelost hebben, ik vind het zo vervelend, ik heb mezelf ingesteld met een testbestand en basisinstellingen en zei toen, ik wil dat iedereen ermee begint en binnen twee weken hadden ze opeens twee pilaren zonder touwtjes in het midden, weet je. Dus ik denk het wel, verdomme, dit werkt geweldig! Maar je hebt iemand nodig die een soort fulltime baan heeft voor twee weken. En die fulltime baan moet wat mij betreft betaald worden door Ultimaker. Begrijp je dat? De persoon die dit heeft gestart, moet bij Ultimaker zijn om dit te initiëren. De vraag is of dat werkt als zo iemand bij Ultimaker zit, want dan denken ze ja, ik werk niet voor jou, terwijl iemand in de gemeenschap die deze vraag stelt dat denkt. .

SS

Dus ze vinden het gewoon leuk.

JT

Je moet het dus anders weten te belonen dan iemand die het heeft gedaan. Als je heel bewust bezig bent, is dat niet zo, het staat niet op de agenda. Maar ik weet dat ze terug worden uitgenodigd of dat ze wat extra's krijgen, en nou, ik ben vorig jaar ook uitgenodigd in New York voor Maker Faire, weet je, dus...

SS

Y.

BK

Je zal naast al je...

JT

Ja, maar het is niet zwart-wit als je er zoveel in stopt, weet je.

BK

Meisje

JT

Nu is het een beetje willekeurig en...

neger

Maar er is een extra beloning, bezit het gewoon, huh...

JT

Ja, je eigen beloning. Je kunt natuurlijk ook je eigen indrukken verbeteren als je aan zoiets begint.

BK

Ja, want onderhouden jullie er ook een, ik bedoel Ultimaker behoudt zijn eigen kwaliteit een beetje via de community denk ik?

JT

Y.

BK

Als iets niet helemaal goed werkt, zal er een oplossing zijn, maar wat levert het op, dwz is het echt helemaal aan de gebruiker?

JT

Ja, maar er zijn echt gebruikers die echt naar volledige resolutie zijn gegaan en dan zien ze foto's van een object met een vingerafdruk erop en dan zijn de laagjes vele malen dunner dan hun eigen vingerafdruk. Weet je, ja, Ultimaker heeft geen tijd om zoiets te testen.

BK

OK.

JT

En de gekke dingen die ik doe [onverstaanbaar] hebben ook geen tijd, maar die komen er wel.

136

SS

Maar post je dat ook op je gezicht... of op de community je resultaten, of hoe werkt dat? Deelt iemand met zo'n vingerafdruk alles online?

JT

Ja, het wordt online gezet, ja. Ja, het voegt ook uw instellingen toe. Ik denk dat er nog steeds veel mensen zijn die dat niet hebben gedaan, maar er zijn er ook die er trots op zijn zoiets te hebben gedaan. En ik post het ook nog even kort, zoals deze studenten die ik nu had die twee Ultimakers tegelijkertijd in bijenwas lieten printen.

SS

ik ben supercool

JT

Even een kort berichtje en dan denk je, nou, hij heeft weer wat nieuws. En het is niet omdat ik het leuk vind dat iedereen het zou moeten proberen, maar het helpt je een beetje.

BK

Ja Ja, het was me nog niet opgevallen dat je door je eigen bijdrage ook...

JT

Dat geeft je een soort status.

BK

Y.

SS

Y.

JT

Als je echt alleen maar stomme dingen en stomme dingen doet, dan heeft de ander niet veel reden om te reageren. Zo werkt het tenminste bij mij.

BK

Even kijken. [mompelt, kijkend naar het papier]

JT

Maar echt actief in deze groepen, op dit forum, denk ik dat er minder dan 100 mensen zijn.

SS

¿J?

BK

¿J?

[HH JT gemengd] JT

Ik denk dat het minder dan 30 man zou kunnen zijn.

SS

Want dat was eigenlijk een vraag die we stelden, omdat we erover nadachten. Hebben we de spelen bereikt?

BK

Snel!

SS

Uh, dachten wij ook, weten jullie ook iets over hoe mensen als eerste op Ultimaker terecht komen? Ze kochten zoiets, en dan ... met tegenzin vertrekken ze ...,

JT

Ja, zie je, je hebt het al gezien. Tot vorig jaar toen het een iets andere hotend was, het verwarmingselement zeg maar, en toen had die er nogal wat problemen mee. En toen was het een van de eerste vragen als ja nu heb ik ook een verstopte hotend of wat dan ook. Weet je, dat was echt de belangrijkste vraag, en sorry, ja, ik ben nieuw bij Ultimaker. Nu lees je dat eigenlijk niet meer. Dus het is soms echt gewoon zeuren, en dan, en nu is het echt gewoon hé, ik heb gezien dat me inspireerde, of ik ben ermee bezig, ik mis iets. Het gaat niet meer om...

SS

Hoe vinden mensen dat? [Kras op mes] Omdat dit hier is.

JT

ja door Misschien als je Ultimaker even googelt als je een vraag hebt...

SS

Oh ja, je bent er al.

JT

Dus je staat al op een van die lijsten. En dat [wijst naar blad, ondersteuning?] loopt via de website. En dat [wijst terug naar blad, forum?] Ik denk dat dat ook het officiële kanaal is.

SS

Maar dan praten ze er misschien over.

JT

En daar willen ze ook van af [wijst weer naar het blad, ?] een beetje Ultimaker van …

137

BK

En er is ook een Wikipedia.

JT

Ja, er is nog steeds een wikipagina...

BK

Maar heeft iemand in de gemeenschap dit vrijwillig opgepikt?

JT

Nou ja, het was een beetje, maar je kunt er tenminste iets aan toevoegen. En nu is de gebruiksaanwijzing op de wiki gezet zodat in principe iedereen fouten kan bewerken. Het deed niet veel, de meesten zeggen nog steeds dat het verkeerd is op de wikipagina.

SS

Als je kunt…

JT

En dan blijf je terugkomen om sommige gebruikers te zien "dat is het mooie van een wikipagina, je kunt het aanpassen totdat het er precies goed uitziet".

[lacht] HH

Oh Oh oh.

JT

Hoe dan ook, iemand die zegt dat de wiki-pagina fout is, is niet iemand die gewend is om met forums en zo om te gaan, en degene die antwoordt dat het een wiki-pagina is, is natuurlijk die nerd die altijd op deze kanalen zat om irc te ondersteunen...

BK

Verschillende gebruikers...

JT

Y.

SS

En deze doelgroep, zeg maar doelgroep, zijn eigenlijk nog heel veel mensen die een technische achtergrond hebben of zelf werktuigbouwkundig of industrieel ontwerper zijn, of...

JT

Nou, ik vind het interessant dat de ge... Ultimaker-gebruikers niet technisch onderlegd zijn. Ten minste...

SS

Maar de 100 is, of de 30 waar je het over hebt.

JT

Nee, niet noodzakelijkerwijs. Nee, want er zit echt een productontwerper tussen, en Peggy is een juwelier die soms haar ervaringen deelt. Nou, niet noodzakelijkerwijs, het zijn nog steeds de techneuten die denken dat je geen domme vragen kunt stellen tenzij je technisch onderlegd bent.

SS

Product.

JT

En als je naar zo'n rep-rapgroep gaat, krijg je soms de kans, ja, als je binnenkomt, ja, uhh, natuurlijk, je moet een schroef met de klok mee draaien om hem vast te draaien.

BK

Y.

SS

Y.

JT

Dat is anders. En hij, nee, want ik ben ervan overtuigd dat alle machines onder de 5.000 euro dit ook moeten kunnen, en het hangt gewoon van de exploitant af. Maar als je als maker met een andere maker kunt praten die dezelfde machine gebruikt, is het gesprek veel handiger dan wanneer je als maker met een machinetechnicus moet praten.

SS

Y.

JT

Dus ja, en daarom vind ik de Ultimaker-community zo interessant, die heeft echt alles.

SS

En dan sijpelt het er gewoon vanzelf uit. De ander vinden of wat dan ook.

JT

Ja, dat merk je alleen aan de antwoorden en….

SS

Ja, dus dat is meer.

138

JT

douche, ja Maar misschien ook voor deze middagen. Want nu hoor je ook, nou ja, de hele wereld kijkt, hé, verdomme, in Nederland is er maar om de zes weken een Ulti, zoals een Ultimaker-avond om de zes weken.

SS

Ja precies, dat is niet overal verkrijgbaar, dus ook niet in Amerika en ook niet in eh...

JT

Ik heb ooit een plan naar Martijn om gestuurd, eigenlijk wil je het wereldwijd en het liefst op dezelfde avond. En dan heb je alleen 24/7 Ultimaker-ondersteuning, maar alleen omdat het over verschillende tijdzones wordt uitgerold. En als je het echt goed kunt opzetten, vind ik dat ook verschrikkelijk goed, de instructies waren een tijdje echt slecht en het duurde even voordat je het doorhad en toen was het eigenlijk gewoon een kwestie van vier/vijf mensen bij elkaar brengen van Allen en een krachtig weekend. En een fotograaf daar, en iemand, ik wil video's, alle gebruikers willen ze, en dat voor de anderen, nou, dat was er bijna, en toen was het goed, toen had ik een andere baan die druk was, toen was er iets anders en toen was het intern eigenlijk al opgelost dus dat hoeft niet meer. Maar een jaar, anderhalf jaar geleden kon je dat echt doen, je kon echt goede modellen uitbrengen dankzij dezelfde gebruiker. Ze nemen maar een week vrij, ze hoeven alleen maar hun ticket te boeken, maar ze gaan op vakantie, dan zeggen ze oké, dus ik neem een ​​pauze van het werk, en dan kom ik de Ultimaker-gebruikershandleiding doen met een paar groepen voor een week. Of we lossen deze elektronische problemen op, of we lossen dit op.

BK

Super dat je...

JT

Nou dat was het, het werkte bijna. Zoiets zal wel weer komen, maar het is interessant dat jij, dat je gemeenschap zo verbonden is,...

BK

Zo verbonden. Denk je dat de omvang van de gemeenschap beperkt kan worden? Of zou het gewoon lekken met de asset...?

JT

Ja, ik denk dat mensen elkaar na verloop van tijd zullen vinden. Zeg maar dat je in deze groep mensen kunt vinden die er wat mee gaan doen.

BK

Hoe groot het ook is, je...

JT

Y.

BK

Want ik las ook ergens dat mensen zich niet verbonden voelen als de groep te groot wordt.

JT

Ja, ja, in theorie kan ik me dat voorstellen, maar ik...

BK

Maar daar heb je nog niets van...

JT

Nee, nou ja, als je op een gegeven moment te hard moet zoeken naar antwoorden. Kijk, het mooie is eigenlijk, en dat is het voordeel van zo'n forum, dat is het nadeel van een forum, dat je alles achterstevoren kunt doorzoeken, dus er wordt van je verwacht dat je eerst zoekt of het al bestaat voordat je naar stelten vraagt. En hier, ja, het is echt moeilijk om terug te kijken en zeker, ik, uh, ja.

SS

Je wilt dus echt niet dat iedereen dit gebruikt, want dan krijg je waarschijnlijk veel dezelfde vragen.

JT

Ja, dat was het, dus dat was een probleem. En dat snap je hier ook, en dan wordt het normaal, en kun je een beetje doorverwijzen, daarom is een forum op zich makkelijker, maar als het teveel wordt en je kunt het niet vinden in het forum, dan weet je het duidelijk, Nou, dat moet er zijn en je wilt die vraag niet stellen, dus je...

BK

Dan is het…

SS

Ja, dus het zijn allerlei echt geheime subclubs, eigenlijk een beetje. Ja.

JT

Y.

SS

Dus. En er is een soort van hoe lang denk je dat mensen het volhouden? Denk je dat mensen Ultimaker al hebben opgegeven? Of dat het niet meer nieuw was en dat ze door zouden gaan naar de volgende...

139

JT

Ja ja, weet je, ik zag onlangs een bericht van iemand die al een jaar niet heeft gepost. Hij zegt ook: "Nou, ik ben een tijdje weggeweest, maar nu ben ik terug met dit en dat en", hij was destijds een grote fan.

[Hedwig moet gaan] JT

Dus ja. Dat verandert gewoon. Dat lost elkaar op.

BK

Wie lang...

JT

Y.

BK

Dus het is eigenlijk een open, compromisloze...

JT

Ja, maar aangezien ik nu geen baan heb, heb ik meer tijd voor mijn hobby en als er een deadline is...

BK

Ja, de inzet komt alleen van jezelf...

JT

Dat is ook het lastige van het bedrijf, dat je deze zelfhulpgroep niet kunt vertrouwen.

BK

Nee, waarom houden ze de community in Ultimaker?

JT

Welnu, voor dit type bedrijf en ook voor Shapeways is Shapeways een ander type community, weet je Shapeways?

BK

Ik denk het wel…

JT

U kunt een bedrijf 3D printen, u kunt een bestand opsturen en u krijgt de 3D print.

BK

Wel ik.

JT

En MakerBot en Ultimaker krijgen communitymanagers. Dit is slechts een communitymanager. Hij is dus geen beheerder van het bedrijf, maar bedoeld om deze gemeenschappen te beheren.

BK

En houd ze bij het bedrijf.

JT

Ja, en die Ultimaker-avonden organiseren en er iets bijzonders aan toevoegen, dat is één ding, maar misschien ook... Het kan op veel manieren. Maar de term community manager is zo gek nog niet. Tien jaar geleden had ik nog nooit van hem gehoord.

BK

Heb jij het, een community manager?

JT

Nee, dat ben ik niet, maar Ultimaker had er een. Alexander was dat in Ultimaker.

BK

Nee, uh, maar u was natuurlijk alleen bij de eerste fase betrokken.

JT

Ja, officieel op papier heb ik, nee.

SS

Hij is de vierde man, om zo te zeggen.

JT

Ik zit in de formele adviesraad, zeg ik altijd.

SS

Echt waar?

JT

[lacht] Nee! Ongedwongen hé.

SS

Ah ja, de informele. Ik dacht dat je formeel zei.

JT

Nee, informele adviesraad. Nee, daar was Alejandro voor bedoeld, maar hij is weg. Ik weet niet precies wie...

BK

Maar er was, eh, een...

SS

Was hij voor public relations?

140

JT

Nee, via de communitymanager.

SS

Ah.

JT

Nou dat is een nieuw doel gr..., nieuwe baan zeg maar de laatste 10 jaar.

SS

Y.

JT

Shapeways heeft dat ook. En er is nog veel meer, Edgies zal het ook hebben, dat soort sites of bedrijven die, ja, een gemeenschap hebben. Je moet er op de een of andere manier mee omgaan... haal er meer uit dan, eh, wat een toeval.

BK

Y.

SS

Wat denk je? Oh ja, het succes, het succes van Ultimaker, waarom denk je dat het zo succesvol is?

JT

Ik vind het in ieder geval nog steeds een goed apparaat. Maar waarom het zo succesvol is, nee, ik denk dat het komt omdat het de eerste 3D-printer is die is ontworpen door een ontwerper en niet door een ingenieur.

SS

Ja, dus het ziet er best leuk uit.

JT

En het ziet er beter uit, waardoor het gemakkelijker te monteren is.

SS

Y.

JT

Martijn is een grafisch ontwerper die dit ding heeft getekend dat in Illustrator is getekend, dus je moet de branche ingaan en ze iets laten maken dat je in Illustrator hebt getekend. Dit is niet mogelijk! Nou, dat was zijn hulpmiddel om dingen te doen.

SS

Ja cool!

JT

En dat is in mijn ogen bijzonder. En het is ook Hollandse nuchterheid. Ze zeggen niet, ze zeggen niet dat ze geweldiger zijn dan ze zijn.

SS

Y.

JT

MakerBot zegt dat het alles kan en dan krijg je veel gebruikers, deze werkt niet en de andere is behoorlijk technisch omdat je enkele threads ziet die je kent. Nou, er is veel aan Ultimaker gedacht. En zeker Ultimaker 2, die echt heel erg ontworpen is. Het is niet af, het is ontworpen. Dat is een groot verschil. Het is geen machine meer, het is een product geworden.

SS

Ja cool

BK

En naast prestatie, denk je dat er ook cheats zijn voor prestatie of ultimaker?

JT

Ja, nou ja, zes weken doorlooptijd, dat moet je natuurlijk niet hebben en die hebben ze al lang.

BK

Oke ja. Mensen willen het gewoon...

JT

Ja, mensen willen het nu gewoon. EN...

SS

Dat is echt lang.

JT

... klinkt eenvoudig op te lossen, maar ...

BK

Als ze echt te snel groeien, kan dit ook tegen je werken.

JT

Ja, als je echt niet meer kunt leveren en als je echt de steun verliest, is alles gelukt, maar dat was het allemaal ...

SS

Y.

141

JT

Het waren echt allemaal explosies.

Gesprek beëindigd, JT wil iets toevoegen, JT dicteert terug

Gemeenschappen moeten zich ontwikkelen, je kunt ze niet creëren.

BK

Oké, jij ook niet...?

JT

O zie je...

BK

Kun je geen hint geven?

JT

Ja, je kunt helpen, maar je kunt geen groep mensen samenbrengen van jou en jou en jou en dan een gemeenschap vormen. Volgens mij gaat dat niet werken. Je moet de opzet hebben en dan moeten mensen naar voren stappen.

SS

Kom naar jou. Zodat ze kunnen zeggen: "Jongens, we hebben Protospace hier, we hebben een idee om dit en dat te doen, en jullie moeten dat ergens posten en dan zien wie er komt."

JT

Ja, gewoon posten of bellen, maar ik vermoed dat dat...

BK

Dus met een curatoriaal idee zie je echt een...

JT

Ja, een genezer. Ja, het is interessant hoe je die commissaris in hem kon zien. Want aan het eind van de dag, als je een community hebt, wil je iets, maar ik denk dat dat gewoon moet komen van de inhoud die wordt gemaakt, of vragen die worden gemaakt binnen het forum en...

SS

Ja, maar dat is goed. Want het is natuurlijk een community van makers, en dan gaat het vooral om samen iets doen, dus je moet goed kunnen samenwerken. Maar wat een heel mooi Japans voorbeeld is, is dat er een architect was die mocht bedenken wie daar zou wonen voor een nieuwe gemeenschap van flats die allemaal eenpersoonskamers waren. Dat dacht ik, een jonge student en een oude bevriende kunstenaar, en dit en dat. Deze mensen kenden elkaar niet, ze zijn allemaal daarheen verhuisd om te wonen en beetje bij beetje ontstaat er een soort gemeenschap.

JT

Y.

SS

Maar het grappige is natuurlijk dat mensen niet gedwongen werden om samen een machine te bouwen. Weet je, zo was het...

JT

Nee, maar al deze mensen hoeven niet met elkaar te communiceren om ideeën te delen.

SS

Nee nee.

JT

Maar blijkbaar heeft iedereen een meerwaarde in het kunnen delen van deze informatie.

BK

Y.

JT

En, eh, maar huisvesting is waar het interessant wordt, dus hé, waarom kun je niet gewoon zeggen, dit is het gebouw, oké, jullie worden een gemeenschap.

SS

Meisje

BK

Maar dan moet je misschien ergens anders dan de gemeenschap een gemeenschappelijke basis vinden.

JT

Ja, je moet ergens heen. Ja, dat zou je ergens moeten kunnen vinden.

SS

Want dat is wat wij denken.

JT

En het moet ook interessant genoeg zijn dat je het niet erg vindt dat slechts 2% van alle gebruikers in de community zit.

SS

Want dat willen we met DUS omdat we het super spannend vinden, maar eigenlijk willen we het huis ontwikkelen, de huisvariant van Ultimaker.

142

JT

Y.

SS

In principe zoals bijvoorbeeld zelfstandigen en geen hypotheek kunnen claimen, je kunt een soort kit of iets dergelijks kopen, maar wat is gecertificeerd door een architect enz. enz. is allemaal ontworpen door DUS architecten, dus het is echt van jou, het is van jou, net als Ultimaker , maar tegelijkertijd heeft het waarschijnlijk veel updates nodig. Weet je, dus je kunt een zonnepaneel toevoegen of ik weet niet wat.

JT

Dan is er nog een goed voorbeeld waar er ook wat meer is, het zijn nog best veel consumenten en inkopers, hoe zeg je dat, maar als je naar ShopBot kijkt...

SS

ShopBot?

JT

Ja, dit is een geweldig merk freesmachines en ze hebben ook een community waarvan ik denk dat het ook open source is en ze hebben echt een complete mentaliteit, ShopBot-gebruikers.

SS

Y.

JT

hoe dingen te doen Ook omdat je dingen op de machine kunt afstemmen, helpt het dat je die gemeenschap terug hebt [onverstaanbaar]. Als u niets kunt personaliseren, ja, dan doet u dat, net als deze fotografische afdruk van Epson. Ja, ze zullen iets delen omdat ze wat aanpassingen kunnen doen in deze profielen. Ze zullen niet echt delen hoe u de apparatuur van uw printer kunt vervangen. Je moet dus iets kunnen instellen en doen. Is dat ook iets om gewoon, ja, open te staan ​​voor verbetering of tweaken? Maar ShopBot zou interessant kunnen zijn. En hoe ShapeWays zijn gemeenschap behandelt. Dat is echt grappig, want ik denk dat ShapeWays een community heeft, maar die community praat niet zo veel met elkaar.

BK

Fit…

JT

jij begrijpt het. ShapeManieren die bieden, die helpen….

BK

Ze communiceren met ShapeWays, en veel mensen zijn ermee verbonden, maar niet met elkaar?

JT

Maar ShapeWays heeft meetups waar je andere ShapeWays ontmoet. dit is iets maar...

Het gesprek is afgelopen.

143

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 12/06/2023

Views: 6197

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.